Auta přibrzdí levitující zebra

Auta přibrzdí levitující zebra
Foto: vizualizace OÚ Nivnice
Nivnice Zprávy 23 / 03 / 2017

Retardér nebo přechod pro chodce se 3D prvky? Co přibrzdí spěchající řidiče před základní školou v Nivnici rychleji a účinněji? Je rozhodnuto, možná už příští týden vzniknou na novém asfaltu nové pruhy s 3D efektem. Iluze vyvýšení prostoru bude pro řidiče i pěší dokonalá. Postará se o ni optický klam, konkrétně pocit, že se přechod před vámi vznáší nad silnicí.
Nivnice se tak možná už na konci příštího týdne stane prvním místem ve Zlínském kraji, který novinku, jež se poprvé objevila před školou ve slovenské Čadci, vyzkouší. „Uvidíme, jak první ze dvou plánovaných levitujících přechodů zapůsobí. Nejdříve ho nainstalujeme na ulici Komenského před základní školou, kde je velký pohyb dětí. Jsem přesvědčen, že o jejich bezpečnost bude dobře postaráno,“ říká Miroslav Vykydal, starosta Nivnice. „Také druhý přechod si pořídíme v místech, kde je spousta dětí. Jde o ulici Nová čtvrť se spoustou rodinných domů.“
Vznik přechodu nebude nijak technicky, časově ani finančně náročný. „Cena je srovnatelná s pořízením retardéru, vejdeme se do deseti tisíc korun. Jediným mírným omezením je počasí. Ideální jsou totiž teploty kolem patnácti stupňů. Předpokládáme proto, že nátěr a osázení přechodu značkami se uskuteční nejdříve na konci března nebo v první polovině dubna,“ vysvětlil starosta Vykydal.
O vznik přechodů se postará reklamní agentura. K práci bude potřebovat jen barvy, tónovací pasty a ředidlo. Náklady na údržbu přechodů budou minimální. Jelikož efekt levitujícího hranolu nemá podléhat opotřebení, obec v budoucnu zakoupí jen barvy na přetření vlastních pruhů.
Zatímco v obci se zpráva o levitujících přechodech rychle rozšířila a místní se na novinku těší, odbor dopravy v Uherském Brodě komentuje nivnickou snahu o zvýšení bezpečnosti zdrženlivě.
„Žádná z obcí našeho regionu zatím neprojevila zájem o realizaci takového přechodu pro chodce. Obáváme se, že opatření tohoto typu nebude působit na řidiče, kteří místo znají. Účinnost je tedy diskutabilní,“ tlumočí názor odboru Elen Sladká, mluvčí Uherského Brodu. „V případě, že se aplikují vhodně zvolené prvky bezpečnosti u přechodů pro chodce, které odpovídají platným předpisům a normám, je toto opatření daleko účinnější. My v případě schvalování přechodů pro chodce musíme vycházet pouze z platné legislativy, které však „levitující přechod pro chodce“ svým provedením neodpovídá.“
I když obec na první přechod ještě čeká, starostovi se už ozvalo několik zájemců se žádostí o radu.
„Zástupci čtyř obcí z Čech a dvou ze Slovenska se vyptávali na podrobnosti. Já sám jsem se ale inspiroval jinde. Konkrétně ve slovenské Čadci, kde jsem levitující přechod viděl poprvé. Řekl jsem si, že něco podobného by měla mít také Nivnice,“ prozradil Miroslav Vykydal.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist