Slovácké muzeum na cestách

Slovácké muzeum na cestách
Foto: pri  /  Pohled do třídy zlechovské školy.
Zlechov, Záhorovice Zajímavosti 15 / 01 / 2021

Celou naši republiku sevřel do svých spárů pro nás dosud neznámý stav nazvaný karanténa a drží naši společnost až do nynějšího času. Proto výukové pracovnice Slováckého muzea přišly s novým nápadem. Ve chvíli, kdy byla ukončena distanční výuka a došlo k rozvolnění na stupnici PES, nabídly, s maximální obezřetností při dodržení hygienických opatření, novou formu výuky.

„Nic se nedalo dělat, tak když děti nemohly do muzea, vyrazily jsme za nimi,“ sdělily pro DOBRÝ DEN S KURÝREM Petra Tománková a Alexandra Turečková, výukové pracovnice Slováckého muzea. Poskytly také rozhovor k této pro ně nové situaci.

Co musí učitelé udělat, abyste k nim přijely do školy?

  Alexandra: V zásadě nic jiného než obvykle. Stačí si zavolat a domluvit si volný termín. Při tomto telefonátu probereme také vhodný program, pokud se jedná o výukové programy ke stálé národopisné expozici Slovácko, které se tematicky mění. Pak už je to na nás.

A to pro vás znamená co?

Petra: No, připravíme si podklady a materiály na tvoření a vyrážíme do školy nebo školky. Program trvá cca hodinu až hodinu a půl. V úvodu si povídáme k danému tématu. Poté následují dílničky, kde si vytvoříme většinou dva výrobky, které se vážou k dané tradici, o které jsme si společně povídali.

Jaké programy jsou v nabídce?

Petra: Snažily jsme se ponechat všechny programy, které jsou v naší stálé muzejní nabídce k hlavním třem objektům, a těmi jsou Památník Velké Moravy, Galerie Slováckého muzea a samozřejmě hlavní budova, kde je naše stálá národopisná expozice Slovácko.

V nabídce je tak zastoupený program národopisný s názvem Rok na Slovácku. Ten je vždy zaměřen na téma či zvyk, které jsou v tomto období aktuální, takže na konci roku to byl advent a vánoční období. Dále je zde program, který dětem přiblíží dění v galerii. A třetí z programů přibližuje historii Velkomoravské říše.

Nabízíte i jiné programy kromě těch věnovaných stálým expozicím?

Alexandra: Ano. Je možné si také objednat program o historii věznice v Uherském Hradišti, který probíhá v expozici Věznice Uherské Hradiště v Redutě, anebo si projít komentovanou prohlídku Uherským Hradištěm.

Kam už vás pozvali?

Alexandra: Jako první si nás pozvala základní škola z Boršic u Blatnice, kde jsme se bavili o hodové tradici na Slovácku. Dále jsme navštívily školku v Záhorovicích, a to dokonce dvakrát, poprvé s tématem adventu a podruhé to byly Vánoce v lidové tradici. Nejvíce žáků na nás čekalo ve Zlechově, kde jsme za dopoledne stihly programy s celým prvním stupněm. Tyto vánoční programy jsme ukončily Základní školou Sportovní v Uherském Hradišti, kde jsme se věnovaly všem třem třídám druháků.

Jak to berou děti i učitelky?

Petra: Paní učitelky si tuto novou zkušenost pochvalují, jsou rády, že mají aspoň nějaké zpestření výuky, jelikož v této situaci jim byly zrušeny veškeré mimoškolní aktivity. Navíc můžeme přijet i do vzdálenějších obcí, pro které by nejspíš cesta k nám byla složitější. Jako například právě Záhorovice či Boršice u Blatnice.

A jak to berou děti?

Alexandra: Menší děti hlavně ve školkách jsou během programů aktivní, protože jsou ve svém prostředí. Více se zapojují do výkladu. Během dílniček vyrábíme drobné předměty, které si mohou odnést na památku domů.

Je to nová zkušenost, jak ji popíšete?

Petra: No je to naprosto odlišné. Naším cílem je co nejvíc zprostředkovat jinou formu výuky v našem přirozeném prostředí, a tím je muzeum. Žáci nebo děti navštíví výstavu, stálou expozici, které jsou nenahraditelným doplňkem pro vnímání při našem výkladu. Navíc v muzeu máme exponáty, které zapojujeme do programu a reálně se na ně můžeme odkázat. Těmito cestami se vlastně vylučuje tato nepostradatelná atmosféra. Výhodu našly spíš vzdálenější školy, které jako první po takové nabídce sáhly, protože je pro ně dostupnost omezená i v běžné situaci.

Alexandra: Podíváme-li se na to ale optikou dnešní situace, tak tuto možnost jsme viděly jako jedinou možnou variantu. Obzvláště když bylo muzeum zavřeno a pedagogové dostali doporučení nikam nechodit. My ale věříme, že se situace brzy zlepší a budeme moct znovu vítat školky a školy přímo u nás v muzeu. Bohužel vás prozatím můžeme odkázat pouze na náš web www.slovackemuzeum.cz, sekce pro školy.

autor: Pavel PRINC

Tagy článku

TOPlist