Brod odškodní pozůstalé i svědky masové vraždy

Brod odškodní pozůstalé i svědky masové vraždy
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 01 / 07 / 2015

Celkem 27 lidí získá v příštích dnech odškodnění za utrpení, které jim způsobil na konci února Zdeněk K., jenž v brodské restauraci Družba beze slov  chladnokrevně zastřelil osm nevinných. Zastupiteli už schválený rozdělovník vypracovala speciální komise, v níž zasedali místostarosta Petr Vrána, Terezie Fojtíková, Jitka Hasíková, Lenka Šupková a Vladimíra Zusková. „Komise přihlédla a vycházela z ustanovení nového občanského zákoníku. Posuzovala všechny příbuzenské vazby, vyhotovila soupis příbuzných a postupovala podle zákonné dědické posloupnosti,“ vysvětluje Patrik Kunčar, starosta Uherského Brodu. „Menší částku získají také někteří zaměstnanci Družby, kteří jsou stále v pracovní neschopnosti, provozovatel restaurace a v souladu s přáním donora se také podpoří finální podoba úpravy pietního místa, které má vzniknout do 24. února příštího roku poblíž restaurace.“
Z veřejné sbírky pořádané městem Uherský Brod jde na pomoc zraněným a pozůstalým 1 694 431,80 korun. Na podporu pozůstalým je určen dar Zlínského kraje ve výši 400 tisíc korun. Pozůstalým a zraněným patří výtěžek benefice Heleny Vondráčkové, kde se na dobrovolném vstupném vybralo 156 tisíc korun. Z daru společnosti Divalia, obce Komňa, Nadace Bratří Lužů a města Železný Brod v předpokládané výši 305 tisíc se 152 500 korun rozdělí zaměstnancům Družby a hostům restaurace, kteří vyvázli živí. „Jde o výraz solidarity s obtížnou životní situací nebo ocenění duchapřítomnosti v krizové životní situaci,“ upřesnil místostarosta Petr Vrána. Zbývajících 152 500 korun zmírní náklady spojené s vybudováním pietního místa, které má stát přibližně 800 tisíc korun.

TOPlist