Aleš Řezníček. Muž na odpis?

Aleš Řezníček. Muž na odpis?
Foto: ara  /  Aleš Řezníček, ředitel DDM Uherský Brod
Uherský Brod Zprávy 16 / 02 / 2017

Toto je příběh muže, který neporušil pravidla, a přesto se na něj okolí začíná dívat přes prsty. A jeho další profesní kariéra i politická budoucnost visí na vlásku. Seznamte se: Aleš Řezníček, ředitel DDM Uherský Brod a zastupitel za ČSSD. Muž, který přes dva měsíce zaměstnával brodské radní. Muž, který měl být odvolán z vedoucí funkce. Muž, jenž se navzdory okolnostem, které hrály proti němu, udržel na místě ředitele.

Doporučujeme, nedoporučujeme. Tak jak?
Hořký příběh začíná loni na podzim, kdy se spustil tříletý vzdělávací projekt Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Ředitel Řezníček se do projektu za 25 milionů korun zapojil bez vědomí zřizovatele, kterým je město Uherský Brod. Nutno podotknout, že žádné nařízení, předpis, zákon či jiný dokument mu oznamovací povinnost neuložil. Je třeba také vědět, že projekt je stoprocentně krytý z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, takže městskou pokladnu nestojí ani korunu.
Jenomže - Aleš Řezníček v žádosti o dotaci uvedl, že pokud se opozdí zálohové platby dotace, tak město DDM poskytne peníze formou předčasné zálohy nebo bezúročné půjčky. Jak se ukázalo později, právě toto jeho ujištění spustilo vlnu různě interpretovaných událostí, které měly ve finále podtrhnout Řezníčkovi židli.
Všechno začalo v pondělí 28. listopadu, kdy radní na své 60. schůzi doporučili zastupitelstvu neschválit předfinancování projektu. Současně s tím vznikla zvláštní „vyšetřovací komise“ složená ze čtyř zaměstnanců radnice (auditor, právník, tajemník, vedoucí oddělení dotací, pozn. autora). Jejím cílem bylo nalézt pochybení, na základě kterých měl být Aleš Řezníček za svůj jednostranný krok odvolán.
Avšak o dva týdny později, v pondělí 12. prosince, bylo všechno jinak. Radní tentokrát předfinancování projektu doporučili ke schválení a zastupitelé jim ještě ve stejný den vyhověli. „Tím, že rada doporučila schválit usnesení, současně sdělila, že z projektu žádné riziko pro město neplyne,“ komentoval rozhodnutí Ladislav Kryštof, opoziční zastupitel za ČSSD. Naznačil tak, že ve skutečnosti se tedy nejednalo o finanční hrozbu, ale o ředitelovo místo.
Pikantní je, že DDM nakonec požadované 2 miliony korun na zaměstnanecké peníze vůbec nepotřeboval. „O půjčku na mzdy jsme požádali vlastně pro jistotu. A to proto, že ministerstvo nedokázalo přesně stanovit termín, kdy nám zašle první zálohovou platbu za zhruba sedm a půl milionu korun,“ vysvětluje Aleš Řezníček. „Skutečnost nakonec byla taková, že peníze z města nebyly potřeba. Avizovaná zálohová platba totiž přišla na náš účet už 29. prosince…“

