Veselsko se blíží k 10%

Veselsko se blíží k 10%
Foto: sal  /  Najdu něco? - Volných míst na úřadech práce nyní kvapem ubývá.
Slovácko Zajímavosti 13 / 01 / 2009

Nezaměstnanost v uherskohradišťském a hodonínském okrese se odvíjí odlišně, nabídky volných míst však chybí v obou

Doba, kdy některé podniky marně sháněly zaměstnance a musely se často podbízet nejrůznějšími bonusy, je pryč! Shodně to alespoň tvrdí oba ředitelé úřadů práce, které jsme oslovili. Situace je nyní podobná té, která tady byla v devadesátých letech: zájemců hodně, nabídek málo!
„Ještě před třemi měsíci to tady vypadalo jinak. Zaměstnavatelé ve stavebnictví a strojírenství měli u nás vyvěšeny desítky inzerátů, ve kterých marně sháněli manuálně pracující lidi. Teď když se podíváte, je tu jak vymeteno. Inzerát tohoto typu je dnes velkou vzácností a prakticky v ten den, kdy je nabídka zveřejněna, zmizí. Velkou část inzerátů navíc stáhli i samotní inzerenti, neboť jim počet zakázek klesá,“ uvedl ředitel Úřadu práce v Hodoníně Vladimír Šťáva.
„Nabídek práce výrazně ubylo,“ přidal svůj postřeh jeho kolega z Uherského Hradiště Richard Janíček, který pokračoval: „Důvodem je zejména to, že hned několik podniků uvolnilo ke konci roku své pracovníky ze zaměstnaneckých poměrů, což samozřejmě vede k tomu, že máme v evidenci více uchazečů o práci, než tomu bylo ještě nedávno. Nyní jsme přibližně na pěti procentech nezaměstnaných. Očekávám však, že se tento údaj zvýší až na sedm procent lidí bez práce,“ domnívá se ředitel uherskohradišťského úřadu práce.
Hodonínský okres je na tom o poznání hůře. Dlouhodobě totiž patří mezi TOP 10 okresů České republiky s nejvyšší nezaměstnaností. „K 31. prosinci 2008 jsme měli v evidenci 8 819 uchazečů o práci, což znamenalo 10,9 procenta. Relativně nejlépe na tom přitom bylo Veselsko, kde mámo vedeno v evidenci 2 032 lidí, což značí 9,82 procenta nezaměstnaných.
Zajímavé je i sledovat trendy, které oba sousední regiony provázejí. Zatímco na Uherskohradišťsku očekává ředitel úřadu práce možnou vlnu propouštění hned v několika větších podnicích, v okrese Hodonín podniky problémy většinou nehlásí. „Propouštění ohlásila pouze Ploma v Hodoníně, a to 223 lidí, a WMW Brno se sídlem ve Bzenci, kde končí 23 zaměstnanců. V případě Plomy ovšem musím upozornit na to, že se jedná o podnik s dlouhodobějšími problémy, a tak se vlna propouštění očekávala již před započetím krize,“ doplnil Šťáva. 

TOPlist