Aktuální vývoj povodňové situace

Aktuální vývoj povodňové situace
Foto: pas
Slovácko Zprávy 04 / 06 / 2010

Meteorologická situace: nad územím ČR se začala prosazovat tlaková výše se středem nad západní Evropou. Srážky očekávané na dnešní noc se odsunuly nad Slovensko a území východní Moravy zasáhly pouze okrajově. Největší úhrny byly v Beskydách do 20 mm. Očekáváme bezsrážkové období do pondělí 7. června 2010. Poté lze očekávat četnější přeháňky a bouřky, které by ale neměly zásadně negativně ovlivňovat vývoj hydrologické situace.

Hydrologická situace: výška vodní hladiny 588 cm na řece Moravě ve Spytihněvi, tendence  dlouhodobý pozvolný pokles, postupně na druhý stupeň povodňové aktivity. Ten nastane zřejmě v noci na sobotu, nebo během sobotního dopoledne.

Vedoucí krizového štábu, starosta města Ing. Libor Karásek, rozhodl o zrušení stálých hlídek městské policie a Policie ČR. V pravidelných intervalech se kontrolují hráze řeky Moravy. Bylo zastaveno plnění pytlů. Těch je momentálně k dispozici 1000 plných, 7000 prázdných. Od 2. června bylo použito 8000 naplněných pytlů zejména v Kunovicích a Sadech.


Uherské Hradiště

Zřízená linka pro informování občanů: 572 525 856, 572 525 857

V uherskohradišťské nemocnici je provoz neomezen.

Kvalita vody z vodovodu odpovídá limitům pro kvalitu pitné vody. Kanalizace, rozvody elektrické energie a plynu fungují bez omezení. Průjezdnost Uherským Hradištěm je zcela běžná. Všechny čerpací stanice na kanalizaci fungují. Bezprostřední nebezpečí nehrozí, přesto však doporučujeme obyvatelům v záplavových oblastech sledovat vývoj povětrnostní a hydrologické situace.


Kunovice

Zátopa v Kunovicích na území přiléhajícím toku řeky Olšavy  - ulice Olšavní, Na Karmaku, Na Rybníku a Na Zelničkách  je postupně odčerpávána hasičskými sbory. Stejným způsobem je likvidována zátopová laguna vzniklá na tř. Vítězství v prostoru mezi korytem řeky Olšavy a silnicí E50.  Je nasazena veškerá dostupná a použitelná technika. Stávající technika bude dále posílena zapůjčenými čerpadly z Břeclavi, Vsetína a Ostravy.

Krizový štáb města Kunovice rozhodl o nepřetržitém monitorování toku řeky Olšavy strážníky  Městské policie Kunovice, kteří zároveň vykonávají kontrolu pohybu občanů a automobilů na ulicích Olšavní a Na Karmaku. V případě potřeby je zajištěno další plnění a rozvoz pytlů s pískem.

V současné době probíhá terénní sociální šetření o  aktuálních potřebách občanů postižených povodní v lokalitě Na Karmaku, Olšavní a Na Rybníku, operuje zde psycholožka Policie ČR, pracovníci humanitární organizace ADRA a Arcidiecézní charity Olomouc.

Pověřený pracovník Městského úřadu Kunovice  navštěvuje postižené domácnosti s žádostí o poskytnutí nevratného finančního příspěvku ve výši Kč 30.000,--. Tento finanční příspěvek poskytne Ministerstvo místního rozvoje ČR na základě souhrnné žádosti obce podle jednotlivých shromážděných žádostí občanů. Současně shromažďuje požadavky občanů na zapůjčení vysoušečů.

Bezprostřední nebezpečí nehrozí, přesto však doporučujeme obyvatelům v záplavových oblastech vyklidit sklepní prostory,  zabezpečit svá obydlí i domácí zvířata, sledovat aktuální vývoj.

 

Zřízená linka pro informování občanů: 572 525 856, 572 525 857


Uherský Ostroh

Na řece Moravě i potoku Okluka platí nadále III. stupeň povodňové aktivity  a  je vyhlášený hejtmanem Zlínského kraje stav nebezpečí. Stav vodní hladiny na řece Moravě pokračuje v tendenci setrvalého stavu , v případě večerních srážek pak očekáváme mírný vzestup. Bezprostřední nebezpečí nehrozí, přesto doporučujeme obyvatelům v záplavových oblastech, aby zabezpečili svá obydlí i domácí zvířata, nadále sledovali aktuální vývoj a  z důvodů rychlého vzestupu hladiny spodní vody zabezpečili a vyklidili sklepní prostory.

Pro informaci občanů slouží stálá linka tel.  572430521

V plné pohotovosti je také krizový štáb a sbor dobrovolných hasičů, kteří jsou připraveni zasáhnout v případě nepředvídaných situací.Hejtman vyhlásil na území celého Zlínského kraje stav nebezpečí

V souladu se zákonem o krizovém řízení vyhlásil hejtman Stanislav Mišák pro celé území Zlínského kraje stav nebezpečí. Hlavními důvody vyhlášeného stavu nebezpečí je ohrožení životů, zdraví a majetku osob v důsledku opakujících se dlouhotrvajících dešťových srážek, vysoká úroveň spodní vody, vyhlášené 2. a 3. stupně povodňové aktivity na většině toků ve Zlínském kraji, reálná hrozba zaplavení značného území Zlínského kraje, nebezpečí přelití neregulovatelných toků vodních nádrží, hrozbě sesuvů půdy a nepříznivá meteorologická předpověď.

Stav nebezpečí byl vyhlášen 2. června 2010 v 8.30 a potrvá na celém území Zlínského kraje do 13. června 2010 do 24.00. Stav nebezpečí se konkrétně vztahuje na provedení evakuace osob z prostorů ohrožených povodněmi, zajištění nouzového ubytování obyvatelstva, zajištění ochrany evakuovaného území, bezodkladné provádění staveb, stavební práce, terénní úpravy nebo odstranění staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení.

V souladu s krizovým zákonem (č.240/2000 Sb.) ukládá hejtman Zlínského kraje všem hromadným informačním prostředkům zveřejnit toto rozhodnutí neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu.

 Veřejnost může získat aktuální informace o povodních v jednotlivých Krizových štábech obcí s rozšířenou působností, případně také na Zlínským krajem zřízené speciální telefonní lince +420 577 043 171.


Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace