Vajdík: Situace není růžová, ale propouštění nechystáme

Vajdík: Situace není růžová, ale propouštění nechystáme
Foto: sal  /  Bronislav Vajdík
Uherské Hradiště Zajímavosti 12 / 03 / 2012

Usedl do horkého křesla a musí se otáčet. Po svém předchůdci Antonínu Ondrášovi převzal pomyslnou štafetu v nejnevhodnější dobu. Sociální služby totiž „krvácí“. Státní kasa je prázdná a při najíždění na úsporný program se všichni musí připravit na menší štědrost jednotlivých resortů… „Finanční situace opravdu není vůbec růžová, investice do oprav, údržby, případně nových zařízení budou v letošním roce značně omezené,“ přiznává Bronislav Vajdík, nový ředitel příspěvkové organizace Sociální služby Uh. Hradiště.

?Ministerstvo práce a sociálních věcí výrazně utahuje opasky, snižuje dotace poskytovatelům sociálních služeb. Jaká jsou skutečná čísla?
Na letošní rok od ministerstva dostaneme dotaci o více než třináct milionů nižší než při srovnatelných službách v minulém roce, což hovoří za všechny komentáře… Objem státní dotace se přitom pravidelně snižuje už posledních pět let. Třeba ve srovnání s rokem 2007 je letošní státní injekce nižší téměř o 70 milionů korun. Je proto nezbytně nutné zpřísnit opatření směřující k účelnosti a efektivnímu hospodaření ve všech šestnácti zařízeních, která máme pod svými křídly. Letos navíc očekáváme značně napjatou situaci při jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která již od roku 2009 značně omezuje úhradu zdravotních výkonů. Aktuálně nám dluží téměř 3,5 milionu korun, což už jsme nuceni řešit soudní cestou.

?S příchodem nového roku přišla další rána pod pás, když ministerstvo zdravotnictví zrušilo kód pro ústní podávání léků zdravotní sestrou...
A platí to bohužel i v případě, že je uvedený zdravotnický výkon indikován ošetřujícím lékařem. V přepočtu to znamená, že Sociálním službám Uherské Hradiště se za letošní rok sníží úhrada ze strany VZP o 14,5 milionu korun.

?Zlínský kraj apeloval na ministerstvo, aby svůj postoj přehodnotilo. Přinesla jeho snaha nějaký výsledek?
I přes veškeré úsilí představitelů Zlínského kraje jednání s ministerstvem do našeho kraje nepřinesla potřebné finanční prostředky.

?Jak se škrty odrazí v hospodaření Sociálních služeb Uherské Hradiště? Kdo je „odnese“?
Mám důvodné obavy, že jen stěží udržíme rozpočtovou stabilitu a současně zabezpečíme kvalitu poskytování sociálních služeb. A to ani při nejvyšší zásadě hospodárnosti a efektivnosti u nezbytných nákladů. Bohužel, snížená státní dotace o více než 13 milionů a o 14,5 milionu nižší úhrady VZP určují obtížnost situace, ve které se nacházíme.

?Finanční problémy tedy pocítíte na všech frontách…?
Dá se to tak říct. Současný pokles dotací se opravdu projeví ve všech oblastech hospodaření organizace. Důkladně zvážíme každý nákup potřebného zařízení v jednotlivých domovech, rovněž investice do oprav a údržby. Třebaže principiálně takový způsob hospodaření nepovažuji za efektivní. Vyvážená průběžná modernizace provozu kuchyní, prádelen či obměna zastaralého vozového parku v organizaci je z dlouhodobého pohledu jistě hospodárnější a současně bezpečnější pro zaměstnance.

?Znamená to, že rezignujete na veškerou modernizaci vybavení?
Budeme řešit pouze havarijní situace. Na koncepční plánovanou modernizaci bohužel nebudeme mít dostatek finančních prostředků.

?Počítáte se snižováním platů nebo dokonce s propouštěním zaměstnanců?
Snížení počtu zaměstnanců, popřípadě snížení objemu finančních prostředků na jejich mzdy by sice přineslo určité úspory nákladů, nicméně existuje značné riziko nedostatečného zabezpečení poskytovaných sociálních služeb a odlivu zejména kvalifikovaných pracovníků, což by v konečném důsledku znamenalo snížení kvality poskytovaných služeb. A touto cestou se opravdu vydat nechceme.

?Takže obavy podřízených z výpovědí, případně snižování platů jsou zbytečné?
Ano. Vždyť mzdy zaměstnanců v sociálních službách patří již nyní mezi nejnižší, ve srovnání s jinými resorty. Snižování počtu pracovníků je rovněž v rozporu s procesem zvyšování kvality poskytování sociálních služeb, jenž byl v předchozích letech uplatňován.

