Vděční studenti jí vydali knihu vzpomínek s názvem Zázvorek - vzpomínání z učitelského života

Vděční studenti jí vydali knihu vzpomínek s názvem Zázvorek - vzpomínání z učitelského života
Foto: Jaroslav HRABEC  /  Zdeňka Omelková (22. 1. 1925)
Buchlovice, Uherské Hradiště Zajímavosti 23 / 06 / 2020

Většinu cest mezi Uh. Hradištěm a jednotlivými působišti absolvovala na svém motocyklu Jawa 250.

Zdeňka Omelková

Je osobností dívčího skautingu zejména třetího období existence, tedy let 1968-1970. Skautkou se stala již v roce 1937 společně se svou o dva roky starší sestrou Věrou. Později se stala skautkou i její o 4 roky mladší sestra Jana. Celý její životní příběh je velmi pozoruhodný.
Zdena se narodila v Uherském Hradišti, na Mariánském náměstí. V roce 1926 se přestěhovali do Mařatic. Otec Jan Omelka byl úředník, legionář z ruské fronty, který i v závěru 2. světové války pomáhal odboji, partyzánské skupině Františka Bogataje, operující nedaleko na Popovicku a Hlucku. Maminka Marie byla žena v domácnosti. Zdena absolvovala měšťanku a v průběhu 2. světové války obchodní akademii. Poté pracovala jako účetní ve firmě Auto-Praga. Lákala ji však novinařina, chtěla být již od dětství redaktorkou, a také pedagogická činnost. Proto se přihlásila na Pedagogickou školu v Brně a na učitelském ústavu složila v roce 1946 maturitu. Nelehká učitelská profese ji v poválečných letech zavála do různých zapadlých koutů naší vlasti. V listopadu 1946 nastoupila učitelskou dráhu na severní Moravě, ve vysídleném pohraničí, v Malé Moravě. Od prosince pak ve Starém Městě pod Sněžníkem, v roce 1947 v Rudě nad Moravou, následně v Chrasticích, v roce 1948 ve Vysokých Žibřidovicích. Absolvuje aprobační studium čeština, tělocvik a občanská výchova pro 2. stupeň. Postupně pak učí v Hanušovicích, Branné, Janoušově, v roce 1957/1958 opět ve Starém Městě pod Sněžníkem, v Loučné nad Desnou. Teprve v roce 1961 se vrací do rodného kraje a nastupuje na školu do Ostrožské Lhoty. V roce 1965 dokončuje šestileté dálkové studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala aprobaci pro výuku na středních školách. Nutno dodat, že většinu cest nejen mezi Uh. Hradištěm a jednotlivými působišti absolvovala na svém motocyklu Jawa 250, který si pořídila v roce 1956.  V roce 1968 se aktivně zapojuje do obnovené skautské organizace a ujímá se vedení dívčích oddílů. Připravuje a organizuje letní tábory i okresní a krajské závody. V roce 1968 dostala vyznamenání od ministra školství a v roce 1969 jí bylo nabídnuto inspektorské místo, kterého je však za rok zbavena. Nebyla schopna na základě komunistických prověrek propustit učitelského kolegu. Navíc jiný snaživý kolega upozornil, že před svým odchodem z Ostrožské Lhoty zapsala do školní kroniky, že 21. srpna 1968 začala okupace Československa sovětskou armádou. A tak byla v roce 1970 umístěna na školu do Nedachlebic. Vzhledem k tomu, že měla aprobaci pro střední školy, bylo jí v dalším roce, po náhlém úmrtí jedné z profesorek, umožněno přejít na gymnázium v Uherském Hradišti. Dle jejího vyjádření se o to zasloužili její skautští bratři působící na této škole, František Petlan, zastávající funkci zástupce ředitele, za přímluvy Vojty Ondry. Zde pak s láskou a nadšením vyučovala český jazyk a literaturu. Se studenty též založila Klub mladých autorů a byla jim velkou inspirací i motivací k vlastní tvorbě až do svého odchodu do důchodu v roce 1984. V roce 2014 jí vděční studenti vydali knihu jejích vzpomínek s názvem Zázvorek - vzpomínání z učitelského života.
V roce 1990 se opět zapojuje do potřetí obnovené činnosti v Junáku. Společně s další hradišťskou skautkou, Alenou Tománkovou, tehdy herečkou ostravského divadla a zejména místonáčelní dívčího skautingu v ČR, organizuje a vede tři moravské dívčí lesní školy na základně ve Starých Hutích, připravuje a rediguje výroční almanachy Zkazky kmene Řvavých, spolupracuje při přípravě výstav a je aktivní členkou oddílu oldskautů.

Zdena Omelková se letos v lednu dožila 95 let. I přes zdravotní problémy se stále zúčastňuje skautských schůzek. Její synovci ji pravidelně dopravují na setkání hradišťských oldskautů i schůzky Plajnerovy družiny Zlínského kraje čestného Svojsíkova oddílu. Píše, tvoří koláže a vystavuje je v Domově pro seniory v Buchlovicích, kde nyní žije.

autor: Jaroslav HRABEC

Tagy článku

TOPlist