10 majitelů parcel se cuklo. Riskují vyvlastnění!

10 majitelů parcel se cuklo. Riskují vyvlastnění!
Foto: archiv  /  Aby se tato vizualizace proměnila ve skutečnost, bude se muset vykoupit půda od 270 majitelů. Dalším krokem je zajištění půl miliardy korun. Jinak obchvat Těšova a Újezdce nevznikne.
Uherský Brod Zprávy 11 / 02 / 2019

Přesně 324 dnů zbývá městu Uherský Brod do naplnění společného memoranda se Zlínským krajem o postupu k zahájení výstavby obchvatu Těšova a Újezdce. Zatímco Brod musí získat územní rozhodnutí a předložit majetková vypořádání s vlastníky pozemků, následným úkolem hejtmanství bude zajistit stavební povolení a pokusit se získat evropskou dotaci. Náklady na necelé čtyři kilometry dlouhý obchvat jsou vyčísleny na 500 milionů korun a podstatnou část má zaplatit právě Unie.
Jakkoliv se může zdát, že ještě zbývá spousta času, opak je pravdou. V případě majetkového vypořádání se už dávno hraje o čas. Radnice se musí dohodnout s celkem 270 majiteli parcel, po kterých by měl obchvat vést snad už na konci roku 2023. „Deset vlastníků nás upozornilo, že své parcely neprodají za žádnou cenu. Zhruba čtyřicet lidí pak chce své pozemky buď prodat, ale za vyšší cenu, než nabízíme, nebo požaduje směnu. Se zbývající většinou jsme se už dohodli,“ říká radní David Surý, který má výkupy v kompetenci. I když prioritou města je dohoda, jednání by po případném nezdaru mohla skončit vyvlastněním. „To je ale ta nejkrajnější z variant. Osobně si nepamatuji, že bychom v moderní historii města museli použít takzvaný institut vyvlastnění. Ten by se mimořádně mohl použít, neboť v případě obchvatu se jedná o veřejně prospěšnou stavbu,“ doplňuje starosta Ferdinand Kubáník.
Podle radního pro dopravu, místostarosty Jana Hrdého, se brodská část memoranda naplní. „Věřím, že se nakonec se všemi bez vážnějších komplikací dohodneme. Pak už zůstane na Zlínském kraji, jestli zajistí dostatek finančních prostředků na stavbu,“ poznamenal.
„Realizace obchvatu patří mezi podporovaná napojení na Transevropskou dopravní síť, na kterou je možné až do roku 2020 žádat o dotační prostředky z Unie. Ty se pak musí vyčerpat do roku 2023. To znamená, že šance na to, aby Zlínský kraj financoval stavbu prostřednictvím eurofondu, tady je. Ale jak je velká, to nevím,“ sdělil už dřív DOBRÉMU DNU náměstek hejtmana a krajský radní pro dopravu Pavel Botek. Současně s tím upozornil, že hejtmanství stavbu z vlastních prostředků neutáhne.
Brodští zastupitelé schválili výkupy pozemků za cenu 100 Kč/m2. Pokud jde o geometrické plány, ty má mít město k dispozici na konci dubna. Zaplatí za ně přes půl milionu korun. „V případě směny pozemků jednáme se všemi vlastníky tak, aby směny respektovaly pravidla města a byly průchozí přes zastupitelstvo. Finální výkupy budou moci probíhat v květnu, kdy už budeme mít hotové geometrické plány,“ nastínil radní David Surý.
Obchvat Těšova a Újezdce, o jehož nutnosti se v Brodě hovoří desítky let, by měl denní provoz v obou místních částech snížit až o 3 300 aut. Úsekem denně projede bezmála 10 tisíc vozidel.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist