SŠPHZ a VOŠ Uherské Hradiště oslaví výročí

SŠPHZ a VOŠ Uherské Hradiště oslaví výročí
Foto: archiv SŠPHZ
Uherské Hradiště Zajímavosti 30 / 10 / 2023

Letošní rok je pro SŠPHZ významným historickým milníkem. V roce 2023 si totiž připomíná 70. výročí založení průmyslové školy, 75. výročí založení hotelové a učňovské školy, 75. výročí založení zdravotnické školy v Uherském Hradišti a zahájení činnosti vyšší odborné školy.

Historie těchto tradičních středních škol se během jejich existence mnohdy prolínala. Zdravotnická škola zahájila činnost jako Vyšší sociálně zdravotní škola, hotelová škola jako základní učňovská škola a průmyslovka jako Průmyslová škola letecká. Tyto školy se vyvíjely samostatně až do roku 2008, kdy došlo ke sloučení střední průmyslové školy a střední školy hotelové a obchodní, a tento celek se v roce 2010 sloučil se střední zdravotnickou školou. Dalším důležitým mezníkem bylo letošní zahájení činnosti vyšší odborné školy.

Připomínat si půlkulatá a kulatá výročí založení naší školy patří již k tradici. Vznik a vývoj odborného školství v Uherském Hradišti patří neodmyslitelně k jeho historii. Odhadujeme, že brány škol za dobu jejich působení opustilo asi 25 tisíc absolventů, což odpovídá dnešnímu počtu obyvatel našeho města. Škola má velký akční rádius - většina jejích žáků pochází z okolních městeček a vesnic, tradiční je přesah do mikroregionů sousedního kraje, jako je Veselsko a Bzenecko. Škola nabízí vzdělávání v technických oborech (strojírenství, elektrotechnika), v oborech gastronomických služeb a potravinářského průmyslu (hotelnictví, kuchař-číšník, cukrář) a v oborech ošetřovatelských služeb (praktická sestra, všeobecná diplomovaná sestra). Absolventi školy se velmi dobře uplatňují na trhu práce. V následujícím období chceme rozšířit nabídku o vzdělávání v oborech zdravotnické a technické lyceum.

Dnešní škola je institucí s pozitivním klimatem, místem, kde platí projednaná a většinově sdílená pravidla, s odborně kvalifikovaným a profesionálním pedagogickým sborem. Jsme otevřeni novým trendům, partnerské spolupráci, respektujeme naše žáky, jejich různost a pomáháme žákům znevýhodněným. Škola se dynamicky rozvíjí, zlepšuje své materiální zázemí a odbornou úroveň, za což musíme poděkovat nejen našemu zřizovateli, Zlínskému kraji, ale i našim partnerům a sponzorům.

Oslavy a připomenutí „narozenin“ připadnou na 2. a 3. listopadu. Žáci a vyučující si užijí zážitkový den, v rámci kterého proběhne netradiční vyučování. V rozvrhu hodin budou mít například předměty Jak uvázat kravatu, Morseova abeceda nebo Výroba svíček. Oslavy zpestří také akademie školy, kde rovněž vystoupí žactvo i zástupci pedagogického sboru. Pro absolventy a přátele školy se otevřou dveře v pátek odpoledne. Návštěvníci dne otevřených dveří se mohou těšit na výstavu historických fotografií, retro učebny i na setkání se spolužáky a učiteli.

autor: Tereza Bahulová

Tagy článku

TOPlist