Vinohrady pod drobnohledem odborníků

Vinohrady pod drobnohledem odborníků
Mařatice Zajímavosti 29 / 08 / 2008

Od září bude ve Vinohradské ulici probíhat rozsáhlý dotazníkový průzkum, výsledkem bude nová publikace

Mnoho občanů královského města Uherské Hradiště a zejména obyvatelé Mařatic uvažují o různých zvěstech, kolujících kolem Rochusu, území pod Rochusem, o Vinohradech, a ptají se. Rádi bychom čtenářům podali alespoň několik čerstvých informací, které, jak doufáme, přinesou poučení všem, kdo mají zájem o osud tohoto malebného a vyhledávaného území. Zároveň se těšíme, že naše zprávy povzbudí občany Mařatic, zvláště obyvatele ulice Vinohradská, místní pamětníky a vinaře, k součinnosti s Městským úřadem v Uherském Hradišti, Slováckým muzeem, nadacemi a specialisty z oborů přírodních i humanitních věd.

Průzkum má na co navazovat
Vedení města Uherské Hradiště po léta usiluje o záchranu historických a estetických hodnot, které se v území pod Rochusem nacházejí. Již v sedmdesátých létech se uskutečnil v nemovitostech Vinohradské průzkum prováděný Státním ústavem rekonstrukcí památkových měst a objektů v Praze pod názvem „Mařatice Vinohrady. Návrh regenerace a dostavby“. Výsledky elaborátu zpracovaného pod vedením arch. Jaroslava Vajdiše jsou pozoruhodné a týkají se také búd v Soví hoře. Vyhodnocení průzkumu se stalo spolu s archivními fondy z Okresního archivu v Uherském Hradišti, rešerší jeho ředitele Jiřího Čoupka a archiváliemi Pozemkového fondu a Zemského archivu v Brně podkladem pro příkladný a v oboru stavebně-historických průzkumů ojedinělý elaborát ing. arch. Jiřího a Zuzany Syrových nazvaný „Mařatice (Uherské Hradiště ), sídelně historický průzkum“.Rozsáhlý a pracovně i finančně náročný materiál vznikl z iniciativy odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Uherském Hradišti. Obsahuje popis i vyhodnocení jednotlivých stavebních jednotek v ulici Vinohradská. Zpracovává historii nemovitosti a návrh na odstranění neblahých zásahů v minulosti a revitalizaci objektu, především nadsklepní části nebo některých novostaveb. Jsme přesvědčeni, že některé návrhy by vlastníkům patrně přivodily těžkou hlavu, avšak oba architekti, velmi poučení a znalí stavební kultury u nás i ve světě, se ve svých názorech na degeneraci některých objektů nemýlí. Jejich čistou a nezištnou snahou je regenerace místa, které si zaslouží pozornost. Konečně nejsou sami, kdo se pokouší o nápravu. Jsou to mnozí hradišťští občané a vedle nich architekti, stavební inženýři, historici, kterým záleží na vzhledu Vinohrad a tlumočí svoje názory v tisku i při odborných setkáních. Mnozí majitelé kritizovaných stavebních postupů si již uvědomili chyby, které se staly v minulosti vinou nedostatku poučení i vhodných materiálů, a snaží se je odstranit. Myslím, že by jim měla být přána všestranná podpora. K tomuto cíli směřují také současné snahy všech, jimž záleží na obnovených kvalitách a přitažlivosti této části města. Odbor regionálního rozvoje spolu se Slováckým muzeem se ujal iniciativy získat co nejvíce poznatků a zároveň přinést hlubší poučení o stavu nemovitostí, sklepů i nadsklepních částí, zkrátka o veškerých stavbách nacházejících se pod Rochusem.

Nová dotazníková akce
Z této iniciativy vyplynuly požadavky na průzkum u významných vinařů a jejich sklepů, vybraných domů různých architektonických kvalit, na konzultace s jejich majiteli. Mnoho poznatků lze očekávat od dotazníku, který byl k tomuto účelu zpracován a obsahuje základní otázky, na něž lze jednoduše odpovědět. Ti však, kdo znají a mohou sdělit více, jsou vítáni a jejich náměty či poznatky jsou očekávány. Vyhodnocení dotazníků, které budou rozneseny na počátku září do všech domácností, a průzkumu, prováděného osobně, bude očekávanou podporou pro další kroky ve Vinohradech. Zároveň výsledky poskytnou důležitý materiál pro chystanou publikaci o této významné lokalitě. Jedním z prvních praktických kroků k přípravě publikace „Mařatice - Vinohradská a Rochus“ jsou články uveřejňované ve slováckém týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM. Také výsledky dotazníkové akce budou vedle historických dokumentů žádoucím přínosem o významných vinných sklepích. Kniha představí vlastníky sklepů, jejich názory a záměry. Pozornost autorů publikace je především upřena k objektům, jejichž vznik sahá do minulosti k období baroka a klasicismu, k nadsklepním původním „búdám“, jejich konstrukci, materiálu, eventuálně osudu jejich zániku. Měšťanské sklepy a jejich nadzemní části, které pro svůj romantický vzhled i působivost interiéru přitahovaly pozornost vědců, politiků a umělců všech oborů, tvoří podstatnou část připravovaného díla. Na výstavbě či přestavbě těchto nadsklepí se podílely v prvních desítiletích dvacátého století známé i méně známé firmy a stavitelé. Jejich jména upadla zčásti do zapomenutí, a proto bude přínosem se o nich zmínit v souvislosti s novějšími, žel mnohdy necitlivými úpravami, které původní dílo znehodnotily.

Cílem je skanzen
Významnou a jistě očekávanou součástí publikace pak bude idea postupné kultivace rozsáhlého území kolem kaple svatého Rocha včetně vinohradnického areálu. Kromě záchrany a zvýraznění přírodních hodnot nacházejících se v této lokalitě se Městský úřad v Uherském Hradišti ve spolupráci se Slováckým muzeem a uherskohradišťskou Nadací Dětí - kultura - sport, jejímž zřizovatelem je podnikatel a známý mecenáš Ivo Valenta, který patří k jedněm z hlavních iniciátorů vybudování slováckého skanzenu, zabývá myšlenkou vybudovat pod Rochusem muzeum v přírodě, věnované vinohradnické kultuře na Uherskohradišťsku. Toto specializované muzeum pak má sloužit k poučení i k potěšení návštěvníků spolu s revitalizovaným územím Vinohrad.

autor: VĚRA KOVÁŘŮ

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace