Stárci a stárkování

Stárci a stárkování
Foto: ilustrační foto  /  Letošní nedakoničtí stárci s rodiči.
Slovácko Zajímavosti 07 / 11 / 2015

Už nás čekají jen poslední hody. Teplo podzimního sluníčka, které jsme většinou zažili o předešlých hodech, už nás asi nepřivítá. Jistě to však budou nažehlené páry hodové chasy, která bude obcházet své obce. Věřím, že v nich nebudou chybět stárci a stárky, jak to bylo v některých obcích o letošních hodech. Letos jsme se sice omladili, stárky však nemáme, ale příští a přespříští rok už jistě budou, svěřovali se ve Svárově i Kněžpoli. Přesto, že si stárky ze svého středu nevybrali (jistě těch důvodů je vždy několik a to je pochopitelné), nosili při obchůzce malé i velké právo. Oprávnění nosit právo v hodovém průvodu měli vždy jen starší a mladší stárek, které si chasa vybrala či kteří se této funkce ujali. Převzetím práva od svých stárek či starostů obce vzali na sebe zodpovědnost práva chránit a řídit slavnost. Po celou dobu je sami nosili a nedovolili předat právo nikomu jinému. Pokud v některých obcích stárci chybí, pak podle zvykového práva by se neměly hodové atributy - tedy práva - do hodového průvodu brát. Vytratí se tím obřadnost celé obchůzky, stejně jako zodpovědnost za případnou ztrátu či ukradení práv. Často se stává, když chasa chodí po obci na druhý den, že tam, kde stárci chybí a práva nosí jednotliví účastníci obchůzky, jsou tyto hodové atributy zcela zdehonestovány.  
Aby byly hody s právem tou pravou slavností, v mnohých obcích řešili absenci stárků a stárek tím, že si je vypůjčili z jiné obce. Byli to většinou kamarádi či kamarádky, nebo také jejich protějšek. V tomto případě je v současnosti forma inovace, jež napomáhá k udržení tradice takovéto slavnosti, v únosné míře. Podobně je tomu, když chlapec nebo děvče jde v hodovém průvodu v jiné obci, neboť tam má svoje děvče či chlapce. Mírně se pak tradici vymyká účast kamarádů či kamarádek z jiných krojových oblastí v hodovém průvodu. Pokud svým správně oblečeným a zvoleným krojem dobře reprezentují svoji obec či region, nakonec, je se na co dívat.
Proč stárkovská práva patří jen stárkům? Práva byla odvozena od znaků pravomoci obecní samosprávy. Dřevěná hůl, meč nebo šavle - odznak pravomoci a práva - patřily ke starým hodovým insigniím, jejichž tvar se během času měnil. Představitel obce - rychtář či starosta - propůjčoval mládeži atribut, jímž na ně symbolicky převáděl svou moc a potvrzoval tak odpovědnost chasy, především stárků, za průběh a veškerý pořádek v době hodů.
Těšme se z této dlouholeté tradice hodů s právem, kde změny a inovace v mnohém  podněcují další její existenci a hladké fungování hodové obchůzky.

autor: Ludmila Tarcalová

Tagy článku

TOPlist