Vytvořil desítky kreseb, dřevorytů i obrazů budov a zákoutí Uherského Hradiště

Vytvořil desítky kreseb, dřevorytů i obrazů budov a zákoutí Uherského Hradiště
Foto: archiv autora
Uherské Hradiště Zajímavosti 06 / 10 / 2020

Mezi skauty se objevuje i řada známých hradišťských umělců, výtvarníků, hudebníků, spisovatelů, samozřejmě hlavně budoucích. Prvním, který se tomuto tvrzení ale vymyká, je Jiří Heřman. K hradišťským skautům se přidal již jako dospělý, vystudovaný a známý malíř v roce 1930, kdy se do města se svou manželkou přistěhoval.

Jiří Heřman se narodil ve Francii, v Paříži, kde jeho dědeček dlouhodobě zastupoval plzeňský pivovar a bydlel i s celou rodinou. Provozoval zde i pivnici Český sklípek, kterou navštěvovala řada významných českých umělců působících tou dobou v evropském centru uměleckého dění. Měl tři dcery. Jedna z dcer, Božena, se provdala za Julia Heřmana a v roce 1892 se jim narodil syn Jiří Karel. Její sestra Zdeňka, Jiřího teta, se provdala za malíře Luďka Marolda. Jiří se tak stal synovcem slavného tvůrce pražského panoramatu Bitvy u Lipan. V roce 1898 se celá rodina stěhuje do Prahy, aby se malému Jiřímu dostalo vzdělání na českých školách. Měšťanskou školu ukončil v roce 1908. Za zmínku stojí, že v propouštěcím vysvědčení měl trojku z kreslení. To mu ovšem nezabránilo, aby se přihlásil na C. K. umělecko-průmyslovou školu v Praze na kurzy ornamentálního kreslení a od roku 1910 na Akademii výtvarného umění v Praze, kde studoval mimo jiné ve speciálce Vojtěcha Hynaise. Studium ukončil v roce 1918 a stal se pomocníkem Alfonse Muchy, který na zámku ve Zbirohu maloval obrazy cyklu Slovanská epopej.

V roce 1921 se Jiří osamostatnil, když dostal objednávku na fresky ve zbirožském kostele. V letech 1922 a 1923 se začíná více zajímat o Moravu, zejména Valašsko. Odstěhoval se proto do Nového Hrozenkova. Zajíždí i do Uherského Hradiště a v roce 1924 zde má svou první výstavu. V roce 1925 získává stipendium a doporučení k Františku Kupkovi a odjíždí na studijní cestu do svého rodiště, Paříže. Koncem roku se vrací zpět a usadí se nakrátko na Vysočině, ale následně opět na Valašsku.

V roce 1927 se Jiří žení s mladou učitelkou Marií Jančíkovou. Ta v roce 1930 dostává umístěnku na školu v Uherském Hradišti, kam se oba stěhují.

V novém působišti se ihned zapojuje do veřejného života. Stává se členem Sokola i Junáku. Jeho skautské působení začíná vytvořením scény a namalováním kulis pro divadelní představení Vydupaná revue, režírované mladým Elmarem Klosem. Jeho návrhy scén i kulisami byla průběžně vybavena loutková divadelní představení skautská i sokolská. Ujal se také vedení smečky vlčat, se kterou byl i na Jamboree slovanských skautů v Praze v roce 1931, kde jeho vlčata vyhrála v závodech o Totem náčelníka 1. cenu, kterou jim osobně předal náčelník A. B. Svojsík. Pomáhal i nadějným začínajícím skautským umělcům (Jaroslav Melichárek, Vladislav Vaculka), aby mohli představovat svou tvorbu. Byl i u budování skautského srubu na Břestku, který také zachytil na perokresbě, jež byla vydána následně i jako pohlednice.

Jiří Heřman byl velmi aktivní dokumentátor Uherského Hradiště a okolí. Vytvořil desítky kreseb, dřevorytů i obrazů význačných budov a zákoutí ve městě i okolí, které často místní nakladatelé vydávali ve formě uměleckých pohlednic. Ilustroval řadu publikací, brožur a průvodců. Ilustroval knihy B. B. Buchlovana. Aktivně se podílel na přípravě Výstavy Slovácka 1937. Jako rodilý Pařížan se osvědčil i jako překladatel z francouzštiny.

Byl také vášnivým turistou, cestovatelem a sportovcem. Pěšky vyrážel na výpravy do Chřibů i Bílých Karpat, prochodil desítky míst v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Rád cestoval na jih Evropy, zejména do bývalé Jugoslávie. Byl také nadšeným a výborným lyžařem, členem lyžařského oddílu. Turistice i sportování se věnoval až do pozdního věku. Zemřel v Uherském Hradišti, je ale pochován v Bystřici pod Hostýnem.

Jiří Karel Heřman

26. 2. 1892 Paříž - 9. 6. 1969 Uherské Hradiště

autor: Jaroslav HRABEC

Tagy článku

TOPlist