Brod plánuje rybník. V Újezdci, Za mlýnem

Brod plánuje rybník. V Újezdci, Za mlýnem
Foto: ilustrační foto  /  Západ Slunce nad rybníkem si brzy vychutnají také v Újezdci.
Uherský Brod Zprávy 30 / 09 / 2016

Brodská radnice se chce pustit do výstavby městského rybníka. Zastupitelé už odsouhlasili vybranou lokalitu, jde o parcely v místní části Újezdec, konkrétně v lokalitě zvané Za mlýnem. Právě tady leží vhodné pozemky, z nichž je většina v majetku města a jsou v souladu s územním plánem. Zastupitelské „ano“ je však pouze prvním, dílčím krokem. Nyní bude třeba zajistit vhodnou formu financování a nalézt termín, ke kterému práce začnou. Projekt by měl vzniknout ještě letos.
„Vybraný pozemek je zcela rovinatý, vymezený současným korytem řeky Olšavy a patou svahu, který byl historicky nárazovým břehem meandrujícího koryta. Nový rybník by měl chránit a akcentovat přírodní hodnoty tohoto území. V neposlední řadě pak bude sloužit i k zachycení vody v krajině, což je v současné době a vzhledem k prognózám, které jsou k dispozici, zásadní prioritou při realizaci konkrétních opatření,“ vysvětluje příčiny záměru starosta Patrik Kunčar. A pokračuje: „Vodní nádrže tohoto typu navíc plní řadu mimoprodukčních funkcí, například akumulace vody v krajině, retenční účinky při povodních, ochrana přirozené flory a fauny nebo rekreační funkce.“
Rybník s rozlohou zhruba 2,5 hektaru nemá být nijak hluboký. Třeba v jeho západní části se předpokládá hloubka maximálně do 2,5 metru, směrem k východnímu břehu by pak hloubka klesala přibližně o metr.
Společně s vyhloubením nové vodní plochy se obnoví také původní náhon. „Bude proto nezbytné zřídit odběr vody z řeky Olšavy nad jezem mezi Uherským Brodem a Šumicemi a obnovit původní náhon. Celková délka náhonu je od odběrného objektu po uvažovanou plochu zhruba 620 metrů,“ upřesnila Elen Sladká, mluvčí města.
Náklady na stavbu se odhadují na 6,8 milionu. Předpokládá se částečné financování z operačního programu Životní prostředí. Momentálně je možné stavbu zaplatit z několika programů ministerstva zemědělství nebo životního prostředí.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist