V uherskohradišťské knihovně můžete zažít v podstatě cokoli

V uherskohradišťské knihovně můžete zažít v podstatě cokoli
Foto: archiv knihovny BBB
Uherské Hradiště Zajímavosti 03 / 03 / 2016

Základní činností knihovny, která se od ní všeobecně očekává, je samozřejmě půjčování knih.
Kdybychom ale v našem seriálu o knihovně zůstali jen na tomto poli, nezahrnuli bychom zdaleka všechno, co se v knihovně odehrává. Pořádáme řadu akcí, které se konají mimo půjčovní dobu a jsou určeny nejen registrovaným čtenářům, ale i širší veřejnosti.

Spisovatelé, umělci a další zajímavé osobnosti
Zveme do knihovny autory knížek, abychom našim čtenářům umožnili setkat se s českými autory knih, které si při četbě oblíbili. Měli jsme tak v minulosti možnost setkat se například s Markétou Pilátovou, Kateřinou Tučkovou, Kateřinou Dubskou, Arnoštem Lustigem, Vlastimilem Vondruškou, Vladimírem Körnerem, Michalem Vieweghem, s Jiřím Stránským a celou řadou dalších. Podíváme-li se na nejbližší letošní plány, v březnu navštíví naši knihovnu spisovatel a záhadolog Arnošt Vašíček, v květnu pak Stanislav Motl, který také velmi často odkrývá různá tajemství historie, ale zaměřuje se na jiné oblasti a období.
Značnou část besed tvoří ty, ve kterých vystupují autoři našeho regionu. Z poslední doby připomeňme Jiřího Jilíka, Josefa Holcmana, Jiřinu Pilátovou, Pavla Popelku, v dubnu se můžeme těšit na setkání s Milanem Ráčkem, zdejším rodákem, nad knihou Na jeden život až příliš.

Divadla, koncerty
V programu knihovny se objevují i netradiční divadelní představení a scénická čtení, připomeňme např.  představení, které se uskutečnilo v loňském roce v rámci projektu Židovský rok v Knihovně BBB - Za všechno může jablko (Hoffmannovo divadlo) nebo scénické čtení z deníků židovského chlapce, jenž prošel Terezínem a zahynul v Osvětimi, ve spojení se skladbami židovských autorů. Deník mého bratra (herci SD a hudební uskupení Umíme Hrát houslisty Jiřího Pospíchala). V roce 2015 jsme měli možnost slyšet zde i koncert skupiny RabiGabi a zhlédnout představení taneční skupiny RUT Židovská svatba, v minulosti zde hrála i velmi známá skupina Létající Rabín. Koncerty uskupení Umíme Hrát pokračují i v letošním roce.
Velkému zájmu veřejnosti se těší pořady publicisty a hudebního kritika Jiřího Černého.

Cestopisné besedy
Reflektujeme zájem čtenářů o cestopisné besedy, v této oblasti již několik let spolupracujeme s brněnskou CK Kudrna, jejíž přednášející jsou zároveň průvodci po zemích, ze kterých nám přinášejí své zážitky a zkušenosti. Díky nim se tak alespoň slovem a obrazem můžeme vypravit i do tak vzdálených krajů, jako je například Nepál, Galapágy či ostrov Sokotra. Přes existenci velkého množství knih a filmů s cestovatelskou tematikou návštěvníci těchto besed oceňují především možnost vedle poslechu vyprávění dostat i odpovědi na kladené otázky.

Přednášky z různých oblastí
V knihovně se můžeme při večerních besedách potkat i s takovými lidmi, jako byl humorolog Václav Budínský, loutkář Luděk Richter, písničkář Petr Linhart, psycholog a ilustrátor Miroslav Huptych, arteterapeut Jiří Kulka, malíř Jan Paul, astroložka Olga Krumlovská celá a řada dalších.

Kurzy počítačové gramotnosti
S pořádáním kurzů práce na počítači jsme začínali v roce 2004 v rámci projektu Národní program počítačové gramotnosti. V současné době, po všech letech školení, kdy kurzy prošly desítky lidí, převážně seniorů, ale kupodivu i zástupců mladší generace, jsme se rozhodli 4 základní lekce rozšířit o nabídku lekcí úpravy fotografií, tvorby fotoknihy, cestování pomocí internetu, nakupování na síti, společenské sítě na internetu aj.

