Brod začíná splácet úvěr na dotace

Brod začíná splácet úvěr na dotace
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 06 / 01 / 2016

Nový rok 2016 bude pro brodskou ekonomiku zatěžkávací zkouškou. „V rámci financování začíná splácení úvěru na dotace, a to v roční výši 25 milionů. Jedná se o zásadní dopad do finanční bilance města, naše zdroje budou nižší o 37,9 milionu korun,“ říká místostarosta Petr Vrána, který má hospodaření města v kompetenci. „K tomu je nutné ještě připočíst dopad úroků, kde je oproti roku 2015 nárůst o přibližně 1,5 milionu korun. Tato skutečnost zcela jednoznačně ovlivňuje plánovanou investiční aktivitu města a odráží se a bude se odrážet i v dalších letech ve výši rozpočtovaných kapitálových výdajů.“
V rámci financování se kalkuluje se zapojením loňského zůstatku běžného účtu, na kterém je 31, 9 milionu korun. „Zde je nutné zdůraznit, že do návrhu rozpočtu na rok 2016 nejsou v plné výši zařazeny očekávané dotační akce, kterými jsou rekonstrukce autobusových zastávek, Škrlovec a regenerace městské památkové zóny, ale pouze část odpovídající vlastním finančním prostředkům. V plné výši jsou zařazeny pouze ty dotační akce, na které má město již rozhodnutí, což je případ rekonstrukce takzvaných velkých schodů,“ upřesnil Petr Vrána.
V návrhu letošního rozpočtu, který počítá s příjmy ve výši 364,4 a výdaji za 370,1 milionu korun, se objevilo několik nových položek s významnějším finančním objemem. Jsou mezi nimi třeba projekty obchvatu Těšova a Újezdce za 3 miliony, lávky Slovácké náměstí - Olšava za 1,8 milionu nebo rekonstrukce Panského domu za 6 milionů korun.

TOPlist