Akademici se chystají nalézt základy vypáleného kostela

Akademici se chystají nalézt základy vypáleného kostela
Foto: ilustr. web
Boršice Zprávy 02 / 07 / 2015

Objeví v Boršicích základy původního dřevěného kostela, který byl v roce 1421 vypálen husity? Odpověď přinese průzkum odborníků z České akademie věd, který se stane předvojem úprav okolí dnešního kostela svatého Václava a fary.
Experty do „zbraně“ povolal Klub historie obce Boršice. „Termín průzkumných prací ještě neznáme, ale věřím, že to bude v blízké době,“ potvrdil Petr Dula, místostarosta Boršic.
Nejstarší kostel byl zasvěcený sv. Petru, v roce 1421 jej vypálili husité, pravděpodobně ze sousedního nedakonického tábora. Zmocnili se faráře a utýraného ho vlekli nad vinohrady, kde jej upálili. Kostel a faru zapálili. „Jednalo se o nevelkou gotickou dřevěnou stavbu, jejíž základy byly údajně slabě viditelné ještě koncem 19. století na severní straně dnešního kostela. Dnes však nemáme k dispozici ani nejmenší hmatatelný důkaz o jeho existenci,“ říká Dula.
Když pracovníci České akademie věd základy objeví, obec je vyznačí v terénu a v jednom místě ponechá zasklenou část odhalených a zakonzervovaných základů s popisem. Cena průzkumu přijde maximálně na 60 tisíc korun.
Až skončí, obec se pustí do úpravy okolí kostela a fary. V plánu je důstojná podoba plochy bývalého hřbitova, vytvoření parčíku pod farou, nová zídka farní zahrady s křížovou cestou, parkoviště a rozšíření vozovky v ulici Podradovany.

TOPlist