Vyšly audio Zkazky hradu Buchlova

Vyšly audio Zkazky hradu Buchlova
Slovácko Zajímavosti 27 / 06 / 2012

Před krátkým časem vydal uherskohradišťský Fonoklub další ze svých zdařilých projektů, kterým je audio kniha - proslulé Zkazky hradu Buchlova autora Aloise Jaška (1900-1953). Tento archivář, vlastivědný pracovník, publicista a zakladatel bojkovického muzea pracoval na počátku dvacátých let 20. století jako student s archivářem Leopoldem Noppem na Buchlově, kde se seznámil s  jeho historií a majiteli. Atmosféra památky ho uchvátila natolik, že se pustil do psaní pověstí. Některé čerpal od starších sběratelů, jiné vytvořil sám. Všechny však obohatil o další zápletky, popisy tajuplné krajiny a temných zákoutí.
První díl Zkazek vydal roku 1923. Otevírá je příběh o královně Fritigildě, který následují Rusalka hradní studny, Rytíři Sionu a Hildegarda. Posledně jmenovaná pověst se pyšní nezaměnitelným Jaškovým líčením okolní kouzelné přírody a tajemné svůdnosti lesů. Posuďte sami: „Marně by hledalo oko v stínu lesů ves Stupavu, dvůr pod Buchlovem, Staré Hutě se Sigmundovým dvorem, Salaš, Nový dvůr a samoty mezi Buchlovem, Velehradem a Modrou, pole okolo ostatních vesnic, pohodlných silnic; to vše bylo tehdy pokryto temným, hustým lesem. Idylický klid panoval vůkol v  mlčenlivém kraji, ztápícím se v teplém jasu slunečních paprsků a dýšícím opojivou lesní, pryskyřicovou vůní. Nikde ani stopy po hukotu lokomotiv, hvízdotu parních, továrních sirén, čmoudících vysokých komínech, pouze občas rozhlaholilo se šero nekonečných lesů troubením a pokřikem četné lovecké družiny hradních pánů, a v ticho vlahých večerů zaléhal křik lesních tetřevů a bažantů a táhlé vytí vlků. Tehdy nebylo potřeba nemocnic a sanatorií pro moderní, kulturou degenerované, souchotinářské lidstvo, ani pozemkových úřadů k  parcelaci a zabírání. Co kouzla, poesie a romantiky skrývaly ty šťastné, zlaté časy...“
Pro velký úspěch prvního dílu vyšlo Jaškovi další pokračování Zkazek. Začíná zeširoka a opět květnatým jazykem Černou paní buchlovskou, po které následuje Čertovo sedlo pod Buchlovem. Po Muzikusi Arklebu Trnavském z Boskovic pokračuje Pověst o lípě neviny ve dvou verzích a poté košatá a jazykově mistrná Pověst o portrétu mnicha v pokoji strašidel. Druhý díl uzavírají příběhy - Pověst o peterswaldském pávu a Sen květnové noci, považovaný za vyznání autora k  jeho hradu. Není bez zajímavosti, že Jaškovy Zkazky spatřily světlo světa i ve svém druhém vydání v  roce 1992.
Pro úplnost dodejme, že šestihodinový záznam ve formátu mp3 výtečně namluvil herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil a zvukově upravil Robert Štěrba. Audioknihu „zkazek“ na CD nosiči si můžete opatřit v Městském informačním centru Uherské Hradiště, v Domě knihy Portal nebo na www.fonoklub.cz.

TOPlist