Brod chystá oplocený větrolam, vznikne v lokalitě Králov

Brod chystá oplocený větrolam, vznikne v lokalitě Králov
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 10 / 10 / 2019

I když se většina Uherského Brodu rozkládá ve členitém terénu a větry se tak v jeho ulicích neprohání snadno, město právě v těchto dnech chystá veřejnou soutěž na zajištění větrolamu. Nový krajinný prvek má vzniknout v lokalitě Králov. O co jde, přibližuje radní David Surý, který má vypsání tendru na starosti.

Proč jste pro větrolam vybrali právě Králov?

Tato lokalita se odlišuje rovinatou terénní strukturou. Konkrétně od čerpací stanice OMV až po odbočku k části Králov se jedná o velký zemědělský blok, který je na dvou kilometrech čtverečních rozdělen pouze jedním stromořadím a dvěma polními cestami. Přičemž druhá polní cesta vznikla teprve loni. Jedná se tedy o obrovské půdní bloky, které nejsou chráněné vůči větrné erozi, a celkově je krajina v této části monokulturní. Projevuje se to zhoršenou propustností zvěře, snížením biodiverzity a zhoršenou schopností půdy zadržovat vodu. Toto opatření je ovšem kapička v moři, protože již nyní víme, že je nutné více členit velké zemědělské bloky na menší. Město, potažmo z velké části stát, vynakládá prostředky na ochranu zemědělského půdního fondu. Z celkového pohledu má nový větrolam zajistit kromě zmírnění větrné eroze i přirozenou krytinu pro drobnou zvěř, stanoviště pro hmyz a drobné ptactvo.

O jakou výsadbu půjde? Jak bude větrolam velký, kdy vznikne a jaké budou náklady?
Bude se jednat o liniovou výsadbu dřevin podél nově vzniklé polní cesty v délce 1,3 kilometru. Šířka pozemku je přibližně čtrnáct metrů. Dojde k zatravnění celé plochy a výsadbě dřevin a křovin. Celá část plochy se také oplotí před spárkatou a drobnou zvěří.

Jedná se o historicky první větrolam v katastru?
Historicky asi ne, přece jen se kolem potoků vysazovaly stromy, které tuto protierozní funkci plní dodnes. Nemusíme ani chodit daleko. Zhruba dva kilometry od silnice můžeme takový větrolam nalézt.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist