Vzdělání manažerů a podnikatelů v EU se sjednocuje

Vzdělání manažerů a podnikatelů v EU se sjednocuje
Kunovice Zajímavosti 31 / 01 / 2013

V průběhu rychlé globalizace a vzniku multinacionálních podniků se logicky musí také sjednocovat vzdělávání vedoucích pracovníků, kteří v těchto podnicích pracují. Podíváme-li se do obsahu studia vysokých škol v ČR a zahraničí, vidíme, jak rychle je opouštěna tradiční, klasická koncepce vysoké školy jako exkluzivní instituce jen pro vyvolené. Moderní technologie vyžadují bakaláře na všech pozicích, kde jsou nasazeny HIT a kde pracovník dochází do kontaktu s lidmi. Absolvování vysoké školy již není samozřejmé předplatné k dobré kariéře. Je to jen nutná podmínka, která musí být doplněna kvalitními profesionálními kompetencemi s odpovídajícím chováním a postoji. Osobnost z člověka neučiní diplom, který snese všechno.
Všechno kolem nás se vyvíjí. Nové technologie, pracovní postupy a metody si vyžadují, aby zkušení specialisté neustále sledovali vývoj ve svém oboru. Pro podnikatele a manažery všech oborů se proto dohodla soukromá vysoká škola Evropský polytechnický institut, s. r. o., a Carolus Magnus University v Bruselu, v Belgii, na realizaci společného „joint degrese“ MBA studia ve specializaci General management. Studium je akreditováno v USA u AEACAE. Tento, již třetí běh bude poprvé organizovaný jako on-line studium. Posluchači mohou studovat v českém jazyce pod vedením tutorů a s využitím internetových technologií z domu, nebo ze svého pracoviště. Obhajoba závěrečné práce proběhne před mezinárodní komisí specialistů. Bližší informace na www.edukomplex.cz nebo na tel. č. 606 301 224.

TOPlist