Velvyslanec po stopách slováckého malíře

Velvyslanec po stopách slováckého malíře
Foto: les
Uherské Hradiště Zajímavosti 31 / 07 / 2019

Slovácko se přiblížilo Francii. Alespoň v očích českého velvyslance ve Francii Petra Druláka, který přijel přímo na Slovácko poznat dílo Joži Uprky a také se seznámit s krajem, ve kterém Uprka žil a tvořil.
Pane velvyslanče, na Slovácko jste se vydal stopovat Jožu Uprku, o jehož výstavě ve Francii jednáte se spoluzakladatelem galerie Joži Uprky v Uh. Hradišti Petrem Vašátem. Co se vám podařilo o tomto Evropanovi slováckého venkova vystopovat?
Hlavní stopování bylo v Galerii Joži Uprky, kde jsem obdivoval jeho dílo, a silným momentem byla i návštěva rodného domu Uprky v Kněždubu. Uprka je vnímán jako významný malíř folkloru, ale mě zaujaly i další dimenze jeho díla. Ocenění zaslouží i jeho symbolistická tvorba a mimořádně zajímavý obraz Ježíše Krista. Zapůsobily na mě ale i realistické malby regionálních rolníků. Vedle impresionistických obrazů dotvářejí tato díla mnohem plastičtější obraz Uprkovy tvorby, Prohlídka skromného stavení, ze kterého pocházel, dokreslila zase jeho osobnost.
Na Slovácku jste byl poprvé, a tak jste měl i poprvé možnost poznat současné Slovácko. Co vás na něm, třeba i ve spojení s Uprkou, zaujalo?
Zaujalo mě například nasazení, s jakým Uprkova rodná obec pečuje o jeho památku a zachránila ji před zánikem. Jedna věc je mít slavného rodáka, ale druhá věc je jeho odkaz a dále jej rozvíjet. Nejen v Kněždubu, ale i v Hradišti jsou lidé, kteří si vzali za své o myšlenky a dílo Uprky pečovat. To je stejně důležité, ne-li důležitější, než dílo samotné. Pokud se člověk seznamuje s malířem prostřednictvím reprodukcí, tak je to abstraktní záležitost. Když máte možnost vidět reálně jeho díla a ucítíte, jak je Uprka důležitý pro lidi ve zdejším regionu a oni jím žijí, tak se jen utvrdíte, že stojí za to projekt výstavy Uprky v Paříži zrealizovat.
Dá se sepětí Uprky s regionem přenést do francouzských reálií a může Francouze oslovit?
To uvidíme. Na Uprkovi je zajímavé, že není malířem jedné tváře a v jeho tvorbě je několik vrstev. To byl další zajímavý poznatek z mé návštěvy v Uprkově kraji. Francouzům tak nabízíme malíře, který není malířem jednoho obrazu.
Jaké nové zkušenosti si ze Slovácka odvážíte?
Ty zkušenosti nemohou být jiné než dobré. (smích) Byl jsem vřele přijat všemi lidmi, slovácká vína jsem ochutnával v míře rozumné, takže jsem si mohl užít jejich kvalit, aniž bych byl později postižen některými jejich efekty pramenícími z přílišné konzumace. Měl jsem možnost ochutnat i koláčky či vdolečky, a protože mám rád sladké, tak mě tato regionální specialita oslovila. Koláčky jsou různé v mnoha místech, ale tyto slovácké jsou skutečně specifické a byly velmi chutné.
Takže myslíte, že by mohly vdolečky Uprkovi napomoci při oslovování Francie?
Francouzi jsou otevřeni různým gastronomickým zkušenostem. Pokud by Slovácko chtělo připojit k Uprkově prezentaci i prezentaci gastronomie, tak by to bylo jen ku prospěchu věci.
Návštěvu jste zakončil na hradišťské radnici, jejíž obřadní síň je vyzdobena Uprkovými freskami z dějin města. Co vám tyto fresky napovídají o Uprkovi?
Potvrzuje to význam Uprky pro město. Podařilo se mu spojit historické momenty ze založení města Otakarem II. i momenty s králem Jiřím z Poděbrad a podle mě je to zdařilá syntéza, která přesahuje město.

TOPlist