Zdeněk Škromach, ČSSD

Zdeněk Škromach, ČSSD
Foto: archiv  /  Lídr ČSSD ve Zlínském kraje Zdeněk Škromach.
Zlínský kraj Zajímavosti 24 / 05 / 2010

Vybudování R55 je nutností pro region, nebo vidíte jiné priority v oblasti řešení dopravní situace na Slovácku?
R55 je pro nás prioritou a naši poslanci ČSSD dělají hodně práce pro zajištění financování této stavby. Stavba samozřejmě musí probíhat tak, aby nedevastovala přírodní prostředí.
Jaké jsou vaše představy o spoluúčasti ve zdravotnictví?
Sociální demokracie jednoznačně odmítá snahu ODS a TOP 09 o zavedení o zprivatizování českého zdravotnictví. Obnovíme vyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci a zrušíme „julínkovské“ poplatky u lékaře a v lékárnách. Omezíme lobbing farmaceutických společností neúměrně prodražující ceny léků a v každé lékové skupině zachováme 1 lék bez doplatku. Vytvoříme 12 000 nových pracovních míst ve zdravotnictví a v sociálních službách. Lidé nesmějí mít přístup ke zdravotní péči podle obsahu své peněženky, jak to prosazuje ODS a TOP 09, Nečas a Kalousek. Odmítáme platbu za běžné nemoci, jako je chřipka či operace slepého střeva.
K živobytí člověk potřebuje práci, za kterou má dostávat mzdu. Čím hodláte snížit nezaměstnanost v regionu?
Jednoznačně odmítáme výpověď bez udání důvodu, jak to navrhuje Petr Nečas a poslanec Plachý.
Vytvoříme zvláštní programy rozvoje pro nejvíce postižené oblasti a spustíme speciální projekty pro zaměstnání absolventů středních a vysokých škol. Vytvoříme nabídku míst v komplexním systému veřejně-prospěšných prací. Podpoříme malé a střední firmy formou veřejných zakázek. Efektivně využijeme finance z evropských fondů a projektů PPP pro podporu zaměstnanosti. Zavedeme podporu pro návrat do pracovního procesu, zaměřenou na rodiče hledající práci pro mateřské dovolené a na fyzicky a mentálně znevýhodněné občany. Rozšíříme podporu v nezaměstnanosti pro nezaměstnané v předdůchodovém věku.
Také Slovácko stárne, je penzijní připojištění jediným řešením?
Naše země dosud vydává na důchody mnohem méně, než je evropský průměr. Zvyšování důchodů přitom musí respektovat skutečný růst životních nákladů. Proto chceme zavést státem garantovaný důchod a jeho každoroční valorizaci. Kromě toho vyplatíme důchodcům mimořádný třináctý důchod ve výši 2 400 Kč z dividend ČEZ. Zavedeme minimální důchod pro samostatně žijícího důchodce ve výši 1,2násobku životního minima. Sociální demokracie rovněž podporuje dřívější odchod do důchodu u rizikových povolání.
Propojit, či nepropojit Baťův kanál s Labem, Odrou a Dunajem? Bylo by to přínosem pro náš region?
To je náročná otázka pro stručnou odpověď. Musíte si uvědomit, že moravský zemský sněm za podpory říšsko-německého císaře a českého krále Ferdinanda III. už roce 1653 zvolil zvláštní komisi pro usplavnění řeky Moravy a její propojení s řekou Odrou. To znamená, že problematika plavebního kanálu se řeší již přes 350 let. Poslední snahy o obnovení jednání na státní úrovni ale zarazil před rokem tehdejší ministr dopravy Petr Bendl z ODS, takže nyní je kvůli ODS jednání o uvažované výstavbě na mrtvém bodě. Osobně si dovedu představit, že by plavební kanál přinesl do regionu více pracovních míst a měl by i ekonomický význam, jeho případná stavba ale musí jít spolu s ekologickými zájmy a ochranou přírodních lokalit na dotčeném území. Paradoxně ale v jiných místech Evropy, kde byly podobné vodní cesty vystavěny, došlo ke zlepšení ekologických podmínek a rozšíření biotopů. Musím vás ale upozornit, že samotný Baťův kanál nemá být součástí plánovaného plavebního kanálu.
Na Slovácku se odpradávna pěstovala nejen vinná réva pro ta nejlepší vína, ale také potraviny a choval dobytek. Jak vaše strana podpoří zemědělce, aby nebyli odkázáni pouze na komerční výsev řepky?
Budeme podporovat národní značku kvality KLASA a podpoříme kvalitní regionální potravinářské výrobky. Zefektivníme marketingovou podporu potravin s cílem prosadit kvalitní české výrobky, jak na našem domácím trhu, tak i na trzích zahraničních. Budeme podporovat rozvoj výroby biopotravin. Vytvoříme kontrolní mechanismy a postupy, které omezí nekalou soutěž a diskriminační praktiky velkoobchodních řetězců vůči zemědělcům a potravinářům. Změníme nerovné podmínky našich zemědělců a pěstitelů ovoce vůči jejich dotované konkurenci především ze západních evropských zemí. Do té doby zajistíme našim zemědělcům maximální možné dorovnání plateb jako kompenzaci těchto nerovných podmínek.
Co uděláte pro udržení a podporu klasického modelu rodiny?
Zlepšíme situaci dětí a rodičů, kteří se o ně starají. Reforma, která proběhla za bývalé vlády ODS, Nečase, Topolánka, ale i Kalouska či poslance Plachého, zvýhodnila pouze nejbohatší vůči všem ostatním. My, na rozdíl od ODS a TOP 09, podpoříme obce při rozšiřování míst v mateřských školkách a veřejné služby pro děti do tří let, jako jsou jesle. Zavedeme povinný bezplatný rok předškolní výchovy. Zavedeme nové výhodné úvěry a novomanželské podpory pro získání nového bytu či rekonstrukci stávajícího. Pro děti, které nedostávají od určeného rodiče soudem stanovené výživné, zavedeme institut náhradního výživného a dlužnou částku bude vymáhat stát. Rodina a děti jsou pro sociální demokracii prioritou.

Tagy článku

TOPlist