Slovácko nemá hranice, prohlašují odborníci na cestovní ruch!

Slovácko nemá hranice, prohlašují odborníci na cestovní ruch!
Foto: sal  /  Důležitý dokument podespal předseda správní rady Regionu Slovácko Stanislav Blaha a předseda Turistické asociace Slovácko Josef Smetana.
Veselí nad Moravou Zajímavosti 09 / 04 / 2018

HISTORICKÝ OKAMŽIK

S cílem sjednotit Slovácko v oblasti cestovního ruchu se dohodly na vzájemné spolupráci dvě organizace zaměřené na turismus, každá se sídlem v jiném kraji.
Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, a Turistická asociace Slovácko spojily síly a nadále se budou na marketingových aktivitách podílet společně. Smlouvu o tom obě společnosti podepsaly ve čtvrtek ve Veselí nad Moravou. Společnou cestu stvrdily zasazením stromu Slovácka, oskeruše, v areálu přístaviště Baťova kanálu.
Hlavními společnými cíli pro nejbližší období jsou podrobné a aktuální zmapování celého slováckého regionu s důrazem na turismus, vznik nových webových stránek, sjednocení propagačních materiálů a společný plán marketingové komunikace, prozradila Lenka Durďáková, tajemnice Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu.

Slovácko bylo, je a bude jen jedno
„Chceme, aby Slovácko bylo veřejností vnímáno jako celek. Je mimořádnou, silnou značkou s jasnými komunikačními tématy, je regionem historickým, etnograficky vymezeným a v rámci České republiky velmi dobře identifikovatelným,“ vyjádřil se předseda správní rady Regionu Slovácko Stanislav Blaha. Podle něj mají obě organizace na Slovácku ve svých marketingových aktivitách shodné cíle. „Smlouvou o spolupráci deklarujeme, že všechny aktivity v cestovním ruchu budeme prezentovat pod jedním názvem „Slovácko“, s jednotnou identitou a pod jedním, registrovaným logem,“ oznámil Stanislav Blaha.
Společné marketingové plány vítá i druhá zúčastněná strana. „Návštěvník by neměl poznat, že Slovácko dělí hranice dvou krajů. Všude na Slovácku musí dostat stejně kvalitní služby a informace,“ potvrdil předseda Turistické asociace Slovácko Josef Smetana. To, že každá ze společností působí v jiném kraji, vidí jako výhodu. „Máme tak širší záběr a můžeme se ideálně doplňovat,“ řekl.

Turistická asociace Slovácko
byla založena na začátku roku 2017 s cílem podpory rozvoje cestovního ruchu směřované na území Jihomoravského kraje. Jedním z pilířů asociace je společná práce vedoucí k naplňování vytyčených cílů při zapojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Mimo běžné marketingové činnosti se chce zaměřit také například na vzdělávání aktérů v cestovním ruchu a jejich propojování. Plánuje nové produkty i služby turistům.
Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu vytváří destinační management na Slovácku téměř 20 let, již od roku 1999. Přestože se území regionu rozkládá ve dvou krajích, záměrem byl vždy jednotný postup a propagace bez ohledu na příslušnost k tomuto celku a sídlu organizace, které je od svého založení v Uherském Hradišti. Za dobu svého působení sdružení zrealizovalo mnoho kampaní, projektů a také získalo za svou práci mnohá ocenění, za nejvyšší uznání je považován titul Evropské komise EDEN - Evropská destinace nejvyšší kvality.

Návštěvnost Slovácka je na území obou krajů nevyrovnaná. Zatímco na území Zlínského kraje měla návštěvnost mezi lety 2012-2016 stoupající tendenci a zvýšila se o 50,7 %, na území Jihomoravského kraje má mírně zápornou hodnotu -2,0 %. Liší se i počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních - na území Zlínského kraje dosahuje hodnoty 2,7 noci, na území Jihomoravského kraje 2,6 noci. Naopak podíl přenocování zahraničních návštěvníků na území Jihomoravského kraje je 19 %, což je o 3-4 % více než v části Slovácka Zlínského kraje.  Zdroj ČSÚ.

TOPlist