„Něco podobného nemá obdoby“
Jestli máte pocit, že se příběh nepříjemně zamotává a že se v ději poněkud ztrácíte, máte pravdu. A aby toho nebylo málo, na scénu nutně vstupují regionální média. Aleš Řezníček, třebaže žádné ze psaných pravidel neporušil, je vedením města vylíčen jako ředitel příspěvkové organizace, který dokázal město Uherský Brod přivést do problému hrozícího finanční tísní.
Především starosta Patrik Kunčar volí ostrý tón. „Aleš Řezníček se s DDM zapojil do projektu s náklady za více než 25 milionů korun, ale nikomu o svých plánech neřekl. Jeho jednání nemá obdoby, to si dosud nikdo nedovolil. Dnes tak existuje riziko, že příspěvky kvůli administrativní chybě nezíská. To znamená, že město by muselo hradit nejen celý projekt, ale i dalších 25 milionů jako penále,“ hřímal Kunčar. „Na náš účet navíc probíhá vzdělávání na školách v jiných městech. Z mého hlediska provedl ředitel neomluvitelné rozhodnutí. U více radních ztratil důvěru.“
Radní nakonec na své poslední loňské schůzi (19. prosince) uložili místostarostovi Petru Vránovi, který je zodpovědný za oblast školství, zvýšený dohled nad projektem. „Současně s tím jsem dostal za úkol předkládat jednou za čtvrt roku souhrnnou informaci o plnění projektu,“ upřesnil Petr Vrána, který byl a zůstal jako jediný z devítičlenné rady na straně Aleše Řezníčka.
Bez zajímavosti není fakt, že první novoroční schůze rady (9. ledna) nepřijala vůbec žádné usnesení. Zato se objevilo další mediální prohlášení. Pro týdeník DOBRÝ DEN se vyjádřil místostarosta Jan Hrdý.
Výsledky „vyšetřovací komise“, o jejímž složení a činnosti neměla opozice tušení, shrnul takto: „Řediteli se vytýká především zapojení do projektu bez vědomí zřizovatele za situace, kdy dotace více než dvojnásobně přesahují průměrný roční rozpočet DDM. Ředitel bez finančního krytí uzavřel celkem 28 pracovních smluv na dobu od října 2016 až do konce září 2019 s celkovým finančním závazkem ve výši 504 tisíc korun měsíčně a dalších devět dohod o provedení práce na dobu od 1. října do 31. prosince 2016 s celkovým finančním závazkem 72 280 korun na tři měsíce. A k tomu ještě stihl uzavřít jeden dodatek k pracovní smlouvě na dobu od 1. října 2016 do posledního září 2019 s finančním závazkem příspěvkové organizace ve výši zhruba 37 500 korun. Ředitel v žádosti o dotaci uvedl, že pokud se opozdí zálohové platby dotace, tak město DDM poskytne peníze formou předčasné zálohy nebo bezúročné půjčky. Poskytovateli dotace tak uvedl zcela nepravdivou informaci. Zřizovatel o ničem takovém nerozhodl, ani o žádném takovém závazku nebyl informován. Dozvěděl se o něm až v okamžiku, kdy s financováním projektu nastal problém, zálohy se totiž skutečně opozdily. Do projektu nejsou vůbec zapojeni občané Uherského Brodu, což je v rozporu se zřizovací listinou. Aleš Řezníček k tomu zadal i veřejnou zakázku „Dodávka hardware, software a osobní vybavení“ za zhruba 746 tisíc korun bez DPH, čímž zcela ignoroval povinnost uloženou ve Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi, které město zřizuje,“ shrnul místostarosta Hrdý.

Deset zastupitelů pozvalo radní na „kobereček“
Jakkoliv se mohou zdát důvody k odvolání Aleše Řezníčka jednoznačné, právní oporu neměla jediná výtka. Aleš Řezníček tak byl na dalším jednání rady (23. ledna) potvrzen ve funkci až do posledního září 2018, kdy mu skončí jmenovací dekret.
Radní navíc museli na mimořádném jednání zastupitelstva, o které se postarali opoziční zastupitelé Ivan Láska, Martin Kovařík a Radek Všetečka z hnutí ANO, Irena Krejsková a Věra Lovecká z KSČM, Petr Bilavčík z hnutí ZVUK 12 a Ladislav Kryštof, Jaroslav Jurák, Jarmila Válková a také Aleš Řezníček z ČSSD, vysvětlovat důvody zpochybňující projekt i jednání ředitele.
Zasedání se uskutečnilo přesně před týdnem a nakonec vedlo pouze k jedinému usnesení. Zní takto: Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo zřizovatele DDM Uherský Brod p. o. potvrdit, či zamítnout návrh Rady města na vyhlášení konkursu na ředitele DDM v souladu s § 166 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., pokud vyhlášení konkursu nebylo na návrh České školní inspekce.
„Jinými slovy, radní nejspíš v příštím roce vypíší na moje místo konkurs, čímž potvrdí, že mě dál už ve funkci nechtějí. Předpokládám, že se pak stanu řadovým zaměstnancem,“ shrnul svoji kauzu Aleš Řezníček.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co je Projekt zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky

- Projekt se zaměřuje na zkvalitnění výuky funkčních gramotností žáků oborů bez maturitní zkoušky. Absolventi těchto oborů jen velmi těžce získávají zaměstnání a často se stávají terčem zneužívání zaměstnavatelů, jelikož nedokáží objektivně vyhodnotit reálnou situaci v životě jak pracovním, tak osobním.

- Cílem projektu je vytvořit vhodné metody, které napomohou k výuce čtenářské, matematické a finanční gramotnosti v uvedených oborech. Žáci tak díky tomu budou schopni lépe porozumět čtenému textu, dokáží si vyhodnotit finanční situaci osobní i pracovní a dokáží se orientovat třeba ve finančních produktech a vhodně je využívat. Tyto metody se na závěr projektu zapracují do učebnic, které budou využívány ve všech školách v ČR.

- Druhou část projektu tvoří tzv. občanské a sociální kompetence. Zde je nutné vědět, že většina žáků oborů bez maturity pochází ze sociálně málo podnětného rodinného prostředí, které je zpravidla málo motivující ke vzdělání a málo příkladné pro život těchto dětí. Prostřednictvím celoročních interaktivních programů „Vím, co chci?“ a „Vím, co potřebuji?“ budou pedagogové společně s žáky pracovat na upevnění jejich sebevědomí, orientaci ve společnosti, hledání lepších alternativ pro spokojený život.

- Výsledky projektu budou významnou součástí úpravy vzdělávacích programů v uvedených oborech a budou mít celorepublikový význam, takže se významně dotknou výuky všech škol, i dětí ve středních školách oborů bez maturitní zkoušky Uherského Brodu.autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist