Brod plánuje změnit Ameriku. Za 600 tisíc

Brod plánuje změnit Ameriku. Za 600 tisíc
Foto: archiv
Uherský Brod Zprávy 21 / 01 / 2016

Do konce svého mandátu, tedy nejpozději do obecních voleb v roce 2018, chtějí v Uherském Brodě obnovit a zvýraznit jeden z nejoblíbenějších výletních cílů, kterým je pro místní studánka Amerika. Plán má zatím podobu zastupiteli schváleného investičního záměru. Předpokládají se práce na etapy s náklady kolem 600 tisíc korun, které nezahrnou jen na první pohled zanedbanou studánku, ale i její nejbližší okolí.
„Studánka Amerika je poměrně významným výletním místem, jehož historie sahá až do první republiky,“ přibližuje Jan Hrdý, místostarosta Uherského Brodu. „Cílem je vytvořit cílové a odpočinkové místo na časté trase pěších vycházek pro rodiny s dětmi, pro uživatele okolních zahrádek nebo i pro náhodné kolemjdoucí. Po provedené revitalizaci získá lokalita svůj význam zejména v souvislosti s nově budovanou rodinnou zástavbou v lokalitě Nad Zámkem.“
Impulsem pro místní politiky byl podnět občanů, kteří upozornili na havarijní stav celé lokality. I když studánka i přilehlé parcely jsou v majetku města, celé území udržovali především místní vlastníci a uživatelé přilehlých zahrádkářských kolonií Třešňovka, Šnajdřice, Chrástka, a také členové kynologického klubu. Radnice v posledních letech prováděla jen nejnutnější opravy a úklid.
„Jako velmi atraktivní prvek se jeví v minulosti vytvořené koryto potoka se studánkou, který pak přechází a napojuje se na Havřický potok. Cílem záměru bude zpřístupnění části tohoto koryta vydlážděním ploch jeho svahů, jeho nepravidelné rozšíření, aby svahy plynule navazovaly mírným spádem na okolní terén a umožňovaly využití plynulého pěšího pohybu či herních aktivit,“ doplňuje starosta Patrik Kunčar. „Naplánováno je odstranění nevhodných barier, jako jsou betonové zídky, ohraničující přístupovou komunikaci, vybourání přístupových schůdků a vytvoření nových, které přirozeně využívají stoupání svahu koryta.“
Mezi důležité změny patří výměna betonové prefabrikované dlažby a panelů za přírodní lomový kámen. Ten by se měl získat z místních zdrojů. „Opravit nebo „znovu vymodelovat“ by se měly kamenné zídky kolem odběrného místa studánky. Zcela samostatně je pak navržena výměna zakrytí a přístupu do šachty studny, které dnes řeší chátrající dřevěná budka s dvířky. Měla by zde vzniknout jednoduchá kamenná rotunda s kuželovitým dřevěným zastřešením, která je připomínkou historie zdejšího kraje,“ upřesnil místostarosta Jan Hrdý.
Samozřejmostí je vyčištění prostoru od nevhodných náletových křovin a dřevin. Projekt pamatuje také na posezení s lavicemi a lavičkami v okolí dlážděného koryta a studánky.
V plánech dostali prostor také malí návštěvníci. Část prostranství, které se vzdaluje od potoka, je navržena jako místo pro jednoduchý dětský herní prvek. „Celá oblast, tedy prostor mezi studánkou a herním prvkem, je propojena chodníčkem z dubových pražců. Přes koryto pak povede jednoduchá dřevěná lávka z polokmenů. Propojila by tak dnes zarostlé a nevyužité místo na druhé straně koryta. Prostranství má být volně přístupné z přístupové komunikace,“ shrnul plány Jan Hrdý.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist