Brod chystá změny v městské dopravě. Sníží ceny jízdného?

Brod chystá změny v městské dopravě. Sníží ceny jízdného?
Foto: ilustr., web
Uherský Brod Zprávy 07 / 01 / 2015

Městskou hromadnou dopravu v Uherském Brodě čekají změny a podle všeho k lepšímu. Jízdné se v novém roce nezmění, tarify pro šest skupin cestujících zůstanou dál v rozpětí od dvou do deseti korun. Už tak nízké jízdné by pak v roce 2016 mohlo ještě zlevnit. Což je s přihlédnutím k faktu, že autobusy přepraví ve městě na 1 500 lidí denně a prázdné nejezdí ani o víkendech, pro cestující dobrá zpráva.
„Chtěli bychom zavést další slevy pro pravidelné cestující MHD, například zvýhodněnou roční jízdenku. Zabýváme se také vyřešením problému, který spočívá v tom, že pokud ve městě využijete více linek a cestujete tak s přestupem, musíte zaplatit dvakrát. Tento nedostatek bychom chtěli v tarifu řešit pomocí zavedení přestupní jízdenky,“ odkrývá plány místostarosta Jan Hrdý, který má městskou dopravu ve své kompetenci.

Radnice si objednala u společnosti UDI Morava posouzení současného systému vnitroměstské autobusové dopravy. Jaké jsou výsledky?
Specialisté zacílili jednak na vytíženost a přepravní kapacity jednotlivých linek. První výsledky jsou velmi zajímavé. Například se zjistilo, že městem křižují spoje, které během celého týdne převezou pouze jediného nebo několik málo cestujících… Což je samozřejmě luxus. Takovéto linky město nebude chtít dál hradit bez dotací. A naopak se ukázalo, že některé poměrně zásadní spoje schází.

Kde nejvíc?
Třeba studenti SPŠSOA nemají spoj ráno na 8 hodin z internátu na ulici Větrná do školy v areálu Slováckých strojíren. Nebo se ukázalo, že de facto není možné pomocí hromadné dopravy realizovat návštěvu nového hřbitova. Zajímavá čísla poskytla také statistika přepravovaných osob. Denně do autobusů nasedá přibližně 1 500 lidí, o víkendech pak 250. Za rok tak cestuje městem přes 400 tisíc lidí.

Odkud se do Brodu dojíždí nejčastěji?
Jednoznačně z Nivnice, odkud do Brodu míří denně téměř 500 lidí.

Čeká současnou sít zastávek nějaká změna?
Nijak zásadně, hustota sítě se jeví jako optimální. Nepředpokládáme, že bychom do ní zásadně zasahovali. Výjimkou je vybudování nové zastávky u hlavní brány České zbrojovky, což si vyžádá uzavření stávajícího autobusového nádraží po otevření terminálu. Počítáme také s postupnou rekonstrukcí zastávek. Na mnoha místech jsou už technicky i morálně značně zastaralé, navíc nesplňují požadavky na bezbariérovost.

Městská rada se už zabývala optimalizací městské dopravy. Co si pod tím máme představit?
Záměrem je zpřehlednit celý systém. Tedy - „ořežeme“ zjevně nevyužívané spoje. Pokusíme se přidat scházející autobusy a o něco lépe systém propojit s příměstskou dopravou. Pracovně zatím předpokládáme, že současné čtyři nepřehledné linky nahradíme dvěma. Jednou liniovou Havřice - centrum - Újezdec a jednou protisměrnou okružní, spojující jižní část města (Olšava), centrum a severní část města (ZŠ Na Výsluní). Vzhledem k tomu, že se jízdní řád autobusové dopravy mění již v neděli 14. prosince, všechny spoje zůstanou v novém roce beze změny.

Neuvažujete o zapojení veřejnosti?
Určitě ano. Pracovní verzi optimalizace nyní chceme projednat se zainteresovanými subjekty, tedy se školami, významnými zaměstnavateli, poliklinikou, farností a dopravci. Jejich připomínky zapracujeme do první verze nových jízdních řadů, které dáme následně k připomínkování veřejnosti. Ostrý start nového systému byl stanoven na polovinu prosince 2015, což je termín další změny jízdních řádů veřejné dopravy a zároveň i termín, ke kterému předpokládáme, že bude plně otevřen dopravní terminál Uherský Brod. Což si mimo jiné vyžádá i úpravy v jízdních řádech příměstských autobusů a možná i vlaků, na čemž aktuálně také začínáme pracovat. Je zde navíc příležitost lépe je provázat s vnitroměstskou dopravou.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist