V šedesáti v plné síle

V šedesáti v plné síle
Uherské Hradiště Zajímavosti 25 / 04 / 2009

ZŠ a MŠ Uh. Hradiště Palackého náměstí slaví letos šedesát let od svého založení. A má opravdu bohatou historii. Své dětské krůčky absolvovala pod názvem Zvláštní škola ve Starém Městě a v Kunovicích. Během doby škola rostla a vznikala další pracoviště v Uh. Hradišti, postupně v ulicích Nádražní, Františkánská, Šafaříkova.
Svoji pouť při hledání zázemí zakončila v roce 1984 na Palackého náměstí, kde až dosud sídlí hlavní budova školy. Další pracoviště dnes najdeme ve Štěpnicích, na Velehradě a na dětském oddělení Uherskohradišťské nemocnice.
V současné době má škola několik součástí, kterými jsou ZŠ praktická, ZŠ speciální, přípravný stupeň ZŠ speciální, MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení a školní družina. Je to jediná škola tohoto zaměření v regionu Uherskohradišťska, ale dojíždějí sem i žáci z širšího okolí.
Škola vzdělává žáky s různým stupněm mentálního postižení a děti hospitalizované v nemocnici, které potřebují pro své vzdělávání specifické podmínky. Příkladem mohou být cíleně vypracované školní vzdělávací programy, individuální vzdělávací plány podle potřeb žáků, nízké počty žáků ve třídách, výrazný individuální přístup, odborný pedagogický sbor složený ze speciálních pedagogů, speciální výukové metody a postupy. Pedagogové využívají při vyučování i moderní techniku a mohou tak zařazovat moderní metody, které směřují k dalšímu zkvalitňování a zatraktivnění výuky. Na ZŠ praktické je součástí výuky anglický jazyk. Žáci mají možnost výběru ze zájmových činností. Samozřejmostí je spolupráce s rodiči, s lékaři, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se Speciálně pedagogickými centry a s dalšími odborníky. Kvalita školy se odráží i ve vysoké úspěšnosti žáků při přijímacích řízeních na další školy.
Za šedesát let svého působení si škola vytvořila silnou tradici, má za sebou mnoho zkušeností, dosáhla mnoha úspěchů. Za největší úspěch ale vždy považuje spokojeného žáka a spokojené rodiče. A také skutečnost, že se jí dál daří naplňovat svůj hlavní cíl, kterým je rozvíjet osobnost a schopnosti žáků tak, aby se mohli v maximální možné míře zapojit do běžného plnohodnotného života. 

autor: pedagogové školy
TOPlist