„Současný stav je neudržitelný, slučování škol je řešením“

„Současný stav je neudržitelný, slučování škol je řešením“
Bzenec, Strážnice Zajímavosti 28 / 07 / 2011

„Tak kde studuješ?“ „Na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole, Středním odborném učilišti a Střední škole lesnické a rybářské v Bzenci.“ I takto nesrozumitelně může zanedlouho začít debata dvou středoškoláků.
Čtyři školy pod jednou střechou a společný název, který je těžké si zapamatovat na první poslech, to už není nic výjimečného. Krkolomných názvů škol, které se kvůli nepříznivému demografickému vývoji slučují, přibývá. Problém se nevyhnul ani regionu, navíc příklad z Bzence není jediný. Nástupnickou organizací Střední odborné školy ve Strážnici má být od nového školního roku Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště ve Strážnici. Není přitom vyloučeno, že v příštích letech potká podobný osud i další školy.
„Před 10 lety vstupovaly do středních škol téměř patnáctitisícové populační ročníky, v současné době dosahuje 15 let věku necelých 10 tisíc dětí ročně,“ vysvětluje náměstek jihomoravského hejtmana Stanislav Juránek, který je zodpovědný za oblast školství. „Tato situace, kdy střední školy bojují o každého žáka, se na většině škol velmi negativně promítá i do úrovně středního vzdělávání. Střední školy z důvodu nedostatku žáků často snižují své nároky tak, aby jim vyhověli všichni žáci, i ti méně nadaní. Jsme přesvědčeni, že tento trend není správný, že některé, dříve zcela oprávněně výběrové školy by se opět výběrovými školami měly stát. V situaci, kdy pro necelých 10 tisíc žáků příslušného populačního ročníku jen krajské školy nabízejí 14 900 míst a dalších 3 500 míst nabízejí střední školy jiných zřizovatelů, není možné zlepšení stávající situace zajistit.“
MÉNĚ ŽÁKŮ, MÉNĚ PODPORY
Není problém v tom, že školy mají finanční problémy a kraj se chce zbavovat zodpovědnosti za ty, které zřizuje? Náměstek Juránek to zcela odmítl. „Přestože se počet žáků středních škol postupně snižuje, provozní prostředky poskytované středním školám z rozpočtu kraje zůstávají stejné. Zásadním problémem však začíná být snižující se dotace pro střední školy ze státního rozpočtu,“ tvrdí Juránek a pokračuje: „Jde o to, že na takzvané „přímé náklady na vzdělávání“, z nichž se hradí zejména platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, dostává kraj dotaci ze státního rozpočtu podle počtu žáků na středních školách. Se snižujícím se počtem žáků se snižuje i tato dotace a kraj ve svém rozpočtu nemá dostatečné rezervy na to, aby mohl tento výpadek příjmů uhradit. Jen pro rok 2012 půjde zcela jistě o více než 100 milionů korun.“
Jihomoravské hejtmanství tak dnes stojí před klíčovým rozhodnutím, jestli má zachovat současný stav, nebo rozhodnout o slučování škol. Konečné slovo by mělo padnout ve středu 10. srpna, slučování se má týkat dvanácti škol včetně dvou z Bzence a Strážnice. „V současné době je stávající situace neudržitelná,“ tvrdí Stanislav Juránek.
V kraji je dnes na středních školách 66 tisíc míst, přičemž naplněna jsou ze 75 procent. Odhaduje se, že v příštích šesti letech dojde k poklesu na 55 procent. „Je tedy zřejmé, že v Jihomoravském kraji by mělo na středních školách ubýt alespoň 10 tisíc míst. Je to kapacita, která nebude využita ani za 15 let, až budou chodit na střední školy děti „baby boomu“. Tuto situaci je nutné řešit, přestože si jsou představitelé kraje vědomi toho, že jakýkoliv zásah do stávající struktury středních škol znamená pro některé žáky určité snížení komfortu. Budou muset za vzděláním dojíždět o něco dál nebo si budou moci vybírat z menšího počtu nabízených oborů,“ shrnul Juránek.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist