Tomáš Kordula, ředitel ZŠ Františka Horenského Boršice

Tomáš Kordula, ředitel ZŠ Františka Horenského Boršice
Foto: archiv TK  /  Tomáš Kordula.
Boršice Zajímavosti 15 / 02 / 2021

TÉMA DOBRÉHO DNE: Jak se perou s distanční výukou základní školy na Slovácku.

Jak vnímáte současnou situaci ve školství?

Jako velmi složitou. Nikdo z nás si před rokem ani nepomyslel, co nás bude čekat. Na jaře minulého roku hledala většina škol svoji cestu předávání informací nebo způsob, jak motivovat žáky ke vzdělávání. Od podzimu jsme již byli připraveni mnohem lépe, ale s rostoucí délkou uzavření škol přibývá u žáků i kolegů určitá bezmoc, jak dlouho bude jejich společné odloučení ještě trvat. Bojím se, jaký bude mít tento způsob vzdělávání dopad s odstupem času.

Pomáhá vám přístup ministerstva školství?

Určitě bych našel nějaká pozitiva, např. podpora financí na nákup nových zařízení pro pedagogy nebo zavedení povinné distanční výuky pro žáky od září loňského roku. Na druhou stranu mi velmi vadí, když informace o případných změnách v omezení školní docházky se dozvíme nejdříve z médií nebo sociálních sítí a teprve s několikadenním odstupem prostřednictvím oficiálního vyjádření MŠMT. Další věc, se kterou se úplně neztotožňuji, je uzavření 1. stupně nebo 9. třídy. Stále se nemohu zbavit dojmu, že v mateřských školách dochází k daleko bližším kontaktům dětí, a to k jejich uzavření skoro nedošlo.

Jak na vaší škole funguje distanční výuka pro 1. a jak pro 2. stupeň?

Během uzavření škol na jaře jsme zkoušeli různé formy výuky a osvědčilo se nám oddělit způsob poskytování vzdělání na jednotlivých stupních. V tomto ohledu mám naprostou důvěru ve své kolegy, kteří nejlépe znají svoje žáky a vědí, jak si k nim najít cestu i v této nelehké době. Podle toho si také zvolili společné prostředky předávání potřebných informací a ověřování zpětné vazby získáváním znalostí i dovedností žáků. Snažíme se klást důraz na dostatečný počet online hodin hlavně na 1. stupni. Uvědomujeme si, že právě v nižších ročnících je „přímý“ kontakt učitel - žák velmi důležitý. Samozřejmě osobní kontakt nelze nahradit žádným způsobem distanční výuky, a proto věříme, že ji brzy vyměníme za osvědčenou prezenční.

Blíží se přijímací zkoušky na střední školy - mají deváťáci nějaké speciální přípravné hodiny? 

Velmi nás trápilo, že naše budoucí absolventy nemohou kolegové z českého jazyka nebo matematiky připravovat přímo ve škole. Vysvětlování jednotlivých postupů a pravidel je prostřednictvím video přenosu přinejmenším velmi nesnadné, a proto jsme se rozhodli, že od tohoto týdne pro ně zavedeme pravidelné „konzultační“ hodiny. Inspirací mi byla jedna kolegyně z reportáže, která podobný způsob vyzkoušela na svojí škole. Je nutné dodržet pravidlo, které v dnešní době dovoluje osobní kontakt 1 učitele a 1 žáka. Znamená to, že v jednu chvíli může „konzultovat“ pouze omezený počet žáků a navíc musí být každý sám v učebně. Moc mne potěšilo, že o tento trochu kostrbatý způsob prezenční výuky projevili zájem skoro všichni naši žáci.

Pro děti a jejich rodiče je to velmi náročná doba. Snažíte se děti nějak motivovat?

Dobře si uvědomujeme, že tento způsob výuky je velmi náročný nejen pro žáky, ale i jejich rodiče. A proto si ceníme sebemenší pomoci všech rodičů se vzděláváním svých dětí. Jde přece jen o investici do jejich budoucnosti a všechna námaha, kterou teď společně s kantory vynakládají, se jim jednou vrátí.

Nebojíte se o psychiku dětí po návratu do škol?

Ne, nebojím. Vím, že nebude lehké, aby se všichni žáci plynule zařadili zpět do dříve zažitého koloběhu, ale většina z nich má správně nastavené učební návyky a nebude pro ně problém se znovu zapojit do svojí třídní skupiny. Člověk je od své podstaty sociální tvor a nemožnost kontaktu je pro něj daleko obtížnější než sdílení pocitů a zážitků se stejně starými lidmi.

Poslanci schválili 130% fixace průměrné mzdy pedagogům - nebude to pro rodiče spíš trnem v oku, když mnohdy bojují o existenci a v mnoha případech na sebe byli nucení převzít úlohu učitelů?

Na tuto otázku se mi velmi těžko odpovídá. Vím, že většina lidí v dnešní době řeší existenční problémy, mnoho firem čelí insolvencím nebo krachu, ale já to zase vidím z druhé strany. Ač to tak nevypadá a hodně čtenářů se mnou nebude souhlasit, většině kolegům se diametrálně navýšila pracovní doba a přibylo množství dalších povinností. Uvědomte si, že každý pedagog musí k tomu, aby vykonával svoje povolání dobře, splnit nejen požadavky dané zákonem, ale i velmi často situací, která nastane. Už zdaleka nejsme jen učiteli, ale pravidelně se stáváme psychology, právníky, ošetřovateli nebo administrativními pracovníky.

Jak řešíte rozdíly mezi přístupem pedagogů, kdy se jedni snaží a druzí jen sypou úkoly a čísla stránek pro samostudium? 

Samozřejmě to je problém a vždy říkám, že není učitel jako učitel. Záleží také na tom, jak to má každá škola nastavené a jaký způsob výuky vyhovuje žákům. Každý rodič má právo se informovat a případně vznášet námitku k formě výuky na škole svého dítěte. Je pravda, že distanční výuka je v mnoha ohledech pro vysvětlení i fixaci nového učiva velmi složitá, ale myslím, že tady dvojnásob platí citát Jana Wericha: “Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“ Zastávám teorii, že dobrý pedagog chce přidat do výuky i trochu toho svého „originálního koření“, které jej odlišuje od ostatních. Je na nás ředitelích, abychom je povzbuzovali a podporovali v jejich úsilí.

Řešíte hodně rodičovských stížností?

Ano, nějaké jsme museli řešit, což je ale pochopitelné vzhledem k tomu, že jsme se ani my ani rodiče s podobnou situací nikdy nesetkali. Většina dotazů se ale vyřešila komunikací a vysvětlením problému. Velmi rádi ale oceníme i pochvalu, která nejen potěší, ale povzbudí do naší další činnosti.

Souhlasíte s okamžitým návratem dětí do škol?

Já jsem pro návrat 1. stupně a žáků 9. třídy co nejdříve, ale jen v případě, že opět nedojde k hromadnému uzavírání škol. Pro nás všechny, učitele, rodiče i žáky je nejhorší nejistota, že nevíme, co bude dál.

Dovedete si představit testování dětí na školách?

Ne, nedokáži. Nejde jen o časovou, personální a prostorovou náročnost, ale již dříve jsem psal, že kolegové zastávají obrovské množství povinností, a já jim nechci přidávat ještě funkci zdravotníka. Pokud ministerstvo rozhodne o povinném testování žáků, svěřil bych tuto roli do rukou nejpovolanějších, jejich rodičů.

autor: Iva Pašková

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace