V Academic School vyučují cizí jazyky rodilí mluvčí

V Academic School vyučují cizí jazyky rodilí mluvčí
Foto: Academic School  /  Z práce Výzkumného týmu.
Uherské Hradiště Zajímavosti 25 / 03 / 2019

V každé třídě zaručujeme individuální přístup při různých úrovních výukových nebo jazykových schopností

Příští týden, ve čtvrtek 4. dubna, se od 14.30 do 17.30 uskuteční v Academic School Uherské Hradiště zápis do prvních tříd. Jelikož běžnou třídu tvoří pouze 18 dětí a vícejazyčnou 14 žáků, škola doporučuje rodičům, aby si co nejdříve rezervovali čas zápisu. Stačí vyplnit zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. O více informací jsme požádali jednatelku Academic School Věru Olšákovou.

Co děti během zápisu čeká?

Děti se mohou těšit na cestu tajuplným ostrovem, kde najdou spoustu zajímavostí, při kterých uplatní svou pohotovost při vyjadřování, postřeh nebo obratnost při řešení různých situací. V různorodých aktivitách se dítěti bude věnovat jeden zkušený pedagog, který bude pomocníkem při jeho objevné cestě, na které najde aktivity k ověřování školní zralosti.

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny dvě třídy, a to třída běžná a třída s rozšířenou výukou jazyka anglického. Zápis do ZŠ bude proto zaměřen také na zjišťování jazykové úrovně dětí, jejichž rodiče mají zájem o tuto třídu.

A proč by rodiče měli svěřit svoje dítě právě vám?

Naše škola má svůj osobitý přístup k dítěti, kterým přistupuje ke každému jako k jedinečné osobnosti, kterou oceňuje a rozvíjí v jejích dovednostech a podporuje její přirozenou touhu po vzdělání ve všech směrech. Ke každému žákovi přistupujeme individuálně, což vede k dosažení vynikajících výsledků ve vzdělávání v rámci dosažení osobního maxima každého dítěte.
Během studia v AS se žáci mají možnost zúčastnit světových stáží, např. Čína, Anglie, ..., seznámit se s různými odborníky z Univerzity Palackého, Univerzity Karlovy, Mensy ČR atd. a využít nadstandardních možností ve vzdělávání jako 3D tiskárna, projektová výuka, prožitkové učení, využití vlastních počítačů na II. stupni, dotykové panely.
V rámci výuky pracujeme také s nadanými a mimořádně nadanými žáky. Po zvládnutí základního učiva mohou přímo v hodině pracovat na svém úkolu v rámci individuálního rozvoje. Dále se zapojují do inspirativních aktivit ve Výzkumném týmu, účastní se specializovaných exkurzí a výstav, mohou se rozvíjet na vlastních projektech s různorodým zaměřením: práce s LEGO roboty, vývoj a výroba vlastních deskových her nebo fyzikálních hraček z různých materiálů, tvorba 3D objektů pro 3D tisk a vlastní 3D tisk, rozvoj fundraisingových dovedností. Nadaní potřebují nejen akademické vzdělávání, ale i psychosociální péči pro svůj maximální rozvoj.

Otvíráte také vícejazyčnou třídu. Pro které děti je především určena?
Vícejazyčná třída je určena především pro děti se zájmem o intenzivní výuku v cizím jazyce. Vyučujícím je zejména rodilý mluvčí, který spolupracuje s česky mluvícím pedagogem. Do třídy lze zařadit děti se začínající výukou jazyka i děti, které se již cizím jazykem dorozumí.
Do této třídy nastupují také děti, pro které je cizí jazyk mateřský. Vzniká tak skupina žáků, která se vzájemně a zcela přirozeně dorozumívá dvěma jazyky. Děti ztratí strach a prolomí jazykovou bariéru, která bývá nejčastějším problémem při anglické komunikaci. Po určité době děti komunikují plynule a zcela přirozeně.

Co nabídne jiného než výuka v klasické třídě základní školy?
V každé třídě je limitovaný počet žáků, čímž zaručujeme individuální přístup při různých úrovních výukových nebo jazykových schopností. Tímto způsobem jsme schopni se podílet na dalším rozvoji různého typu nadání u dětí a dokážeme tak spolupracovat s žáky při jejich dalším rozvoji.

Zítra, tj. úterý 26. března, otevřete veřejnosti dveře svých mateřských škol. Čím se rodičům pochlubíte tady?

Rodiče budou mít možnost navštívit mateřskou školu se sídlem v Mařaticích, v Kunovicích i v areálu Uherskohradištské nemocnice. Máme několik priorit, mezi které zcela jistě patří podnětné rodinné prostředí pro  děti, menší počet dětí ve třídách, prodloužená otevírací doba (od 6.00 do 18.00), celoroční provoz, včetně letních prázdnin. Přijímáme také děti mladší tří let. Velký nadstandard vidíme ve třídě s rozšířenou výukou jazyka anglického v MŠ Mařatice. V této třídě je kapacita pouze 15 dětí, 2 pedagožky, z nich jedna anglicky mluvící. Děti dosahují vynikajících pokroků za krátký čas a po určité době jsou schopny porozumět a odpovídat v cizím jazyce. Máme také ucelený systém přípravy dětí v posledním roce předškolního vzdělávání zaměřený na vstup do základní školy, který byl vypracován pedagogy z prvního stupně.

Rádi rodičům vše osobně ukážeme a vysvětlíme zítra na dni otevřených dveří.

Pokud rodiče projeví zájem svěřit vám svoje děti, kdy a kde máte naplánovány zápisy do MŠ?

Zápis ve všech pobočkách mateřské školy Academic School proběhne v termínu od 13. 5. do 15. 5. 2019. Rodiče si mohou veškeré dokumenty vytisknout předem z www stránek a poté vyplněné přinést do MŠ.

banner
TOPlist