Brod chce „stáčet“ vodu z dešťů

Brod chce „stáčet“ vodu z dešťů
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 22 / 08 / 2018

Uherský Brod zřejmě půjde v boji proti suchu v regionu příkladem. Zastupitelé nedávno dali zelenou záměru na podání žádosti o státní dotaci, která zajistí vznik podzemních nádrží, zasakovacích objektů, průlehů, dešťových zahrad a přepadů do oddílné kanalizace nebo přímo do vodních toků. To všechno kvůli zachycování a dalšímu užívání dešťové vody. Pilotní projekt se jmenuje Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Na Výsluní. Konkrétně jde o to, že poblíž školy vznikne systém nádrží, který vodu zadrží a podle potřeby pošle dál. Například může sloužit jako zálivka Technickým službám, které k ní dosud používají pitnou vodu.
Radnice si už dřív nechala vypracovat analýzu celkem deseti vytipovaných městských budov. Volba nakonec padla na školu Na Výsluní.
Pilotní projekt nebude nijak levný, náklady se odhadují na 8 milionů korun. „To je pravda, ale od státu můžeme získat až šest milionů, takže je jasné, že za zhruba šest let by se nám vložená investice vrátila,“ kalkuluje starosta Patrik Kunčar. A upozornil, že město už dnes za „nekonzumní vodu“ doplácí. „Ročně vynaložíme za přečištění vody 200 tisíc korun, což není zanedbatelná částka,“ upozornil starosta.
Na podzemní systém u ZŠ Na Výsluní by mohly navázat podobné u školy v Havřicích a Pod Vinohrady. V plánu je také systémové zachycování vody, která spadá ze zimního stadionu a z komplexu nemocnice s poliklinikou.
V Uherském Brodě mají velké plány s vodou také mimo městskou zástavbu. „V rámci komplexních pozemkových úprav máme stanoveny projekty, které bychom měli realizovat ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem. Jedná se o zatravnění polních cest, výsadbu travních pásů, které zabraňují splavu ornice a pozdrží vodu v krajině, než odteče,“ přibližuje místostarosta David Surý. „Dalším opatřením jsou stavby malých mokřadů. Aktuálně zpracováváme projekt v lokalitě Hořenůšky u Xaverova a dále v lokalitách přední a zadní Králov. Velkým projektem je pak retenční nádrž na levém břehu Olšavy, kterou máme po roce jednání majetkově vypořádánu a můžeme požádat o stavební povolení,“ dodal místostarosta.
Změnu podle Davida Surého zažije také lesní hospodářství, kdy bude větší tlak na výsadbu listnatých stromů, které nemají mělký kořenový systém jako smrky, jež nejvíce podléhají kůrovci.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist