Archeologové bádají v Uherském Brodě

Archeologové bádají v Uherském Brodě
Foto: Slovácké muzeum
Uherský Brod Zprávy 13 / 02 / 2022

Archeologové rozbili stan v Uherském Brodě, jejich „návštěva“ je předvojem výstavby Comenius Towers, komplexu šesti bytových domů na okraji města směrem na Nivnici. V environmentálním parku Škrlovec odkrývají cenné střípky minulosti od doby římské až po raný středověk. Jde o největší archeologický výzkum ve městě.

Archeologové zatím odhalili osídlení lokality z mladší doby římské přisuzované germánskému obyvatelstvu, jeden slovanský sídelní objekt z období Velké Moravy a cenné movité nálezy, včetně čtyř oděvních spon, ze 3. století našeho letopočtu.

„První práce jsme ve spolupráci se společností Archaia Olomouc zahájili už v polovině listopadu, a to skrývkou ornice a odkrytím archeologických situací, objektů a nálezů samotných. Vše za vydatné personální a technické podpory investora bytových domů na doposud největší ploše brodského teritoria,“ uvedl Zdeněk Kuchař, archeolog Slováckého muzea Uherské Hradiště, s tím, že jeho tým v po sobě navazujících etapách prozkoumá plochu o velikosti bezmála jednoho hektaru. „Je to vůbec poprvé v historii archeologického oddělení muzea, kdy zkoumáme tak velké zemí,“ dodal.

Zachycená germánská osada sestává ze sídelních a dalších sídlištních objektů. „Popelovitá výplň obytných objektů vypovídá o zániku osady požárem, jehož příčina zůstává prozatím v rovině spekulací. Nejčastějšími nálezy jsou střepy keramických nádob tvarem a výzdobou odpovídající stylu tehdejší germánské populace,“ prozradil Kuchař. Část objevených nádob podle něj nepochází z místní produkce, jsou dokladem importu z provinciálních oblastí, případně snahy kvalitnější zboží při výrobě napodobit.

Výzkum vynesl i cenné movité nálezy, mezi které patří čtyři oděvní spony. „Z jejich chronologické citlivosti můžeme sídliště datovat do mladší doby římské, tedy zhruba do třetího století našeho letopočtu. Mezi dalšími nálezy jsou římské stříbrné mince, keramické přesleny ke spřádání přízí, zvířecí kosti a množství drobných kovových předmětů,“ pokračoval Kuchař.

Archeologové narazili také na výrazně mladší slovanský objekt, který zatím na prozkoumání ještě čeká. Jeho odkrytá část však napovídá, že jde o obytný objekt s otopným zařízením kamenné konstrukce. „Jelikož jsme zatím odkryli pouze část celé plochy sídliště, věřím, že nám další etapa přinese stejně příjemná zjištění,“ je přesvědčený archeolog Slováckého muzea.

Jakmile si jeho tým sbalí nádobíčko, v lokalitě na okraji Uherského Brodu vyroste šest bytových domů se 132 byty.

Tagy článku

TOPlist