Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti
Zajímavosti 01 / 09 / 2009

Za několik let své existence si Slavnosti vína v Uherském Hradišti získaly pevné místo v kalendáři folklorních akcí a slavností v regionu. Jsou zejména příležitostí k tomu, aby jednotlivé obce prezentovaly to nejlepší z místních dochovaných tradic. Zároveň bohatstvím programu a komplexním pojetím, které zahrnuje všechny lokality v bývalém okrese Uherské Hradiště, nabízejí zajímavou konfrontaci, a to nejen divákům, které na první pohled upoutá především velká krojová rozmanitost. Obcím je dána možnost porovnat prezentaci v kulturní oblasti se svými sousedy a získat inspiraci pro další práci a vylepšování např. krojového vybavení.
V průvodu Slováckých slavností vína se v posledních letech můžeme setkat s velkou škálou krojového oblečení, které se pohybuje od slavnostních krojů až k více či méně zdařilým krojovým rekonstrukcím, využívaným především folklorními soubory. Současně lze však pozorovat inovace v rámci krojových doplňků, jako jsou koštovačky v různých obalech zavěšované na krk, plátěné tašky a pytlíky z tradičních látek či zdobené folklorizujícími motivy, které nikdy ke kroji nepatřily, stejně jako šperky, nalakované nehty u žen a barvené vlasy nejrůznějších výrazných odstínů, nezřídka také u chlapců. Výjimkou už není bohužel ani piercing na různých částech obličeje.
I přes tyto nešvary je však třeba přiznat, že „kvalita“ krojového oblečení účastníků zejména sobotního průvodu rok od roku roste. Za jedinečné lze označit krojové přehlídky pořádané v rámci Slavností vína každoročně. V minulosti to byly několikrát přehlídky dětských a v loňském roce svatebních krojů. Letos je připravována přehlídka krojů stárků a stárek a v sobotu jedinečný projekt fotografování krojů ze všech obcí pro připravovanou publikaci.
Slavnosti vína jsou pro řadu folklorních kolektivů prestižní možností k vystoupení a pečlivě se na ni připravují jednak po stránce hudební, pěvecké a taneční, ale také krojové. Stále více se právě díky možnosti prezentovat obec nechávají šít nové kroje či krojové součástky. Věříme, že tento trend se bude dále rozvíjet a obce a zejména ti, kteří kroj oblékají k nejrůznějším příležitostem, budou zachovávat tradiční projevy jak ve zvykosloví, tak v krojovém vybavení.

autor: MARTA KONDROVÁ

Tagy článku

TOPlist