Brod půjčuje zdarma hřbitovní kapli. Žádost o prodej odmítl

Brod půjčuje zdarma hřbitovní kapli. Žádost o prodej odmítl
Foto: ara  /  O nákladně zrekonstruovanou kapli, která stojí na starém brodském hřbitově od roku 1862, je zájem.
Uherský Brod Zprávy 05 / 09 / 2019

Kaple z roku 1862, dominanta starého brodského hřbitova, neslouží jen lidem, kteří vyznávají klasickou formu křesťanství. Každou první a třetí neděli v měsíci si ji od loňského září půjčuje od 9 do 13 hodin k vlastním bohoslužbám a duchovním akcím Kněžské bratrstvo svatého Pia X. A neplatí za to ani korunu. Nové dohodě o výpůjčce na další rok, konkrétně do posledního srpna 2020, už dali radní zelenou, v září ji ještě budou muset posvětit zastupitelé.
Radnice začala s bezplatnými výpůjčkami už před šesti lety. K dohodě došlo postupně se Spolkem přátel hřbitovní kaple v Uherském Brodě, sdružením Ochránci kulturních a rodinných hodnot z Vodsliv, brněnským sdružením Credidimus Caritati a nakonec s Kněžským bratrstvem svatého Pia X., rovněž se sídlem v Brně. Zajímavostí je, že město žádné kontroly v kapli neprovádělo a ani se k nim nechystá. Především proto, že věřící, kteří do kaple docházejí v menších skupinách, ctí velkou osobní disciplínu. „Žádné stížnosti na vypůjčitele nebo jeho činnost jsme nikdy neobdrželi. Jakým způsobem probíhají bohoslužby, to nevíme, neúčastníme se jich. Forma výpůjčky je pro tyto účely nejvhodnější,“ říká radní David Surý, jenž má dohody o zapůjčení kaple v kompetenci. A dodává: „Detailně Kněžské bratrstvo svatého Pia X. neznám. Vím ovšem, že jsou označováni za tradicionalisty, kteří chtějí bránit pravověrné učení a tridenstské mše. Neuznávají také II. vatikánský koncil.“
Podle internetových pramenů se jedná o společenství neřeholních kněží založené v roce 1970, s centrem ve švýcarském Ecône. Posláním bratrstva je obrana katolického kněžství, tridentské mše a pravověrného učení církve před údajným nebezpečím, které prý církev zachvátilo po Druhém vatikánském koncilu.
Věřící tvoří kongregace připomínající farnosti, avšak neoficiální a improvizované. Z hlediska kanonického práva katolické církve jsou tyto aktivity nedovolené, stejně tak jako svátosti vysluhované kněžími.
Kolem brodské kaple bylo rušno především v roce 2017, kdy místostarosta Jan Hrdý předložil zastupitelům žádost o její prodej sdružení Credidimus Caritati.
„V poště se tehdy objevil oficiální dopis adresovaný zastupitelstvu se žádostí o prodej hřbitovní kaple. I když od počátku víte, že k tomu nedojde, každou žádost musíte „zadministrovat“ a předložit zastupitelstvu. Takový je zákonný postup. Mimochodem, k tomuto bodu nakonec nebyla vůbec žádná debata,“ vrací se o dva roky zpět senátor Patrik Kunčar, tehdejší starosta. „Prodej kaple je pro všechny zastupitele naprosto nepředstavitelná věc. Jde o nemovitou kulturní památku, kterou jsme navíc za podpory ministerstva kultury zrekonstruovali. Osobně si vůbec nedovedu představit, že bychom dříve dlouhodobě uzavřenou kapli, ve které je dnes živo, prodávali. Proto jsme po plánech sdružení Credidimus Caritati ani nijak podrobně nepátrali.“

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist