Prevence sociálně nežádoucích jevů

Prevence sociálně nežádoucích jevů
Zlín Zajímavosti 14 / 01 / 2010

Necelé čtyři miliony korun rozdělí v letošním roce Zlínský kraj na podporu sociálních podprogramů zaměřených na oblast prevence sociálně patologických jevů, snížení kriminality a na rozvoj občanské společnosti. Stane se tak prostřednictvím čtyř podprogramů, které na svém pondělním jednání schválili krajští radní.
Konkrétně jde o podprogram podporující integrace romské menšiny, jehož cílem je zvýšení zaměstnanosti Romů zkvalitněním jejich vzdělání, rozšířením možností jejich zájmových činností a posilováním kulturní hodnoty romského etnika. „Tato oblast je Zlínským krajem systematicky podporována již od roku 2003 a letos na ni z rozpočtu kraje vyčleňujeme částku 500 tisíc korun,“ objasnila krajská radní Taťána Nersesjan.
Další schválený podprogram usiluje o rozvoj občanské společnosti formou dotací nevládním neziskovým organizacím zajišťujícím dobrovolnickou službu. Také na tyto aktivity Zlínský kraj uvolní částka půl milionu korun. Třetí oblast podpory sleduje prevenci kriminality v obcích a menších městech do 25 tisíc obyvatel. „Největší částka ve výši 2,3 milionu korun bude rozdělena na podporu neziskových organizací působících na poli prevence sociálně patologických jevů, jako například drogových závislostí. Také formou podprogramu rozdělíme půl milionu na komplexní opatření zvyšující bezpečnost formou osvěty či montáže bezpečnostních řetízků na dveře u seniorů,“ zmínil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák
V současné době mohou uchazeči z řad měst, obcí či neziskových organizací podávat žádosti, a to až do 5. února 2010. Následně budou předložené žádosti vyhodnoceny a žadatelům budou navrženy konkrétní částky na jejich činnosti. 

TOPlist