Kurzy trénování paměti
Desítky návštěvníků kurzů trénování paměti si vyzkoušely, že pamatovat si lze mnohem lépe, než si myslíme. Stačí jenom znát jak - a pravidelně trénovat - mozek je jako sval, když se netrénuje, ochabuje. Kurzy trénování paměti probíhají v knihovně už několik let, vždy 1-2x ročně, letos se na ně můžeme těšit na podzim. Jsou určeny především pro seniory, ale vítáni jsou návštěvníci všech věkových kategorií, kteří chtějí svou paměť trénovat a zlepšit.

Kurzy z výtvarných oblastí
Pro výtvarně zaměřené návštěvníky jsme v minulosti uspořádali řadu dílen, jako byla jarní vazba květin, vázání vánočních věnců, kurzy meditativního kreslení Zentangle či kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou (příští plánujeme v polovině května 2016). Od letošního roku připravujeme měsíčně Tvořivé středy - vždy s jinou výtvarnou aktivitou - drátování, korálkování, květy z organzy aj. Výtvarnou činnost jsme si mohli vyzkoušet i společně s nevidomými při modelování obličejů pomocí Axmanovy techniky. Letos na podzim, v říjnovém Týdnu knihoven, chystáme podobnou akci, kdy nevidomí spolu s vidícími (ti budou mít oči zakryté šátkem) budou znovu společně tvořit, tentokráte ovšem ne z hlíny, ale z drátků a korálků.

Odpoledne společenských her
Pro zájemce o hry v reálném světě, nikoli jen na počítači, pořádáme v nepravidelných intervalech odpoledne deskových her. Vzhledem k počtu těchto her, které v současné době máme k dispozici v čítárně, je opravdu si z čeho vybrat a zahrát si může každý, kdo sem do knihovny přijde, ať je malý nebo velký, zaměřený na znalosti nebo na hry náhody…
Již druhým rokem také probíhá v prostorách čítárny každé úterý večer kurz bridže pro začátečníky pod vedením Ing. Králíka.

Výstavy
Stěny čítárny v 1. patře knihovny nabízí svou plochu různým výstavám menšího rozměru, nejčastěji se zde vyskytují výstavy ex libris, letos to bude ex libris erotická, kterou si připomeneme výročí K. J. Obrátila. Možnost vystavovat zde nabízíme i amatérským malířům či fotografům našeho regionu.

Pořádání vínku
Krásným setkáváním příznivců knihovny a tance je každoroční Knihovní taneční vínek odehrávající se vždy první březnovou sobotu v sále Reduty. Letos připadá datum konání na 5. březen a vstupenky na 15. ročník je možno zakoupit v předprodeji v Knihovně BBB.

Noc s Andersenem
Vznikla v Knihovně BBB v roce 2000, neboť opravené prostory synagogy s půdičkou pro děti přímo vybízely k přespání malých čtenářů. Prvotní  inspirací byla myšlenka psychologa Václava Mertina, který rodičům připomíná, že k rozvoji dětských čtenářských návyků je velmi důležitý moment společného večerního předčítání.
Z původně nenápadného pořadu v Knihovně BBB v Uherském Hradišti se Noc s Andersenem rozrostla v atraktivní a dětmi i dospělými vyhledávanou akci, která spojuje na dálku děti knihoven, škol, ústavů, domů dětí, dětských domovů, občanských sdružení, divadel, zoologických zahrad, nemocnic, ... Za námi je šestnáct ročníků pohádkového nocování, kterého si v knihovnách i školách v 26 zemích celého světa užilo více než 350 000 dětí i dospělých. Pro ně každoročně vzniká v naší knihovně noční program, společná noční četba, kvízy, soutěže a také speciální tištěné pohlednice pro všechny zúčastněné. Letos budou z autorské dílny malířky Šárky Zikové a autora knížky Expedice z pohlednice Vratislava Maňáka.
Každoročně s malými nočními spáči slavíme nejdůležitější literární výročí, letos společně v pátek 1. dubna, v předvečer Mezinárodního dne dětské knihy, připomeneme 180. výročí vzniku Andersenovy pohádky Malá mořská víla.