?A co samotní klienti? Rovněž mohou zůstat v klidu, nebo škrty nějak pocítí?
Úsporný režim provozu všech šestnácti pobytových zařízení se pochopitelně klientů dotkne. Určitě ne tak, že by strádali v jídle nebo poskytované obslužné péči, ale například velmi zvážíme plánování jejich rehabilitačních pobytů mimo zařízení, obměnu vybavení a provozního zařízení v domovech. Rovněž jsme třeba nuceni zvýšit ceny poskytovaných fakultativních služeb, jako jsou třeba úhrady cestovného za odvoz klientů na jimi požadovaná místa.

?Neuvažujete, že zvýšíte klientům i nájem, čímž se vyrovná schodek v rozpočtu?
Můžeme sice zmobilizovat možnosti vlastních tržeb, skutečnost je ovšem taková, že vlastní tržby jsou v podstatě finanční prostředky od klientů za jejich pobyt, stravování a příspěvky na péči, kde už jsou rezervy v jejich navyšování vyčerpány. Už nyní polovina našich uživatelů nemá dostatek vlastních prostředků na úhradu. Důvodem jsou nízké důchody, za nezletilé klienty platí povinné osoby.

?Když to tak poslouchám, asi není člověka, který by vám křeslo ředitele záviděl. Ruku na srdce, šel byste do výběrového řízení znovu? Vzhledem k problémům, jaké řešíte…
Asi ano, nemám ve zvyku uhýbat před náročnými úkoly. Ze zkušenosti vím, že každá práce má svá pozitiva i stinné stránky. A navíc, když jsem se přihlásil do výběrového řízení, složitá situace v oblasti sociálních služeb mi nebyla zcela neznámá.

?Jsou vaše představy totožné s realitou?
Musím přiznat, že realita moje obavy poněkud předčila. Předpokládal jsem, že ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s tím, co dříve avizovalo, podpoří přinejmenším projekty v oblasti transformace sociálních služeb. Na Uherskohradišťsku jde o Domov pro zdravotně postižené Velehrad-Salašská.

?S jakou vizí jste vůbec převzal kormidlo po Antonínu Ondrášovi, který v křesle ředitele strávil snad 20 let? Je těžké navázat na jeho práci? Půjdete stejnou cestou, nebo plánujete nějaké zásadní změny?
Určitě není jednoduché převzít vedení organizace po tak zkušeném řediteli. Svoji současnou pozici vnímám především jako osobní odpovědnost za efektivní provoz velké organizace, která poskytuje sociální služby 1 500 uživatelům a dává práci 850 zaměstnancům. Považuji za velmi důležité navázat na práci svého předchůdce a zajistit tak kontinuitu a fungování organizace jako celku. A taky předpokládám, že vývoj situace v oblasti poskytování sociálních služeb mě postaví před úkoly, při jejichž řešení budu hledat svou vlastní cestu. O zásadních změnách je zatím předčasné hovořit, každopádně ale mám své představy, které chci při řízení uplatňovat.

?Co konkrétně máte na mysli?
V zájmu zabezpečení kvalitních služeb uživatelům se stávajícím počtem zaměstnanců chci věnovat stále větší pozornost výběru nových pracovníků. V rámci přirozené obměny zaměstnanců budou na nově příchozí pracovníky kladeny vyšší nároky s ohledem na jejich kvalifikaci pro práci v přímé obslužné péči. A chci rovněž efektivně využít projekty financované z Evropských strukturálních fondů v souladu s rozvojem sociálních služeb a zdárně pokračovat v realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb.

?Transformace se bezprostředně dotýká Domova pro zdravotně postižené ve Velehradě, jehož klienty čeká postupné rozmělnění do sítě terénně a ambulantně poskytovaných služeb. Skutečně se 82 klientů bude stěhovat, nebo projekt zhatilo ministerstvo práce a sociálních věcí?
Dlouhodobý proces transformace sociálních služeb, kterým prochází klienti pobytového zařízení Velehrad-Salašská, snížená dotaci z ministerstva nezastaví. Zde je třeba vyzvednout dlouhodobou práci celého kolektivu „transformačního týmu“, který cíleně pracuje s klienty vybranými k přestěhování do chráněného bydlení. Nemůžeme si dovolit, aby práce mnoha lidí přišla vniveč, a už vůbec nemůžeme zklamat důvěru našich uživatelů.

?Jisté ale je, že snížení dotací je čarou přes rozpočet…
Ano, ale hledáme jiné cesty, jak zmírnit dopad chybějících prostředků ze státní dotace. Mnohem více se obracíme na veřejnost, oslovujeme podnikatele a všechny, kterým osud zdravotně postižených není lhostejný. Velmi si vážíme podpory úspěšných sportovců, jako jsou například Michal Kadlec, Petr Švancara nebo Ondřej Pavelec.

autor: PETR ČECH
TOPlist