Topmodelka pomůže dětem v kraji

Topmodelka pomůže dětem v kraji
Foto: NTMD  /  Topmodelka Tereza Maxová pomůže také dětem ve Zlínském kraji.
Zlínský kraj Zajímavosti 08 / 10 / 2009

Speciální fond Nadace Terezy Maxové dětem získal nová pravidla i dynamiku

Nová pravidla, ale snad ještě větší zájem pomoct znevýhodněným dětem ve Zlínském kraji opět spojily snažení Nadace Terezy Maxové dětem a uherskohradišťské Nadace Děti - kultura - sport. Speciální fond, jehož patronem se již před 4 lety stal Libor Lukáš, statutární náměstek zlínského hejtmana, je totiž i letos připraven přispět celkem půl milionem korun na projekty, které mají zlepšit podmínky dětem z dětských domovů, zkvalitnit pěstounskou péči či rozšířit všechny formy náhradní rodinné péče.
„Nadace Terezy Maxové dětem, byť má celostátní působnost, velmi dbá na to, aby byla v přímém kontaktu s potřebami regionů České republiky. Díky velkorysé podpoře společnosti Synot Tip a dlouhodobé spolupráci s regionální Nadací Děti - kultura - sport  máme tu možnost účinně a adresně pomáhat i dětem vyrůstajícím ve Zlínském kraji. Věřím, že v jednotě je síla,“ uvedla topmodelka s velkým srdcem Tereza Maxová, za kterou jsou dlouhé roky rozsáhlé charitativní činnosti. „Stejně tak jsem přesvědčena o tom, že stabilní a kontinuální pomoc je pro opuštěné děti velkou nadějí a podanou rukou. Moc si vážím toho, že společně s partnery můžeme jednotlivé smutné dětské příběhy změnit v o něco veselejší,“ dodala Maxová.
Stejně se na spolupráci dívají také představitelé Nadace Děti - kultura - sport. „Naše nadace sice každoročně vyhlašuje jeden z pěti grantů, který je věnován na podporu sociální a zdravotní oblasti, na druhou stranu jsme však přesvědčeni, že znevýhodněné děti jsou velmi specifickou skupinou, která si zaslouží speciální pozornost. Jsem ráda, že jsme mohli rozvinout spolupráci právě s Nadací Terezy Maxové dětem, která má s působením v této oblasti mnohaleté zkušenosti. Věřím, že právě při spojení s naší znalostí regionu a lokálních problémů dochází k významným synergiím, které se v konečném důsledku odráží na rozvoji záslužných projektů,“ řekla Michaela Pavlíčková Kuřinová, předsedkyně správní rady Nadace Děti - kultura - sport.
Právě konkrétní pomoc konkrétním potřebným přímo ve Zlínském kraji byla hlavním důvodem toho, proč byl speciální fond v regionu ve spolupráci s Liborem Lukášem, statutárním náměstkem hejtmana, před několika lety zřízen. „Přímo v regionu se nám podařilo najít mecenáše a donátory, kteří byli ochotni tímto způsobem pomáhat. To bylo hlavním impulsem naší spolupráce s Terezou Maxovou, která úspěšně pokračuje i v letošním roce. Osobně jsem přesvědčen, že díky štědrým mecenášům opět přibudou ve speciálně zřízeném Fondu Nadace Terezy Maxové pro Zlínský kraj další finanční prostředky na pomoc dětem z našeho regionu,“ uvedl Libor Lukáš.
Finanční prostředky z fondu pro Zlínský kraj jsou primárně určeny neziskovým organizacím, pěstounským rodinám a ústavním zařízením, které se usilovně snaží o zlepšení všestranného rozvoje znevýhodněných dětí. „Zejména se jedná o podporu na cestě za dosažením vyššího vzdělání, dále volnočasových aktivit, koníčků apod. V neposlední řadě fond podporuje snadnější vstup do života mladých lidí po ukončení ústavní výchovy a dále také návrat dětí vyrůstajících mimo domov zpět do biologických rodin či jejich přechod do rodin pěstounských,“ doplnila charakter projektů, které by mohly být podpořeny, Terezie Sverdlinová, ředitelka marketingu a PR Nadace Terezy Maxové dětem.
Ale pozor! Uzávěrka grantových žádostí je již 15. října. Podrobné informace a formulář žádosti najdete na www.terezamaxovadetem.cz nebo také na www.nadacedks.cz.

autor: MICHAL DVOULETÝ

Tagy článku

TOPlist