Anketa k Olšavě se už hodnotí

Anketa k Olšavě se už hodnotí
Uherský Brod Zprávy 12 / 08 / 2008

Jak jsme již informovali, obyvatelé brodského sídliště Olšava nechtěli čekat, zda si na ně při investicích někdo vzpomene, a sepsali petici za zlepšení životního standardu v této lokalitě. Představitelé města se k iniciativě postavili čelem a pomocí podrobné ankety zjišťují, co lidem chybí nejvíc. Momentálně anketu vyhodnucují.
„Po úvodním veřejném projednání za účasti představitelů města roznesli pracovníci oddělení strategického rozvoje do každé domácnosti na sídlišti Olšava anketní dotazník k regeneraci tohoto sídliště,“ uvedl brodský místostarosta zodpovědný za rozvoj Petr Vrána. Rozdalo se téměř dvanáct set lístků. Po dvou týdnech se vrátila vyplněná čtvrtina dotazníků. „Anketa slouží jako podklad k žádosti o finanční podporu v rámci programu regenerace panelových sídlišť. V rámci tohoto programu může město získat dotaci, která bude sloužit k financování úprav sídliště Olšava a přilehlého okolí,“ sdělil Vrána. Dotazníky, které mohli lidé ze sídliště odevzdávat do označených boxů, nyní zpracovávají pracovníci odboru strategického rozvoje do tabulek. Vlastní výstup z dotazníků bude znám v průběhu srpna.
„Na základě výsledků ankety se sejde vedení města a komise pro rozvoj sídliště Olšava ke stanovení dalšího postupu při zpracovávání dokumentu Program regenerace panelového sídliště Olšava,“ vysvětlil dále Vrána. Poté se počítá se svoláním druhého veřejného projednání, na kterém budou obyvatelé sídliště seznámeni s výsledkem ankety a postupem prací. Termín projednání se stanoví v září. 

TOPlist