V Podolí veřejně představili novou monografii

V Podolí veřejně představili novou monografii
Foto: Dagmar Vacková  /  Autogramiáda autorů.
Podolí Zajímavosti 21 / 06 / 2021

Obec Podolí oslavila v loňském roce 800 let své existence. U příležitosti významného výročí vydala monografii nazvanou Podolí, obec nad Olšavou.

„Koronavirová pandemie a opatření s ní spojená však neumožnily představit knihu veřejnosti nejen v jubilejním roce, ale ani v prvních měsících roku letošního,“ vysvětluje Jana Rýpalová, starostka obce Podolí. Červnové rozvolnění využilo vedení obce k uspořádání slavnostního představení knihy spojeného s kulturním programem, jehož součástí bylo vystoupení místních dětí a mládeže, členek ženského pěveckého souboru Podolské Frišky nebo folkové kapely Děvčice. V neděli 13. června 2021 odpoledne se v areálu u Podolského ráje sešli nejen občané a rodáci obce, aby se s novou knihou seznámili, přítomna byla rovněž většina autorů jednotlivých kapitol knihy.

„Na téměř 250 stranách se zájemci mohou seznámit s dějinami obce zahrnujícími období počátku historie Slovanů, středověku a raného novověku i novodobé dějiny od vzniku občanské společnosti po roce 1848 do současnosti,“ představuje publikaci starostka.

Autoři historických kapitol, Luděk Galuška, Jiří Mitáček, Jiří Čoupek a Jana Rýpalová, doprovodili své texty rozsáhlou obrazovou dokumentací. Stejně tak tomu je i v dalších kapitolách knihy, ve kterých se historička Blanka Rašticová věnuje stavebně-historickým památkám obce, etnografka Marta Kondrová podává národopisný obraz Podolí, občanky Dagmar Doležalová se Štěpánkou Míškovou dokumentují společenský a kulturní život obce v tradici a současnosti a Jaroslav Hrabec podrobně popisuje přírodu a krajinu.

„Bohatá je také část obsahující přílohy ke knize, zájemci se z nich dozvědí počet obyvatel obce v různých letech, jejich zaměstnání a rozsah majetkové držby, seznamy pudmistrů, fojtů, starostů a dalších představitelů obce, jakož i duchovních správců či řídících učitelů a ředitelů školy. Opomenuti nebyli rovněž legionáři a občané padlí v obou světových válkách,“ uzavírá Blanka Rašticová bohatost publikace.

Kniha byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a zájemci si ji mohou zakoupit na obecním úřadě. Cena je velmi příznivá, 300 Kč.

Tagy článku

TOPlist