Zásah většího rozsahu jsme na území okresu naštěstí nemuseli likvidovat

Zásah většího rozsahu jsme na území okresu naštěstí nemuseli likvidovat
Foto: pas
Slovácko Zajímavosti 09 / 02 / 2021

První muž Okresního sdružení hasičů Uh. Hradiště Václav Holásek sedí v křesle starosty neskutečných 37 let. Pod palcem má přes tři tisíce dobrovolných hasičů sdružených do 73 sborů. Loňský rok skloňuje ve všech pádech se slovem pandemie, která zastavila činnost všech hasičských sborů, kromě zásahů, jejichž počet naštěstí výrazně poklesl.

Zapojovali se nějak do boje s covidem i dobrovolní hasiči (SDH)?

Určitě ano. V každé obci či městě, SDH spolupracovaly v rámci činnosti idividuálně. Nebylo naším záměrem stanovit určitá pravidla nebo činnosti, které by SDH měly dělat. Samotné sbory spolupracovaly s obecními nebo městskými úřady podle potřeby a dané situace. Např. nákup a rozvoz potravin pro seniory, šití roušek atd.

Jak se členové v takovém čase, kdy desítky z nich jsou v karanténách, udržují v akceschopném stavu?

Většinou individuální fyzickou přípravou každého člena. Každý samozřejmě dle svých možností a schopností.

Stala se v uplynulém roce na Slovácku nějaká nebývalá událost kromě domácích požárů, odstraňování stromů po vichrech nebo automobilových nehodách?

Zásah většího rozsahu, u kterého by zasahovaly naše sbory, na území okresu Uherské Hradiště v loňském roce naštěstí nebyl.

Jak moc pandemie promluvila do čísel zásahů v roce 2020?

Pandemie do počtu zásahů určitě promluvila a možná v dobrém slova smyslu. Počet zásahů byl menší, a to možná i tím, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v Česku byly  omezeny veškeré činnosti.

Členové SDH si vydělávali na vybavení pořádáním kulturních a společenských akcí. Ty se vloni nekonaly snad žádné. Z čeho sbory budou krýt ztráty?

Jako každý správný hospodář mají vytvořené finanční rezervy. Na druhou stranu nebyly pořádány žádné akce a činnosti, takže se finanční prostředky ušetřily. Doufám, že se situace zlepší a SDH a naše okresní sdružení znovu začne fungovat dle plánu práce.

Daří se udržovat spolupráci okresního sdružení se všemi sbory  v okrese, nebo stále v některých obcích SDH nepracují nebo neexistují?

Ano, spolupráce se sbory je v rámci našeho okresu a troufnu si říct, že na dobré úrovni. Samozřejmě někdy nastávají vypjaté situace, ale ty je potřeba řešit ihned, když jsou v zárodku. V našem okrese je 73 SDH, ve kterých je sdruženo 3 343 členů. V některých obcích sbory nejsou, ale je to také dáno počtem obyvatel a možnostmi dané obce.

 Daří se čím dál více zapojovat mladé nejen do akcí, ale i do práce s nastupující generací, tedy dětmi?

Osobně si myslím, že na úseku mládeže se nám v posledních letech daří. Nejen navýšením počtu mladých hasičů, ale i spoustou aktivit a činností, které pro mladé hasiče připravuje okresní odborná rada mládeže, ale i samotné sbory.

 Jakými úspěchy se můžete pochlubit OSH UH za loňský rok?

Bohužel kvůli pandemické situaci byly zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské aktivity Sdružení hasičů ČMS, a tedy i naše. Všem pořádajícím sborům, které měly naplánovány různé akce, vznikly problematické situace, které musely řešit. O nějakých úspěších OSH UH v roce 2020 se asi moc mluvit nedá, ale určitě se nezahálelo.

Třeba jsme se rozhodli oslovit sbory ohledně finanční pomoci pro domovy důchodců a Uherskohradišťskou nemocnici. Do společné iniciativy se zapojilo několik desítek SDH, ale i jednotlivců a podařilo se nashromáždit krásných 90 000 Kč, které byly rozděleny pro nemocnici v Uh. Hradišti a domovy seniorů v Nezdenicích, Buchlovicích a Uherském Hradišti.  

Senátor Ivo Valenta pozval deset hasičů okresu Uh. Hradiště, které vybraly sbory, na přátelské posezení u příležitosti dne hasičů, kde jim předal pamětní medaili. Ale i tuto akci jsme přesouvali z měsíce května.

Stejně tak bylo původně plánované shromáždění delegátů SDH na měsíc březen a teprve v srpnu jsme jej mohli uskutečnit. Konalo se v srpnu v kulturním domě ve Vlčnově, kde bylo zvoleno nové vedení OSH UH.

Pandemie udusila téměř všechny činnosti, a to:

  • výroční valné hromady SDH
  • kulturní akce (plesy, fašanky, hody atd.)
  • celoroční práce s mládeží
  • postupové soutěže a pohárové soutěže SDH 
  • oslavy výročí založení SDH
  • akce klubu zasloužilých funkcionářů hasičů pro dříve narozené členy
  • omezila mezinárodní spolupráci s družebními organizacemi

Tagy článku

TOPlist