Rochus Park. Zelený ostrov Uherského Hradiště

Rochus Park. Zelený ostrov Uherského Hradiště
Uherské Hradiště Zajímavosti 12 / 05 / 2011

Výstavba rekreačního areálu Park Rochus v Uherském Hradišti-Mařaticích pokračuje v rychlém tempu. Park, jehož omezený provoz má začít už v roce 2013, vzniká v místech bývalého vojenského cvičiště a úbočí Černé hory pod kaplí sv. Rocha.
Loni v říjnu tam v rámci akce Stromy pro Rochus byly vysázeny první oskeruše, hrušně a mišpule. „Ve čtyřech alejích bude růst celkem pět set stromů. Polovinu z nich vysadíme už v letošním roce,“ říká Květoslav Tichavský, starosta Uh. Hradiště a předseda obecně prospěšné společnosti Park Rochus.
?Minulý víkend v sobotu se v parku otevíraly pastviny, o jejichž údržbu se bude netradičně starat stádo ovcí.
„Park Rochus hledal za pomoci odborníků na ochranu přírody vhodné způsoby, jak tuto velmi rozsáhlou plochu zeleně udržovat. Využití pastvy je tradičním, ale i nejlevnějším řešením a navíc se smysluplně využije vznikající biomasa,“ vysvětluje Petr Pavelčík, manažer Parku Rochus. „Tento způsob péče současně plně respektuje a podporuje podmínky pro vzácné a chráněné motýly i další opatření soustavy významných přírodních území Natura 2000, do níž patří také Evropsky významná lokalita Rochus.“
Součástí otevírání pastvin, které přilákalo stovky návštěvníků, byly také ukázky nahánění ovcí za pomoci ovčáckého psa. V doprovodném programu se lidé seznámili s ukázkami stříhání ovcí nebo výrobou sýrů.
„Otevírání pastvin na Rochusu je jednou ze známek znatelného pokroku v regeneraci, rozvoji a využití této vzácné lokality. Celý rozsáhlý a dlouhodobý projekt Rochus je významný nejen pro naše město, ale i pro propagaci a zachování kulturního dědictví celého našeho regionu. Do budoucna si od něj slibujeme, že se Park Rochus stane jedním z největších turistických lákadel Uherského Hradiště,“ uvedl Květoslav Tichavský.
Starosta je přesvědčen, že rozpracované dílo bude po svém dokončení celorepublikovým unikátem.
„Zahájení výsadby sadu starých odrůd bylo jen začátkem velkého projektu. Chystáme také vznik expozice místních rostlin, malou botanickou zahradu s rostlinami typickými pro naši oblast. Součástí bude i dětský labyrint. Avšak nejvýznamnější součástí Parku Rochus bude Muzeum v přírodě. V celém areálu se skloubí relaxační, kulturní i sportovní využití, vše navíc propojí cyklostezky a pěšiny,“ shrnul Tichavský.
Vznik Parku Rochus je na rozdíl od ostatních multifunkčních projektů výjimečný. Lidé ho mohou navštěvovat už dnes. Společnost Park Rochus pro ně letos v březnu vydala podrobnou mapu a průvodce Rochus - zelený ostrov Uherského Hradiště. Park je toži už dnes součástí jednoho ze dvou městských turistických okruhů.
„První vede historickou částí Hradiště, druhý Rochusem a přilehlými vinohrady,“ říká Petr Pavelčík. „Túra začíná ve Vinohradské ulici, kde je rozcestník. Zamířit se dá k vinným sklepům nebo přímo na Rochus k zrekonstruované kapli svatého Rocha. Trasa zhruba kopíruje budoucí alej a je dlouhá čtyři a půl kilometru.“
Muzeum v přírodě už má první historické stavení. Manželé Prochovníkovi z Břestku věnovali společnosti darem historickou stodolu. Stavení z 19. století bylo rozloženo jako stavebnice a stejně také bude na kopci postaveno. Pavelčík řekl, že jde o přirozený začátek hospodářské části muzea. „Stodola je jedna z mála dobových věcí. Většinu z nich u nás budou tvořit repliky,“ doplnil starosta Květoslav Tichavský.
Letos na Rochusu ještě vznikne „kamerový bod“, odkud se bude vysílat přes internet on-line.
Jedinou překážkou, která se však dá odstranit, jsou přístupové cesty. „Dopravní dostupnost nás „bolí“,“ upřesňuje starosta Tichavský. „Bude třeba vybudovat velké parkoviště pro nejméně stovku aut včetně míst pro autobusy. Součástí prací v této lokalitě jsou také protierozní a protipovodňové úpravy Vinohradského potoka a celého rozvodí. Prevence proti přívalovým dešťům je tam nutná.“
I když do otevření přírodní rezervace ještě zbývá několik let, Rochus Park už svoji budoucí roli začal plnit. „Sám patřím k těm, kteří lokalitu využívají k relaxaci. Myslím si, že myšlenka projektu zůstane aktuální i v budoucnosti. Návrat k přírodě a její návštěvy jsou pro lidi stále důležitější. Vždyť se podívejte, kolik lidí běhá nebo jezdí na kole. Vztah k přírodě a přirozenému pohybu je silnější než dřív a jistě zůstane i nadále,“ je přesvědčen Tichavský. „Sport navíc v našem případě znamená pétanque, běhání, cyklostezky. Žádná betonová hřiště tady nikdy nenajdete. A to je dobře.“
Rochus je součástí evropsky významné lokality a chráněných území Natura 2000. Na svazích Černé hory žijí například chráněný noční motýl bourec trnkový nebo ohniváček černočerný a otakárek ovocný.
Mezi chráněné rostliny patří například hloh, růže galská nebo kakost krvavý.
Obecně prospěšnou společnost Park Rochus, která bude areál spravovat, založilo město Uh. Hradiště a holding Synot.

autor: JAROSLAV CHUDARA

Galerie

TOPlist