Toulky historií Pivovaru Uherský Brod

Toulky historií Pivovaru Uherský Brod
Uherský Brod Zajímavosti 26 / 07 / 2015

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. Toto úsloví neodmyslitelně patří k Uherskému Brodu. Letos o důvod víc, proč si jej připomenout. Rok 2014 je rokem, ve kterém tento známý pivovar oslavuje 120. výročí od svého založení. Historické prameny uvádí, že se v královském městě Uherský Brod pivo vařilo od středověku. Pivovarnictví nebylo pro velká města ojedinělou záležitostí. Určitě v každém větším se pivo vařilo. Město Uherský Brod má v proměnách času historii velmi bohatou, řekl na úvod Tibor Nechala, obchodní ředitel pivovaru Uherský Brod, a poodhalil počátky, kdy Broďané ochutnali poprvé zlatavý mok. Písemné zmínky z roku 1515, která sepsal historik Jan Kučera, praví: Nejvíce svády mezi měšťany bývaly o přední živnosti městské - dělání sladův a vaření piv a nálev vína, protože přední měšťané považovali je za živnosti výsadní.
I otec učitele národů, Martin Komenský, byl členem cechu pivovarníků. Do Brodu se přestěhoval v roce 1572 a do své smrti patřil mezi vážené občany města, dodává Nechala a dává za pravdu historickým pramenům, že vaření piva bylo v historii velmi atraktivním artiklem.

Měšťanský pivovar
První společný  pivovar, který postupně nahradil právovárečné domy, si měšťané postavili v roce 1614. Stál v prostoru nad dnešním muzeem, avšak v roce 1643 byl zničen švédskými vojsky v průběhu třicetileté války. Kronika předkládá tuto zprávu: Město toto nemajíc na ten čas žádného vojska ani zbraně Švédům se poddalo a ramz (výpalné) složilo. Přesto Švédové opouštějíce město se 40 vozy pivem, vínem a ostatními ukořistěnými věcmi naloženými, zapálili je tak, že radnice, klášter, zámek, pivovar, stodoly, dvory, kromě farního kostela a kolikasi domů v jednom kůtě všechno do gruntu shořelo.
Když první pivovar shořel, vystavěli měšťané druhý v dolní části města na místě Předbranského mlýna. Město muselo i nadále platit cizím vojskům výpalné a stravné. Gáboru Bethlenovi s 15 000 vojáky dva roky i vojsku Bočkajovu s 10 000 vojáky. Město se velmi zadlužilo a půjčku 20 500 rýnských, kterou poskytli Kaunicové, nemohlo splatit. Hrabě Lev Vilém Kaunic požadoval jako náhradu pivovar a vesnici Havřice, líčí Nechala nelehký osud brodského pivovarnictví.

Panský pivovar
V roce 1652 pivovarské otěže přebírá rod Kauniců, resp. jeho moravská větev. Pivovar se tak stává pivovarem panským. Měšťanům se již nikdy nepodařilo obnovit tzv. nákladnický cech, definitivně se rozpadl. Také většina šenkovních domů, ze kterých žádala městská rada a vrchnost vysoké poplatky, svá práva raději prodala, pokračuje Nechala. Od roku 1660 město několikrát usilovalo o navrácení pivovaru, protože tímto krokem bylo porušováno jedno z městských práv. Změny, tedy navrácení pod křídla města, o které se radnice snažila, nebylo dosaženo, komentuje Nechala, který už dobře ví, že se přibližoval rok, kdy na scénu přijde František Bedřich Janáček. Kaunicové pivovaru nevěnovali dostatečnou péči, budova chátrala, výrobní zařízení zastaralo. Majitelé přestali být spokojeni s výnosem pivovaru, a proto jej od roku 1848 pronajímali různým osobám. V roce 1893 byl nájemcem ustanoven František Bedřich Janáček, který po neshodách s majitelem Albrechtem Kaunicem při prodlužování nájemní smlouvy učinil důležité rozhodnutí - postavit si svůj vlastní pivovar, říká Nechala a zdůrazňuje, že od roku 1894, kdy započala výstavba nového pivovaru, se tak Janáček stává zakladatelem a hrdým patriotem nového pivovarnictví v Uherském Brodě.
 
Pivovar Františka Bedřicha Janáčka
Na tehdejší poměry nejmodernější pivovar na Moravě byl dostavěn v červnu roku 1895. Celkové náklady na jeho výstavbu činily 500 000 korun. Začátky nového pivovaru byly velmi těžké. Při rozjezdu F. B. Janáček využil svých zkušeností z minulých let, kdy pracoval jako sládek v Napajedlech a také v tehdy největším evropském pivovaře Zimmermann v Berlíně, komentuje Nechala první provozní léta. Po překonání problémů se firma, kterou vybudoval, stala ještě před válkou jednou z nejdůležitějších pro město i okolní kraj. Z odkazu zakladatele čerpá výrobní závod i v 21. století. Převážná část výroby byla modernizována, srdce však kromě dílčích změn zůstalo stejné. Jsou procesy, které se dají modernizovat a nemají vliv na výslednou kvalitu piva. Není např. podstatné to, v jakém kotli se vaří, jestli je z mědi, nebo nerezu. Nebo jak se pivo stáčí. Důležité je, jak pivo zraje. Náš závod nepoužívá CK tanky - cylindrokónické tanky, kde pivo rychleji zraje při řízené teplotě. Používáme, jak je vidět na fotografii, i nadále spilku a ležácké tanky, tak jako nás to naučil a před 120 lety dodržoval F. B. Janáček, ukončil Nechala exkurzi do minulosti.

TOPlist