Z historie skautingu v Uh. Hradišti

Z historie skautingu v Uh. Hradišti
Foto: www.skautiuh.cz  /  Vůbec nejstarší snímek 1. oddílu hradišťských junáků! Uprostřed jeho vůdce profesor Mašíček. Za povšimnutí stojí i mladý muž stojící v horní řadě, 3. zleva. Filmoví fanoušci určitě odhalili oscarového režiséra Elmara Klose. Zajímají vás známe osobnosti z řad skautů v Uherském Hradišti? Letos slaví stoleté výročí, přijďte 24. 4. 2020 do kina Hvězda na vernisáž výstavy.
Uherské Hradiště Zajímavosti 26 / 03 / 2020

Počátky hradišťského skautingu je možno datovat již do roku 1919, kdy student gymnázia Bohumil Šupka kontaktoval brněnského skauta Nebeského, který mu dal pokyny k založení skautského oddílu. Společně s bratrem Ladislavem a několika spolužáky tak Bohumil zakládá v roce 1920 družinu, do jejíhož vedení se postavil učitel Cyril Řezníček, čímž oficiálně vznikl první skautský oddíl ve městě. Pro schůzky a svou činnost získali skauti klubovnu (místnost) v budově restaurace Koruny. V roce 1921 se uskutečnil pod vedením Cyrila Řezníčka první putovní tábor do Vysokých Tater a také první stálý tábor pod Břesteckou skálou, spojený s 25. oddílem pražských skautů.
V roce 1922 se ujal vedení 1. oddílu br. Chlapík a vznikl také 2. oddíl vodních skautů vedený br. Laštovkou, s klubovnou ve Veslařském klubu. V roce 1923 byl vedoucím hradišťského sboru učitel František Grones a vedoucím okresu učitel Emil Cenek. Dalším významným milníkem je rok 1924, kdy byla Marie Januštíková, matka Elmara Klose, zvolena první zpravodajkou skautské Slovácké župy se sídlem v Uherském Hradišti. Pro činnost zároveň získala klubovnu v budově okresního hejtmanství v dnešní Nádražní ulici č. 25. V roce 1925 pak vznikla jedna z prvních smeček vlčat (chlapců do 12 let) na Moravě, a to pod křídly Elmara Klose. Stejně tak se zrodil první dívčí oddíl pod vedením učitelky Anny Havlínové-Heranové.
V roce 1929 se Zdeněk Tománek zúčastnil 3. světového jamboree v Anglii. V o rok později se pod vedením Emila Cenka konal první tábor starších chlapců a dívek u obce Morinje v Boce Kotorské v Černé hoře. Rok 1933 se nesl ve znamení výstavby srubu pod Břesteckou skalou, po výstavě Slovácko 1937 pak byla skautům přidělena jako klubovna Slovácká búda.
V roce 1940 přichází pro skauting, a to nejen v Uherském Hradišti, temné období, německá okupační moc Junák zakazuje a oddíly jsou rozpuštěny. Což pro mnohé skauty znamená jediné - aktivně se zapojují do odboje, za což jsou až do roku 1945 stíháni a zatýkáni. Životem zaplatili Milan Beneš, Emil Cenek, MUDr. Josef Holánek, Přemysl Najbrt, František Kudílek, Rostislav Salaquarda, Karel Váňa, Antonín Pachl, Evžen Perutka, Vladislav Perutka, Karel Trpík. Přežili a vrátili se domů Augustýn Čáp, Jan Husek, Antonín Konečný, Miroslav Navrátil, Miloš Novotný, Karel Nigrýn a Jan Perutka. V květnu 1945 byla činnost organizace s všeobecnou radostí obnovena. Prvním vedoucím střediska se stal Mojmír Vyoral, vedoucím okrsku Dušan Beneš, syn Bedřicha Beneše Buchlovana. Od roku 1946 byl vedoucím střediska a následně i okrsku František Petlan.
Skauti si svobody a své činnosti dlouho neužili, už v roce 1950 Junák zakázala komunistická vláda. Na jaře 1968 svitla naděje a organizace se podruhé obnovila, vedení střediska se sídlem v areálu cvičiště dobrovolných hasičů u řeky Moravy se opět ujal František Petlan.
Své jméno získalo středisko Psohlavci v roce 1969, a to zásluhou Aloise Langera, který se postavil do jeho čela. S rokem 1970 pak přišel třetí zákaz činnosti, opět komunistickou vládou. Středisko se spojilo s také zakázanou Tábornickou unií a PS Bílý tesák a pod hlavičkou pionýrské organizace dál zůstalo aktivní. Psohlavci také získali louku pro táborovou základnu na Starých Hutích.
V roce 1974 se Psohlavci osamostatnili a činnost vykonávali pod Sdruženým závodním klubem ROH. V roce 1981 došlo k vážnému poškození klubovny u Moravy, a tak se Psohlavci mezitím scházeli v různých pronajatých prostorách. Na jaře roku 1985 pak městský úřad náhradou za zničenou klubovnu přidělil junákům pozemek u odstaveného ramene „Mařacké“, což vedlo k výstavbě klubovny v akci „Z“. Stavba byla dokončena a zprovozněna v roce 1988. V únoru 1990 byla obnovena činnost skautského střediska Psohlavci a vůdcem střediska byl zvolen Jiří Kamas, pod jehož vedením, které trvá až dodnes, se ve středisku vystřídalo na 2 000 uherskohradišťských kluků a holek.

autor: Klára Křížková a Jaroslav Hrabec
TOPlist