Žádné výročí ani prezentace hradišťského skautingu se neobejde bez jeho výtvarného zpracování

Žádné výročí ani prezentace hradišťského skautingu se neobejde bez jeho výtvarného zpracování
Foto: Antonín Vlk  /  František Petlan (1927)
Uherské Hradiště Zajímavosti 11 / 06 / 2020

V roce 2004 obdržel Cenu města Uherské Hradiště. Nejvýraznější osobností poválečného vývoje skautingu v Uherském Hradišti je bezesporu František Petlan - Fera. Zažil všechny tři zákazy a vždy byl u následného obnovení činnosti Junáka.

Narodil se v roce 1927 v Růžové ulici v Uherském Hradišti, kde jeho rodiče bydleli v domě na rohu naproti Měšťanské besedě, ve kterém měl jeho otec jako živnost zámečnickou dílnu. Od dětství chodil cvičit do Sokola, v roce 1938 vstupuje do Junáku a skauting se mu stává životním posláním. Po válce vede nejmladší chlapce, vlčata, skládá vůdcovské zkoušky, absolvuje Lesní školu v Jinošově. Od roku 1946 přebírá vedení hradišťského střediska a následně i funkci okrskového vůdce. Jelikož je po únoru 1948 Junák začleněn do jednotného Svazu mládeže, stává se krátce i jeho okresním místopředsedou, než režim skautování zakáže. Po pražském jaru v roce 1968 je opět u obnovení Junáku v Uh. Hradišti, vede oddíl a je střediskovým vůdcem, v roce 1969 předává vedení Aloisi Langerovi - Rikitanovi, v roce 1970 je Skaut opět zakázán. V prosinci 1989 je znovu při obnovení Junáku a je zvolen do funkce předsedy okresní rady, kterou zastává do roku 1998, následně pracuje ve funkci hospodáře okresní rady. Mimo to vede oddíl oldskautů a je členem rady střediska Psohlavci v Uh. Hradišti.

František Petlan vystudoval Obchodní akademii v Uh. Hradišti a následně učitelský obor - matematika, výtvarná výchova na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zde jej vyučoval mimo jiné i malíř Jan Zrzavý. Na podzim 1953 získává se svou ženou umístěnku na Pedagogickou školu v Kroměříži, kde učí pět let. V době působení na této škole také z podnětu Miloše Novotného, hradišťského skauta, knihtiskaře a osvětového pracovníka, zakládají a vedou kroužek loutkového divadla, účastní se s ním opakovaně Loutkářské Chrudimi a dokonce jejich dvě loutky jsou v muzeu loutkářství až v čínské Šanghaji, když práci s nimi předváděli čínskému loutkovému divadlu, které hostovalo ve Zlíně a loutky si pro muzeum vyptalo. Od roku 1958 odchází na vznikající Jedenáctiletou školu ve Starém Městě. V roce 1966 je škola sloučena s Gymnáziem v Uh. Hradišti, kde Petlan i nadále vyučuje. Od roku 1970 zastává i funkci zástupce ředitele, a to až do roku 1988, kdy odchází do důchodu. Jak sám konstatuje, za svůj největší počin v tomto období považuje realizaci přístavby gymnázia včetně vyřešení změny dispozice šaten jako tlumícího objektu, když hygienici nesouhlasili, z důvodu hluku a exhalací, s přístavbou s učebnami u hlavní silnice a realizace stavby byla ohrožena.

Žádné výročí ani prezentace hradišťského skautingu se doposud neobešlo bez jeho výtvarného zpracování. Za svou činnost obdržel řadu skautských ocenění a je členem čestného Svojsíkova oddílu. V roce 2004 mu byla udělena Cena města Uherské Hradiště za pedagogickou činnost a celoživotní práci s dětmi a mládeží.

autor: Jaroslav Hrabec

Tagy článku

TOPlist