Slavnosti v záplavě krojů

Slavnosti v záplavě krojů
Foto: pri
Slovácko Zajímavosti 01 / 09 / 2009

Každá obec má do průvodu vyslat jeden pár v tom „nejlepším“ kroji

Letošní ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek, který ozdobí Uherské Hradiště 12. a 13. září, bude mimo jiné zasvěcen kráse a rozmanitosti krojů. Pořadatelé totiž požádali všechny zúčastněné obce, aby do průvodu vypravily alespoň jeden „vzorový“ krojovaný pár, který předvede současný slavnostní kroj, pokud možno v jeho etnograficky nejlepším a nejčistším provedení.
Přímo v centru města pak vznikne „krojový ateliér“, ve kterém budou tito nositelé živých krojových tradic navždy zachyceni hbitým okem fotografa. Na kroj a způsob jeho oblečení budou přímo na místě dohlížet etnografky Slováckého muzea. Příští rok by pak měla spatřit světlo světa reprezentativní publikace s pracovním názvem Slovácké slavnosti v paletě krojů. Půjde o jedinečné dílo, které naváže na podobnou, byť ne tak obsáhlou publikaci z dob minulého století.
„Záměrem autorského týmu je představit všem návštěvníkům našeho města bohatství odkazu lidových tradic v městech a obcích, které se každoročně zapojují do Slováckých slavností vína a otevřených památek,“ řekl k připravované publikaci Michal Dvouletý, výkonný ředitel týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM, který ve spolupráci se Slováckým muzeem a Nadací Děti - kultura - sport publikaci připravuje.
Vše si však vyžaduje nelehkou přípravu a dobrou koordinaci. Proto byli starostové všech zúčastněných obcí osloveni dopisem, ve kterém byli požádáni, aby autorskému týmu předali informace o jménech a telefonních číslech vybraných krojovaných. „Chceme být s nimi v kontaktu nejen pro zajištění plynulosti vlastního fotografování, ale také pro případ potřeby konzultovat s nimi volbu kroje, jeho součástí či způsobu oblečení. Jsem rád, že se v tomto ohledu můžeme spolehnout na etnografky Slováckého muzea, které jsou připraveny poskytnout dobrou radu i pomoc,“ dodal Michal Dvouletý.

Tagy článku

TOPlist