Analýza prokázala vypouštění odpadních vod, úhyn ryb ale nevysvětlila

Analýza prokázala vypouštění odpadních vod, úhyn ryb ale nevysvětlila
Foto: Jakub Grós  /  Vzhledem ke stádiu rozkladu ryb už nebylo možné zjistit příčinu úhynu, ani souvislost s fekálním znečištěním.
Uherské Hradiště Zprávy 13 / 05 / 2023

Česká inspekce životního prostředí úhyn několika kusů ryb ve slepém rameni řeky Moravy „Mařacké“ v Uherském Hradiště neobjasnila. Příčinu neodhalil ani rozbor odebraných vzorků vody. Každopádně šetření ještě nekončí, stále totiž není vyloučené vypouštění odpadních vod.

„Uhynulé ryby a výpusť s bílou, možná toxickou tekutinou do slepého rameny řeky Moravy jsme objevili při republikové akci Ukliďme Česko. Napočítali jsme nižší desítky mrtvých ryb, těžko říct, co je usmrtilo,“ informoval redakci o případu Jakub Grós, zastupitel Uherského Hradiště a člen spolku Hradišťská kasárna, který úklid organizoval.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) ihned dorazila na místo a odebrala vzorky vody. „Výsledky analýz prokázaly znečištění odpovídající vypouštění splaškových odpadních vod, nicméně se nejednalo o takové koncentrace, které by prokazovaly příčinu úhynu ryb,“ prozradil DOBRÉMU DNI Jiří Ovečka, mluvčí ČIŽP, podle kterého znečištění pravděpodobně pochází z občanské zástavby. „Inspekce však není v oblasti ochrany vod kompetentní ke kontrole fyzických osob, takže jsme zjištění postoupili vodoprávnímu úřadu, který případ také šetřil,“ doplnil Ovečka.

Jestli fekální znečištění souvisí s úhynem ryb, nepotvrdil. „Vzhledem ke stadiu rozkladu už není možné příčinu ani možnou souvislost zjistit,“ vysvětil mluvčí.

Vodoprávnímu úřadu, kterým je odbor stavebního úřadu a životního prostředí uherskohradišťské radncie, však zatím podnět od ČIŽP na stůl nedorazil. „Nepovolené vypouštění odpadních vod z rodinných domů fyzických osob však případně prověří zdejší obecný stavební úřad,“ uvedl Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice.

Když se nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových prokáže, fyzické osobě hrozí pokuta do 100 tisíc korun.

Tagy článku

TOPlist