Základní umělecká škola Uh. Hradiště zve děti k talentovkám

Základní umělecká škola Uh. Hradiště zve děti k talentovkám
Foto: Marek Malůšek
Uherské Hradiště Zajímavosti 15 / 06 / 2020

Už více než 80 let ovlivňuje kulturní život Slovácka. Každý rok se podílí na třech stech akcí a do světa vyšle na dvě stovky absolventů. ZUŠka poskytuje umělecké vzdělávání dětem ve čtyřech oborech a právě dnes startují na její půdě talentové přijímací zkoušky. A protože je to škola opravdu hravá, k tomu zapojit se do jejího života láká i nová hra Liduško, hraj!, kterou společně vytvořili všichni učitelé a zaměstnanci, včetně uklízeček a školníka.

Pedagogům ZUŠky jsme položili stejnou otázku: Jak byste představili svůj obor? Co nového a zajímavého v něm děti můžou zažít?

 Ivana Zámečníková, zástupce ředitele školy pro hudební obor

Největším oborem v ZUŠ Uh. Hradiště je obor hudební. Vyučujeme zde hru na široké spektrum různých hudebních nástrojů i zpěv. Při studiu vás čeká setkání s lidovou i klasickou hudbou, starými mistry, současnou tvorbou klasickou, ale také s hudbou populární a muzikálovou. V hudebním oboru máme také velké množství takzvaných volitelných předmětů, které tvoří různá hudební seskupení. Ta skýtají žákům možnost kolektivního muzicírování, při němž vznikají přátelství, která mnohdy vydrží až do dospělosti. Ve volitelných předmětech si můžete vybrat, zda se chcete věnovat lidovým písním v cimbálové muzice, nebo se stát členy smyčcového orchestru, případně kytarového souboru. Máte chuť být členem rockové kapely? Nebo se naopak zařadit do dechového orchestru, či se nechat vtáhnout do krásy vícehlasého zpěvu? Nabídka je pestrá.

Naši žáci se pravidelně účastní různých soutěží, přehlídek a můžete je slyšet nejen na koncertním pódiu v Redutě, ale i na náměstí při vánočních trzích, slavnostech vína, v domově důchodců a podobně. Pro své žáky organizujeme různá soustředění a škola je podporuje v účasti na mistrovských kurzech. Do naší školy také zveme pedagogy z vyšších uměleckých škol, kteří svými zkušenostmi obohacují naši výuku.

Nabídku výuky v nástrojích stále rozšiřujeme, mezi novější patří hra na lesní roh, trombón a basovou kytaru. Novinkou letošního roku je možnost hry na hoboj.

Naši absolventi nejsou jen profesionální muzikanti, můžete se s nimi setkat v nemocnici, v prodejně potravin, projektové kanceláři, … Jsou to lidé, pro které se stala hudba celoživotním koníčkem.

 Martin Šimčík, vedoucí výtvarného oboru

V současnosti se výtvarný obor kromě Uh. Hradiště vyučuje i na pobočkách v Kunovicích a St. Městě. Děti se mohou letos přihlásit do dvou studijních zaměření - Výtvarného vyjadřování a Multimédií. Ve výtvarném vyjadřování se ve třídách výtvarnic J. Bouzkové, R. Doskočilové, H. Klinkovské, J. Magdálkové, G. Mile­vské, P. Seidlové a J. Tvrdoňové vyučuje předmět Plošná a prostorová tvorba, náplní jsou klasické výtvarné disciplíny - kresba, malba, grafika či modelování. V multimediální tvorbě jsou žáci seznamováni se základy výtvarných disciplín a v digitální oblasti s obsluhou scanneru, tabletu či počítače. Výsledkem jsou digitální koláže, animace nebo krátký film. Tento předmět se vyučuje ve třídách M. Šimčíka.

Velký zájem je i o studium  fotografie a nových médií pod vedením fotografa M. Malůška, kde se žáci učí fotografovat analogovými i digitálními fotoaparáty. K dispozici je jim fotografický ateliér, fotokomora a třída vybavená pro práci v grafických programech. Letos přibude předmět Filmová tvorba, který povede filmařka Z. Dubová. Děti si vyzkouší práci ve filmovém štábu, za kamerou, v roli zvukaře, scenáristy, střihače nebo režiséra a natočí si svůj skutečný krátký film. V obou studijních zaměřeních se pak vyučuje předmět Příprava na školy, kde se žáci, kteří projeví zájem, pod vedením učitelů připravují na talentové zkoušky na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.

Pedagogové výtvarného oboru se často se svými žáky účastní různých výtvarných soutěží a projektů.

Od roku 2017 se žáci výtvarného oboru podílejí na cyklu České televize Hudební perličky Pavla Šporcla, pro kterou vytvořili kolekci několika stovek portrétů hudebních skladatelů. S těmi nejlepšími se můžete setkávat na obrazovkách ČT, kde dotvářejí scénu pořadu.

 Hana Nemravová, vedoucí literárně-dramatického oboru

Literárně-dramatický obor má trochu složitý název. V něm se ale skrývá podstata toho, co všechno v něm děti mohou zažít, co všechno se v něm mohou naučit. Věnujeme se totiž dvěma oblastem, které spolu úzce souvisí - literatuře a divadlu.

Divadlo

Každá ze skupin, je jich ve škole kolem dvaceti, každoročně společně připraví jedno divadelní představení. Během jeho příprav žáci nahlédnou do tajů všech divadelních profesí: spolupracují na přípravě scénáře, navrhují scénu, loutky, kostýmy, plakáty, vybírají nebo sami tvoří hudební složku inscenace, seznamují se s divadelní technikou. A hlavně pracují na tom, aby dokázali přirozeně nakládat se svým hlasem a pohybem.  

Literatura

Některá představení jsou dramatizací literární předlohy nebo autorskou úpravou divadelních her. Jiná vznikají pomocí etud a improvizací. Děti se seznamují s tvorbou i životem nejrůznějších autorů, literárními i divadelními žánry, samy tvoří povídky, básně i scénáře.

Něco navíc

Vedle práce ve skupinách navštěvuji starší žáci i volitelné předměty, kde se věnují tomu, co je vedle divadelní tvorby nejvíc zajímá. Kromě jiného jsou to například přednes poezie a prózy, sborový přednes, pantomima, tvorba loutek a tvůrčí psaní.

Co všechno umí absolvent LDO?

Každý z absolventů se samozřejmě nestane profesionálním hercem nebo režisérem, ale studium literárně-dramatického oboru může přispět k tomu, aby se z něj stal člověk, který umí bez ostychu vystupovat na veřejnosti, dokáže obhájit svůj názor a tvořivým způsobem řešit problémy v profesionálním i soukromém životě.

 Jana Trubačíková, vedoucí tanečního oboru

Cílem tanečního oboru je vychovávat děti k lásce k pohybu, zdravě prohloubit jejich fyzické dispozice a v neposlední řadě je podpořit a vést ke kreativní, tvořivé práci. Naše výuka si také zakládá na práci v kolektivu a jejich společné cestě za poznáním krásného umění, jakým tanec bezesporu je. Studium tance je práce náročná, ale kdo se nechá unést tancem a zážitky, které přináší, tomu už navždy zůstane přirostlý k srdci.

Během celého školního roku se naši tanečníci a tanečnice seznamují s tanečními technikami, jako je klasický tanec, lidový a současný tanec. Ti nejmladší začínají s velmi důležitou taneční průpravou. Děti během roku absolvují mnoho vystoupení, kde prezentují své taneční dovednosti, ale tím hlavním cílem jsou tradiční závěrečné taneční koncerty, které jsou tanečním svátkem nejenom pro všechny naše žáky a milovníky tance, ale i pro naše absolventy.

Taneční obor přináší do kultury našeho města velkou rozmanitost v kulturním vyžití našich dětí. Je součástí základního vzdělání, ale má jistě velké přesahy do spousty dospělých tanečních subjektů, kde působí naši absolventi.

Těšíme se na naše nové žáčky a přejeme jim, aby se jim u nás líbilo a zamilovali si tanec stejně tak, jako ho milujeme my!

autor: Marika Blažková

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace