Archeologové objevili středověké hradby i výpusť

Archeologové objevili středověké hradby i výpusť
Foto: sal
Uherské Hradiště Zprávy 08 / 06 / 2015

Archeologové Slováckého muzea přidali další střípky do mozaiky historie královského města Uherské Hradiště. Před výstavbou nového bytového domu v ulici Dlouhá probíhá předstihový archeologický výzkum, který odhalil torzo středověké hradby. Na základě historických plánů města jsme zde provedeli dvě sondy, které naše domněnky potvrdily. V té první jsme objevili těleso hradby jejíž počátky sahají až do čtrnáctého století. Zajímavostí je, že podél samotné hradby se nám podařilo zdokumentovat vydřevu koryta kanalizační výpustě. Středověké situace byly také četně narušeny novověkými zásahy, jako například mladší fází kanalizační výpustě, základy domů či vápennými jámami uvedl archeolog Jaroslav Bartík. Z dalších nálezů stojí za zmínku především zlomky keramických a skleněných nádob, zvířecích kostí a železných i dřevěných předmětů. Za zcela unikátní lze považovat nález kompletně zachovaného zlatého řetízku. V druhé sondě pak archeologové objevili základy původní středověké parcelace. Poté co budou všechny archeologické situace zdokumentovány a dřevěné konstrukční prvky odvezeny do muzea k dalšímu zkoumání, vše opět zmizí pod vrstvou betonu. Je to tak, po nejnutnějším prozkoumání vše opět nenávratně zmizí. Důležité ovšem je, že se nám podařilo získat další cenné poznatky o vývoji města, dodal Bartík.

TOPlist