Ve Folklorním fondu rozdá nadace pět milionů

Ve Folklorním fondu rozdá nadace pět milionů
Slovácko Zajímavosti 01 / 09 / 2009

Místo tisícovky pro každého poputují letos peníze na účty mikroregionů a obcí

Zásadní změny se v letošní  ročníku dočkala pravidla tak zvaného Folklorního fondu uherskohradišťské Nadace Děti - kultura - sport. Na rozdíl od minulého roku, kdy si každý krojovaný zapojený do slavnostního průvodu mohl požádat o příspěvek na udržování a opravy kroje ve výši jednoho tisíce korun, poputují letos peníze na účet mikroregionů a jednotlivých obcí. Celkem nadace rozdá astronomickou částku 5 000 000 korun.
„Vyslyšeli jsme připomínky od starostů a představitelů zúčastněných mikroregionů a rozhodli jsme se jim vyhovět. Adresný způsob vyplácení příspěvku z Folklorního fondu měl své nesporné výhody, ale protože naší prioritou je maximálně podpořit rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru na Slovácku, stanou se příjemci příspěvku z Folklorního fondu mikroregiony, které snad nejlépe dokáží posoudit, k jakému konkrétnímu účelu je třeba peníze použít,“ uvedla Michaela Pavlíčková Kuřinová, předsedkyně správní rady Nadace Děti - kultura - sport.
Mikroregiony pak samy určí, jak s penězi naloží, přičemž je mohou použít jak na nákup krojů, hudebních nástrojů, pořádání lokálních slavností či udržování lidových tradic, tak na náklady spojené s účastí na Slováckých slavnostech vína, včetně „honorářů“ pro krojované.
Podle předsedkyně správní rady přitom i nadále zůstane kritériem pro výši příspěvku jednotlivému mikroregionu počet krojovaných, kteří se zúčastní slavnostního průvodu. „Počet krojovaných je podle nás jediným spravedlivým měřítkem, podle kterého můžeme mezi všechny zúčastněné rozdělit celkovou dotaci Folklorního fondu, která byla pro rok 2009 navýšena na 5 milionů korun,“ dodala Pavlíčková Kuřinová.
Aby však mikroregion či konkrétní obec mohly získat příspěvek z Folklorního fondu, je nezbytné, aby nejpozději do 21. září 2009 doručily do nadace žádost o příspěvek společně s jmenným seznamem krojovaných, kteří reprezentovali daný mikroregion či obec. Nadace pro tento účel připravila speciální formulář, který je k dispozici na www.nadacedks.cz.

Tagy článku

TOPlist