3. díl - MESIT prošel transformací společnosti

3. díl - MESIT prošel transformací společnosti
Foto: DDK  /  3. Díl Historie MESIT 70
Uherské Hradiště Zprávy 23 / 05 / 2022

3. díl - MESIT prošel transformací společnosti

Restrukturalizace společnosti

V roce 1993 se začala psát nová etapa značky MESIT. V důsledku hospodářských změn, kdy letecká výroba stagnovala a východní trhy se rozpadaly, přistoupilo vedení firmy k zásadní restrukturalizaci. Vznikl MESIT holding a. s. Struktura firmy se přiblížila struktuře kapitálového řízení.  MESIT měl nově osm výrobních úseků (divizí), úsek ekonomický, úsek prodeje, nákupu, úsek personální a řízení jakosti. Jednotlivé úseky fungovaly samostatně, ale zároveň díky nové struktuře byly schopné lepší spolupráce s jinými prodejními útvary. 

Na scénu vstupuje FIMES

V důsledku transformačního procesu společnosti MESIT zahájila k 5. únoru 1993 samostatnou činnost nově založená akciová společnost FIMES. Tuto novou společnost tvořily dva výrobní provozy: nástrojárna a slévárna. Ředitelem se stal Ing. Jindřich Cileček. V provozu slévárny se začaly měnit struktury uplatněných metod výroby odlitků ve prospěch cenově a odbytově výhodných technologií. Také se vývojově zabezpečila výroba složitých tenkostěnných odlitků z neželeznatých slitin. Provoz nástrojárny se zaměřil hlavně na zhotovování forem pro tlakové lití a forem pro termoplasty. Pracoviště speciálních technologií (elektroerozivní hloubení) se dočkalo nového stroje, který umožnil rozšířit výrobní kapacity. Dobrá součinnost všech provozů udělala z FIMES perspektivní společnost schopnou vytvářet zisk.

Specialista na tenkostěnné odlitky

I FIMES slévárna pokračovala v oboru, ve kterém měl MESIT čtyřicetileté zkušenosti - vyráběla náročné odlitky z hliníkových slitin, slitin mědi a oceli, a stejně jako nástrojárna se uplatnila v letectví, elektronice i zdravotnictví. Jednou z progresivních výrobních technologií bylo tlakové lití, kterým se vyráběly velké série odlitků ze slitin hliníku a mědi se značnou rozměrovou přesností a čistým, hladkým povrchem. Dalším způsobem lití bylo gravitační lití do kokil.  Specialitou nástrojárny byly přesně lité tenkostěnné odlitky ze slitin hliníku a mědi, které se vyráběly metodou vytavitelného modelu.

A pak se objevil i DICOM

Společnost DICOM byla založena 10. února 1992. Jejím předmětem zájmu byl vývoj, výroba a servis elektronických zařízení, zejména v oblasti digitální a komunikační techniky. Už od prvních dnů své činnosti firma aktivně vyhledávala dobré zákazníky ze zmíněných oblastí, kterým se zavázala dodávat zboží nejlepší kvality za příznivou cenu. Toto se dělo pod pevným vedením prvního ředitele DICOM Ing. Aloise Šohajka.

Od Radmily po  Navstar

Hlavním úkolem nově vzniklého DICOMu bylo v letech 1993 a 1994 dokončit vývoj přenosné rádiové stanice pro taktický stupeň velení Radmila, později známé pod typovým označením RF13. V roce 1994 byly hotové prototypy přenosné soupravy a výrobek prošel podnikovou zkouškou. Vývoj byl úspěšně zakončen náročnými vojskovými zkouškami přímo u zákazníka - Armády České republiky. Připravena byla kapacita až na 3 000 těchto výrobků ročně. Radmila se stala základem pro budování celého systému VKV rádiové taktické komunikace a postarala se o kontinuitu vývoje pro další roky. Výrobkové portfolio tvořily soupravy krátkovlnné komunikace a soupravy krátkovlnných radiových stanic pro nasazení v armádě i pro policii, soupravy pro příjem a zpracování dat družicových systémů GPS/DGPS, Navstar a Glonass, palubní letecká elektrotechnika a digitální elektrotechnika pro průmyslové využití.

 MESIT přístroje navázal na tradici vývoje a výroby leteckých přístrojů

Další samostatnou MESITskou firmou se v roce 1994 stal MESIT přístroje, který pokračoval v tradici vývoje a výroby leteckých elektronických přístrojů. Vizí společnosti byla snaha být ekonomicky a technicky stabilní přední českou společností se zaměřením na vývoj a výrobu přístrojů přesné mechaniky a elektroniky. Hlavním bodem výrobního programu byly letecké radiostanice, výkonové palubní měniče napětí, vysílače a ukazatele pro měření veličin na palubách všech českých letounů, aplikované letecké elektroniky a elektronické části regulace leteckých motorů. Nebyla to však jediná oblast výroby - MESIT přístroje se pustil též do přístrojů s průmyslovým využitím a do přístrojů pro dopravní prostředky. V poslední zmíněné oblasti se dobře uplatnil s tachografy se záznamem na elektronické médium. 

 Posily z Čenkova a z Prahy

V roce 1996 se do skupiny MESIT začlenila i nová společnost AIR Čenkov se sídlem v Čenkově. Společnost navázala na téměř 130letou tradici letecké a kovodělné výroby bývalých Čenkovských strojíren. Její začátky směřovaly k výrobě pneumatických prvků, například ventilů, a k výrobě sedaček pro hromadnou městskou dopravu. Další MESITskou posilou byla akciová společnost AERO TRADE, která vznikla v roce 1993 v Praze. Ta se se zaměřovala na vývoz a dovoz letecké, simulační a vojenské techniky, na generální opravy a modernizaci letadel.

Přední český výrobce plošných spojů - MESIT pcb

Na bohaté zkušenosti z výroby plošných spojů navázal v roce 1998 další z nově vzniklých právních subjektů, společnost MESIT pcb. Nosným výrobním programem byla výroba desek prototypových a středních sérií. Firma byla vybavena tak, aby tvořila uzavřený celek s vlastní neutralizační stanicí a nezatěžovala životní prostředí. Od roku 2011 začal MESIT pcb vyrábět i hliníkové plošné spoje, které se uplatnily pro aplikace s LED diodami nebo pro aplikace, kde bylo třeba efektivně odvést vyvinuté ztrátové teplo na chladič, například koncové stupně měničů.

Ronex a Röders - další přírůstky v mařatickém areálu

V důsledku změn v organizační a technologické struktuře podniku vznikla v roce 1997 další firma MESIT ronex. Etabloval se v oblasti CNC rotačního i nerotačního obrábění. MESIT ronex také dodával strojní díly i montáže pro letecký, automobilový, telekomunikační, elektrotechnický, potravinářský, spotřební průmysl a oblast průmyslové regulace. Specializací společnosti bylo přesné zakázkové CNC obrábění (frézování, soustružení a broušení) různých druhů materiálů: slitin hliníku, mědi, oceli, nerez oceli, plastu atd. MESIT ronex se také věnoval výrobě malých kol ozubených modulů a montáži mechanických sestav a podsestav. Mezi jeho zákazníky patřily přední světové firmy v oblasti vakuové techniky, telekomunikací, průmyslové automatizace, výroby potravinářských strojů, letectví atd. Ve stejném roce se v areálu objevuje i „joint venture“ společnost MESIT & Röders v.o.s. Vznikla za účelem navázání spolupráci mezi MESITem a německou firmou G. A. Röders Soltau. Výrobním programem byly tlakové odlitky z hliníkových slitin a výlisky z plastů ve středních a velkých sériích, jejich mechanické opracování, povrchové úpravy a montáž. Výrobky se uplatnily hlavně v automobilovém průmyslu.

Z MESIT ronex se odděluje MESIT povrchové úpravy

V roce 2002 se ze společnosti MESIT ronex osamostatnila nová společnost - MESIT povrchové úpravy. Závod se zaměřoval na galvanické a chemické pokovování a na mokré lakování. Nejmodernější technologie ve spojení s chemikáliemi firmy Schlötter dávaly záruku nejvyšší kvality. Vlastní laboratoř s vybavením od firmy Fischer umožnila dodržovat nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb. Využívaly se v ní moderní rentgenové, optické a elektronické měřicí přístroje. Veškeré atestované výrobky procházely úsekem řízení jakosti. A jaké úpravy mohl MESIT zákazníkovi nabídnout? Eloxování hliníku a jeho slitin, stříbření, cínování, galvanické zinkování, galvanické i chemické niklování, chromátování hliníku a jeho slitin či dokonce mokré lakování.

 Příběh MESITu

Plnokrevník mediální hvězdou

Vlajkovou lodí DICOM se v roce 2015 stal taktický komunikační systém RF40 s kódovým označením Thoroughbred (Plnokrevník). Základem komunikačního systému RF40 byla vícepásmová radiostanice ručního typu. Nově vyvinutý systém reagoval nejenom na požadavky Armády České republiky s ohledem na spolupráci se systémy jiných států, ale hlavně posunul vojenské vybavení do další kvalitativní úrovně vstříc budoucnosti. Po úspěšném představení na veletrzích se výrobek dostal do několika zahraničních odborných periodik a také byl představen v televizi Sky News. Systém RF40 nabídl světu špičkové řešení taktického spojení na všech úrovních velení s vysokou mírou variability, aby uspokojil ambice náročného vojenského uživatele a pomohl mu získat nové operační schopnosti.

 

Zajímavosti MESITu

1,8 - slévárna byla schopná vyrobit metodou přesného lití odlitky s tloušťkou stěny již od 1,8 mm.

796 - tolik zaměstnanců tvořilo společnost MESIT přístroje v jejím počátku v roce 1994.

200 - v roce 2017 došlo v MESITu k nárůstu exportu o téměř 200 %.

 

Oslavy MESIT 70

Pátek 10. června – Masarykovo náměstí Uherské Hradiště

18.00 koncert Hradišťan & Jiří Pavlica

křest knihy MESIT 70                      

20.00 Kumpáni Pop-rock

Vstup volný

 

Sobota 11. června

10.00 – 15.00 – areál MESIT Uherské Hradiště – Mařatice

Den otevřených dveří MESIT

-        Prohlídka společností skupiny MESIT

-        Program pro děti

autor: Aleš Mazúrek

Tagy článku

TOPlist