Botek: Přestup z busu do vlaku jízdné nezvýší

Botek: Přestup z busu do vlaku jízdné nezvýší
Foto: Ilustrační foto
Slovácko Zprávy 27 / 06 / 2018

Krajský radní pro dopravu a náměstek hejtmana Pavel Botek slibuje cestujícím ze Slovácka, že nová koncepce autobusové dopravy jim cesty za prací nebo studiem neprodraží. „S ohledem na plánované zavedení Integrovaného dopravního systému a s tím souvisejícího přestupného tarifu nebudou cestující v případě přestupu nuceni platit vyšší jízdné,“ tvrdí Botek.
Pokud jde o nejvážnější výtky, které se vyskytly na Brodsku v souvislosti s navrženým zrušením přímé autobusové linky Uherský Brod - Uherské Hradiště - Brno, zde má zpracovatel nové koncepce doplnit vybrané přímé spoje právě v relaci Uherský Brod - Brno a zpět. „Spoje navíc obslouží i obce v úseku Uherský Brod - Uherské Hradiště,“ slibuje radní Botek.
Připomínky, že nový jízdní řád znemožní o víkendech zaměstnancům obchodních řetězců v Uherském Brodě cestu za prací, radní nepovažuje za zásadní. „Veřejnou dopravu považujeme za hromadnou a není možno zajišťovat atypická spojení dle individuálních pracovních dob zaměstnanců. Obdobně je tomu ve dnech státních svátků, kdy je doprava pracovníků do zaměstnání minimální. Na železnici pak není možno v současné době situaci uspokojivě vyřešit z důvodu nevýhodných poloh vlaků dálkové dopravy. Částečné zlepšení přinese nový koncept železniční dopravy,“ řekl Pavel Botek.

TOPlist