Hradišťské sluníčko
Je malý festival k podpoře dětského čtenářství, který od roku 2000 pořádá oddělení pro děti vždy na konci června před ukončením školního roku. Chceme připomenout malým čtenářům, že blížící se prázdniny jsou tou nejvhodnější dobou ke čtení.
Každý den našeho minifestiválku ukončuje čtený večerníček, který se v průběhu let přestěhoval od Rozárky na Mariánském náměstí na trávníček u knihovny, vždyť už Bedřich Beneš Buchlovan četl s dětmi na trávníčku... Těší nás, že jsme spolu s herci Slováckého divadla mohli posluchačům představit lákavým způsobem a metodou scénického čtení některé z dětských knih, které si mohou děti přečíst i vypůjčit v knihovně.
Po celý týden také probíhá pasování prvňáčků na čtenáře, kdy do dětského knižního království knihovny zveme všechny hradišťské prvňáčky, kteří od nás dostanou knížku z projektu Už jsem čtenář a také průkazku do knihovny, aby si mohli hned vyzkoušet, jak prima je trávit volný čas s knížkou.  

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně...
Od roku 1999 vyhlašuje Knihovna BBB v Uherském Hradišti literární soutěž pro děti do patnácti let, odborná porota práce mladých literátů rozdělené podle věku dětí posoudí, nejlepší příspěvky pak postupují do kola krajského a vycházejí ve sborníčku oceněných prací dětí. Malí hradišťští literáti i v krajské konkurenci vždy patří mezi nejlepší, při vyhlašování výsledků krajské literární soutěže mohou poznat i prostory jiných knihoven Zlínského kraje. A někteří z nich se mohou zúčastnit národního setkání dětských čtenářů v Zrcadlové síni pražského Klementina.

Výtvarná soutěž Ex-libris
vhodně doplňuje dětskou literární soutěž a jejím úkolem je přiblížit dětem svět netradičních knižních značek. Nejlepší práce zdobí tiskem vydávaný sborníček literárních prací.

Setkání broučků s lampiónky
zve už od roku 1999 vždy v říjnu na Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti malé i velké čtenáře, aby nám pomohli ukončit Týden knihoven. Se změnou z letního na zimní čas zároveň připomínáme rodičům, jak je hezké a důležité číst si s dětmi před spaním, a to nejen Karafiátovy Broučky. Inspirací ke sletu a průvodu broučků a berušek v převlecích pro nás byla Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, kde byla tato tradice po roce 1989 obnovena.

Den pro dětskou knihu
navazuje na prvorepublikovou akci profesora Václava Františka Suka, který v předvánočním čase nabízel dobré české knihy rodičům a dětem. Od roku 2007 se připojuje k národnímu Dni pro dětskou knihu i naše knihovna. Vždy v sobotu před první nedělí adventní představujeme knihovnu jako komunitní místo pro celou rodinu s pestrým programem dílniček, divadelních představení a také prodejem knih.

Besedy a lekce informatické výchovy
Školním třídám základních škol a víceletých gymnázií a jejich vyučujícím nabízíme v dopoledních hodinách knihovnicko-informační lekce a tematické pořady k rozvoji dětského čtenářství. Navazujeme na hodiny literární výchovy ve školách, probouzíme povědomí o kraji, ve kterém žijeme, seznamujeme děti s nejnovějšími dětskými knižními tituly a učíme je orientovat se ve světě knih a informací. Lekce v knihovně jsou zdarma, na jednu vyučovací hodinu.  

Pro další plánované činnosti hledáme dobrovolníky
především z řad seniorů, kteří by byli ochotni nabídnout své zkušenosti a vést další možné kurzy či skupiny, setkávající se  v podvečerním čase v knihovně, ať už například při háčkování, skládání origami, povídání si o přečtených knihách, konverzaci v cizím jazyce či dalších činnostech. Máte-li chuť, čas a  touhu rozdělit se s ostatními o něco z toho, co sami ovládáte - neváhejte a využijte této příležitosti a staňte se naším lektorem!

autor: Dagmar Vaďurová, Mirka Čápová, Hana Hanáčková

Tagy článku

TOPlist