Archeologové odkryli středověké hroby, Zelný trh vydal střepy barokních talířů

Archeologové odkryli středověké hroby, Zelný trh vydal střepy barokních talířů
Foto: Slovácké muzeum  /  V zahradě chrámu Mistra Jana Husa archeologové objevili několik středověkých hrobů.
Uherské Hradiště, Uherský Brod Zprávy 13 / 05 / 2024

Archeologové Slováckého muzea odkryli v zahradě kostela Mistra Jana Husa v Uherském Brodě středověké hroby, na Zelném trhu v Uherském Hradiště pro změnu objevili úlomky keramiky staré skoro 800 let. Archeologické výzkumy jsou předvojem městských investic.

Na Zelném trhu v Uherském Hradišti archeologové bádají v místě plánované výstavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad. „Jedná se o polohu, která byla dlouhodobě ovlivňována vodotečí známou jako Rechla. Původně jedno z ramen řeky Moravy protékalo jihovýchodní částí Zelného trhu a rozdělovalo historické jádro dnešního Uherského Hradiště na dva ostrovy, od středověku ale bylo užíváno jako mlýnský náhon. Mlýn stál v ulici Mlýnská nebo Na Splávku,“ připomněla Dana Menoušková, archeoložka Slováckého muzea.

Archeologicky je doložena výdřeva břehů vodotoče, k níž přiléhaly zadní trakty domů s četnými hnojišti a kotci. Vodotoč se tak postupně zanášela odpadem a měnila se ve stojatou zapáchající vodu, která byla častým zdrojem infekce. Zdravotní poměry ve městě se značně zlepšily až po zkanalizování Rechly na konci 18. století, k úpravě kanálu a zasypání posloužilo i zdivo ze zrušeného kostela sv. Jiří, který stával na dnešním Masarykově náměstí. „Archeologický výzkum zachytil v rámci moderní odpadní vrstvy v blízkosti Rechly četné pozůstatky zvířecích kostí, často velké části skeletů dobytčat, ale také keramiku, kterou sem lidé vyhazovali od druhé poloviny 13. století až do novověku. Dokladem aktivit jsou střepy ze zásobních nádob, takzvaných zásobnic, jako části trojnožkových rendlíků i malovaných barokních talířů,“ prozradila Menoušková. Jakmile její tým na Zelném trhu skončí, přesunou se na ulici Otakarovu, kde rovněž vyrostou podzemní kontejnery.

Archeologický výzkum v Uherském Brodě je spojený s budováním systému hospodaření s dešťovou vodou v zahradě kostela Mistra Jana Husa. „Nalezli jsme středověké hroby, v okolí kostela se totiž ve středověku a raném novověku nacházel rozsáhlý hřbitov. Zatím jsme odkryli nejmladší pohřby,“ uvedl Tomáš Chrástek, archeolog a vedoucí oddělení archeologie Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Tagy článku

TOPlist